28 februarie 2024
Chisinau
Social

Proiectul legii privind raportarea actelor de corupție, dezbătut public

Loading
Social Proiectul legii privind raportarea actelor de corupție, dezbătut public
Proiectul legii privind raportarea actelor de corupție, dezbătut public

raportarea-actelor-de-coruptie

 

Comisia Parlamentară pentru securitatea națională, apărare și ordine pu­blică a organizat dezbateri publice asupra proiectului de lege cu privire la obligaţia de raportare a actelor de corupţie, a celor conexe actelor de co­rupţie şi a faptelor de comportament corupţional. Cei prezenți au avut mai multe obiecții la redacția actuală a proiectului de lege. Și sindicatele și-au expus opinia vizavi de acest subiect. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a fost reprezentată la ședința comisiei de profil de către Vasile Patrașcu, consilierul președintelui CNSM, și Eugeniu Covrig, specialist principal al Departamentului juridic al CNSM.

 

Răspundere pentru informația tăinuită și fals în declarații

 

Potrivit proiectului de lege, persoanele care ocupă funcții publice au obligația să ra­porteze actele de corupție care le-au devenit cunoscute în timpul exercitării atribuțiilor în cel mult trei zile lucrătoare. Informația va fi adusă la cunoștința Centrului Național Anticorupție. În cazul în care persoana obli­gată nu comunică informația respectivă or­ganelor competente, aceasta va fi trasă la răspundere disciplinară. Dacă însă persoana raportează o informație falsă, care nu cores­punde realității, ea va răspunde deja penal.

Proiectul de lege a fost inițiat de către Ministerul Justiției. În cadrul audierilor, documentul a fost prezentat din partea Guvernului de către viceministrul Nicolae Eșanu. Participanții la discuții au atenționat autorii asupra lacunelor și carențelor care se conțin în actul legislativ propus. Este vor­ba și de numărul mic de articole, proiectul conținând doar cinci articole, dintre care trei sunt declarative, dar și de existența mai multor acte legislative ce se referă la comba­terea corupției, astfel încât au apărut dubii cu privire la necesitatea adoptării unei noi legi la acest subiect.

 

g_social

Sindicatele recomandă extinderea articolului ce prevede măsuri de protecţie pentru cei care raportează acte de corupţie

 

Sindicatele au căzut de acord cu mai multe obiecţii formulate de alţi participanţi ai audierilor, în special, cele referitoare la articolul 4, ce prevede măsuri de protecţie faţă de persoanele care raportează actele de corupţie şi faptele de comportament corup­ţional.

„În primul rând, persoanele ce informează despre acte de corupţie, trebuie să fie proteja­te de eliberarea din funcţii. Codul muncii, la fel ca şi Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, prevede sanc­ţionarea lucrătorului. Juriştii spun cât de uşor poate fi organizată procedura de sanc­ţionare, în condiţiile în care funcţionarului îi pot fi aplicate două sancţiuni disciplinare într-o singură oră. Iată de ce acest articol ar trebui revăzut, fiind introduse cât mai multe măsuri de protecţie a funcţionarilor, pentru a asigura securitatea şi locul de muncă celor care vor informa despre acţiunile de corupţie ale colegilor”, menţionează Eugeniu Covrig, specialist principal al Departamentului juri­dic al CNSM.

Participanţii la audieri s-au pronunţat pentru unificarea proiectului de lege respec­tiv cu proiectul de lege privind integritatea în serviciul public, care va fi propus de Cen­trul Naţional Anticorupţie. Totodată, a fost luată decizia de a continua discuţiile privind respectiva iniţiativă legislativă în cadrul Grupului de lucru privind reformarea şi re­setarea sistemului de combatere a corupţi­ei, prezidată de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand