21 februarie 2024
Chisinau
Social

Pensiile unor categorii de beneficiari, calculate din salariul mediu pe ţară

Loading
Social Pensiile unor categorii de beneficiari, calculate din salariul mediu pe ţară
Pensiile unor categorii de beneficiari, calculate din salariul mediu pe ţară

pensionari

 

Pensiile unor categorii de beneficiari ar putea fi calcu­late în baza salariului mediu lunar. Un proiect de modifi­care în acest scop a Legii pri­vind pensiile de asigurări so­ciale de stat a fost aprobat în cadrul unei recente şedinţe a Cabinetului de Miniştri. 

 

Modificările respective ţin, în particular, de simplificarea moda­lităţii de calculare a pensiei pentru cetățenii care au activat în anumi­te instituţii sau întreprinderi, dar, din motive obiective, cum sunt: incendiile, inundaţiile, conflictele armate, pierderea sau distrugerea, în urma calamităţilor naturale sau a situaţiilor excepţionale, a docu­mentelor confirmative cu privire la venitul asigurat pentru întreaga pe­rioadă de activitate, acestea lipsind în arhiva instituţiilor de resort.

În consecinţă, cuantumul pen­siei va fi calculat în baza salariului mediu lunar pe ţară, determinat pentru fiecare categorie de bene­ficiari la data depunerii cererii de pensionare.

Alte modificări la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat au fost propuse de Guvern în con­formitate cu recomandările Hotă­rârii Curţii de Conturi. Acestea se referă la termenul de aprobare a deciziei privind acordarea dreptu­lui la pensie şi evitarea situaţiilor în care o normă legală permite să fie prezentate documentele în termen de 30 de zile, iar alta – să fie luată decizia de stabilire a pensiei în ter­men de 15 zile.

În această privinţă, proiectul documentului prevede extinderea termenului de emitere a deciziei de acordare a drepturilor la pensie sau de respingere a cererii de pen­sionare până la 30 de zile de la de­punerea cererii.

Proiectul de modificare a Legii privind pensiile de asigurări socia­le de stat urmează să fie prezentat Parlamentului spre aprobare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand