7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dialog eficient privind egalitatea de gen

Loading
Без рубрики Dialog eficient privind egalitatea de gen
Dialog eficient privind egalitatea de gen

seminar-FSCRE

 

Circa 30 de persoane, mem­bre ale Organizaţiei de Fe­mei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, au par­ticipat la un seminar cu ge­nericul „Egalitatea de gen – noţiuni generale. Afirma­rea femeii ca factor de de­cizie în societate”, care s-a desfăşurat recent la Insti­tutul Muncii din Chişinău.

 

Un pilon important în dezvoltarea unui stat

 

Margareta Strestian, preşedin­ta Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, s-a referit, în debutul seminarului, la obiectivele şi modalităţile de lucru. „Pornind de la principiul egalităţii de şanse între femeie şi bărbaţi, este esen­ţial pentru Moldova ca femeilor să li se asigure, în mod real, pre­misele privind accesul la educaţie, formare profesională continuă şi la un loc de muncă, întemeierea unei familii, participarea la luarea de decizii publice şi politice ş.a. Aces­te aspecte vizează accesul la piaţa muncii, egalitatea salarială, pro­tecţia maternităţii, asigurări soci­ale şi securitate socială”, a relevat Margareta Strestian.

La rândul ei, Olga Stratulat, con­sultant superior în Departamentul organizare, educaţie şi informare din cadrul CNSM, a menționat că la acest seminar s-au pus în discu-ție abilitățile femeilor în atenţia sindicatelor, egalitatea de gen – factor important în promovarea femeii, conceptul egalităţii de gen, standardele şi mecanismele de asi­gurare a egalităţii de gen, obiecti­vele pentru realizarea egalităţii de gen. „Dimensiunea de gen repre­zintă un pilon important în dezvol­tarea unui stat. Femeile din Mol­dova trebuie să participe cât mai des la astfel de evenimente, pentru a înlătura unele stereotipuri, care presupun că doar bărbații se pot implica în politică și în afaceri. Sperăm că femeile vor avea mai multe șanse la posturi de conduce­re. Femeile trebuie să fie active şi să tindă spre participare”, a remar­cat Olga Stratulat.

Totodată, Natalia Braşoveanu, şefa Direcţiei management per­sonal şi asistenţă juridică la SRL „Chişinău–Gaz”, a făcut trimitere la subiecte ce ţin de conceptul de training, structura unei prezentări, femeia-trainer de succes, controlul emoţiilor, limbajul verbal/nonver­bal ş. a.

 

Informație utilă pentru participante

 

Participantele la seminar și-au exprimat mulțumirea pentru ocazia de a participa la seminar, tematica fiind necesară şi actuală. Totodată, ele au susţinut la unison că a fi informat înseamnă a fi pu­ternic, iar instruirea e una din cele mai eficiente pârghii de a îmbu­nătăţi calitatea muncii membru­lui de sindicat, inclusiv imaginea organizației.

În opinia Ingăi Gîsca, preşe­dinta Organizaţiei de Femei din cadrul FSCRE, este foarte bine că „la această activitate s-a pus ac­cent pe rolul femeii în societate și participarea ei în luarea deciziilor. Consider că este un început bun pentru a promova femeile noastre, căci avem foarte multe doamne cu spirit de inițiativă, creativitate și perseverență”.

Viorica Spînu, membru al comi­tetului sindical SRL „Lukoil-Mol­dova”, a spus că seminarul a fost unul benefic pentru sporirea cu­noştinţelor în domeniul egalităţii de gen şi a mulţumit organizatori­lor, conducerii CNSM, care au con-tribuit substanţial la promovarea informaţiilor referitor la egalitatea de gen, factor important în viaţa femeilor. Cunoştinţele acumulate vor fi împărtăşite atât în rândul angajaților, cât şi tuturor liderilor sindicali”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand