7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Perioada de probă în cazul angajării prin concurs. Concedierea femeilor gravide

Loading
Cetăţeanul şi legea Perioada de probă în cazul angajării prin concurs. Concedierea femeilor gravide
Perioada de probă în cazul angajării prin concurs. Concedierea femeilor gravide
concediere-gravida

Foto: acslaw.org

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Aplicarea perioadei de probă, interzisă în cazul persoanelor angajate prin concurs

 

guestion

Aș vrea să știu în ce cazuri angajatorul nu are dreptul să aplice perioada de probă.

 

Cristian Toderașcu, Chișinău

 

La încheierea contractului individual de muncă, angajatorul are dreptul de a stabili o perioadă de probă de cel mult trei luni şi, respectiv, de cel mult şase luni în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere, pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale sala­riatului.

Însă, potrivit art. 62 din Codul muncii, este interzisă aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu: tinerii specialişti; persoanele în vârstă de până la 18 ani; persoanele angajate prin concurs; persoanele care au fost trans­ferate de la o unitate la alta; femeile gravide; invalizii; persoanele alese în funcţii elective; persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la trei luni.

 

Concedierea femeilor gravide, interzisă de Codul muncii

 

guestion

Lucrez la o întreprindere de stat. Sunt gravidă și do­resc să aflu dacă angajatorul este în drept să reducă funcția pe care o dețin.

 

Oxana Vieru, Orhei

 

Dispoziția art. 251 din Codul muncii interzice concedierea femei­lor gravide, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 86, alin. (1), lit. b), g)-k) din Codul muncii. Aceste cazuri se referă la lichidarea unității și la concedierea ca formă de aplicare a sancțiunii disciplinare, cum ar fi încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligațiilor de ser­viciu, absența fără motive întemeiate de la lucru mai mult de patru ore consecutive în timpul zilei de muncă, prezentarea la lucru în stare de ebrietate, săvârșirea la locul de muncă a unei sustrageri din patrimoniul unității, stabilite prin hotărârea instanței de judecată sau a organului de competența căruia ține aplicarea sancțiunilor administrative și altele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand