4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Prognoză alarmantă a Băncii Mondiale: urmează doi ani de sărăcie

Loading
Без рубрики Prognoză alarmantă a Băncii Mondiale: urmează doi ani de sărăcie
Prognoză alarmantă a Băncii Mondiale: urmează doi ani de sărăcie

recoltare-poprumb

 

Ultimele prognoze ale experţilor Băncii Mondiale privind evoluţia social-economică a ţării i-a pus pe jar pe parlamentarii noştri. Astfel, Comisia pentru economie, buget şi finanţe a Parlamentului a decis să-i convoace într-o şedinţă urgentă pe miniştrii de Economie şi de Finanţe, pentru a prezenta un raport vizavi de perspectivele dezvoltării economice a ţării până la finele acestui an şi pe termen mediu.

 

Colaps economic

 

Deci, cât de sumbre sunt pre­viziunile Băncii Mondiale de i-a făcut „să tresare” pe deputaţii din Parlament şi să se neliniştească în privinţa evoluţiei economice a ţă­rii? În opinia lui Ruslan Piontkiv­sky, economist superior la oficiul Băncii Mondiale la Chișinău, pen­tru anul curent se prevede o redu­cere de 2% a economiei Republicii Moldova. Ar reieşi că, după o creş­tere a PIB-ului de mai bine de 4% în primul semestru, în a doua ju­mătate a anului de faţă se aşteaptă o contracţie de peste 6%.

O primă cauză ar fi, în viziunea reprezentantului BM, temperatu­rile ridicate din anul acesta, care au compromis recoltele agricole în ţară. Practic, recoltele la toate culturile agricole s-au dovedit mai mici în comparaţie cu anul trecut, ceea ce va avea un impact negativ asupra creşterii economice. Al doi­lea motiv, care explică prognozele pesimiste privind dezvoltarea eco­nomică a țării, în opinia lui Ruslan Piontkivsky, ar fi recesiunea care a cuprins economiile partenerilor externi de la Est şi constrângerile sub aspectul politicilor monetare.

 

Scade puterea de cumpărare a populaţiei, cresc cheltuielile bugetare

 

Potrivit acestuia, consumul a scăzut vizibil în prima jumătate a anului şi nici nu se prevede creşte­rea acestuia, din cauza diminuării cu 20% a fluxului de bani trimişi în ţară de către moldovenii care lu­crează peste hotare şi a expansiu­nii volumului creditelor scumpe la nivel local. Din păcate, a avertizat Ruslan Piontkivsky, aceste ten­dinţe se vor menţine şi în a doua jumătate a anului. Doar anul vii­tor, a declarat reprezentantul BM, este posibilă o redresare a eco­nomiei naţionale în proporţie de 2,5%. Singura sursă de creştere a PIB-ului ţării ar putea fi, conform prognozei acestuia, exporturile. Acestea ar putea spori ca urmare a devalorizării monedei naţiona­le, care face ca mărfurile moldo­veneşti să fie mai competitive pe pieţele din Europa.

Drept urmare a acutizării aces­tor fenomene negative în econo­mia noastră, Ruslan Piontkivsky presupune că va creşte presiunea fiscală, ceea ce va genera mai mul­te probleme, îndeosebi în ce pri­veşte identificarea unor resurse de mijloace băneşti pentru a face faţă avalanşei de cheltuieli bugetare, pentru care Guvernul şi-a asumat responsabilitatea. Una dintre cele mai mari bătăi de cap vine din ne­voia alocării unor sume gigantice de bani pentru susţinerea băncilor din ţară, aflate în dificultate. În context, a spus acesta, Guvernul se va confrunta cu dificultăţi fiscale create de sectorul bancar, care se vor menţine şi pe termen mediu.

 

Riscurile care ameninţă stabilitatea ţării

 

Principalele riscuri care ame­ninţă economia ţării, populaţia ţă­rii, a remarcat reprezentantul BM, continuă să rămână instabilitatea sporita la nivel regional, deoarece partenerii tradiţionali ai Republicii Moldova – Rusia, Ucraina, Belarus – au mari probleme în ce priveşte dezvoltarea economică, situaţia fi­nanciară. Mai apoi, a spus Ruslan Piontkivsky, intervin şi anumiţi factori la nivel naţional, care ge­nerează riscuri adiţionale de ordin macroeconomic, precum costurile monetar-fiscale dictate de soluţiile de redresare a sistemului bancar. Toate aceste riscuri, a subliniat el, subminează stabilitatea macroeco­nomică înregistrată în ultimii ani.

 

Scade „imunitatea” țării faţă de şocurile financiare externe

 

Mai grav, a constatat Ruslan Piontkivsky, Republica Moldova dispune de posibilităţi infime de a rezista în faţa eventualelor şocuri, deoarece a cheltuit o bună parte din rezervele sale valutare. În ace­laşi timp, datoriile publice au cres­cut în mod considerabil şi este de aşteptat ca acestea să se mărească până la sfârşitul anului curent cu peste 30%. Nu sunt excluse şi alte riscuri, pe care Republica Moldova nu le poate preveni şi nici gestiona, precum trendul negativ de dez­voltare a partenerilor externi. De aceea, Banca Mondială recomandă Guvernului să se concentreze pe eliminarea ameninţărilor de ordin intern, precum starea dezastruoa­să din mediul de afaceri, deoarece persistenţa acestora ar putea să ne provoace probleme mult mai mari.

 

Păturile sărace, cele mai expuse în faţa colapsului economic

 

Banca Mondială a realizat şi anumite prognoze în ceea ce pri­veşte efectul crizei economice asu­pra nivelul de trai al populaţiei. Ruslan Piontkivsky a dat de înţeles că efectele ritmului avansat de des­creştere a economiei va fi suportat în primul rând de către păturile ne­voiaşe ale populaţiei. El a spus că în următorii doi ani nivelul sărăciei în ţara noastră va fi în continuă creş­tere. Amintesc că, în cadrul recen­tei întrevederi cu membrii misiunii FMI, CNSM a insistat asupra ridi­cării nivelului de trai al populaţi­ei ţării prin majorarea salariilor şi a pensiilor, drept singura măsură eficace de combatere a sărăciei în ţară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand