4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Se așteaptă majorarea prețurilor la energie electrică și gaze

Loading
Без рубрики Se așteaptă majorarea prețurilor la energie electrică și gaze
Se așteaptă majorarea prețurilor la energie electrică și gaze

sectorul-energetic

 

Recent au fost desfășurate mai multe conferințe de presă despre situația pe piața energetică. Întâlniri cu reprezentanții mass-media au organizat Ministerul Economiei și Agenția Națională pen­tru Reglementare în Energetică. Evident că opiniile mai multor experți care sunt de părere că moldovenii achită o plată exagerat de mare pentru energia electrică de care beneficiază a servit pentru fiecare dintre aceste instituții un motiv pentru a-și expune poziția oficială vizavi de subiectul respectiv. Opiniile lor au fost identice – consumatorul achită un preț real. Între timp, în cadrul briefingului oferit de către Valeriu Triboi, vicemi­nistru al Economiei, s-a aflat că majorarea prețurilor la energia electrică și gaze este așteptată de către autorități, deși demnitarul nu a declarat despre aceasta oficial. Totodată, Valeriu Triboi a lăsat să înțeleagă că Mi­nisterul Economiei se pregătește de o astfel de situație.

 

Valeriu Triboi a mai spus că autoritățile s-au pomenit „între ciocan și nicovală din cauza Fondului Monetar Internațional care cere majorarea tarifelor”. Majorarea tari­felor la electricitate și gazele naturale este una dintre precondițiile principale pentru semnarea unui Memorandum de coope­rare cu Moldova. Astfel de acțiuni însă vor provoca nemulțumirea moldovenilor, sim­plii consumatori, care, din câte se pare, au nervii întinși la maximum după scandaluri­le din sectorul bancar și creșterea în lanț a prețurilor la produse.

Viceministrul a evitat să spună când anu­me ar putea avea loc eventuala scumpire și cu cât anume va crește tariful. Totodată, ofi­cialul a remarcat că „dacă, totuși, majorarea va fi inevitabilă, varianta optimă ar fi un pro­ces de majorare treptată”. Potrivit calculelor făcute de Ministerul Economiei, dacă toate cheltuielile companiilor energetice acumula­te în urma devalorizării leului vor fi distribu­ite pentru 10-15 ani, tarifele vor crește anual cu 3,5-4%.

„Ministerul Economiei, Ministerul Mun­cii, Ministerul Finanțelor încearcă să identi­fice mijloace suplimentare pentru susținerea păturilor socialmente vulnerabile în urma majorării tarifelor, ne asigură viceministrul Economiei. Trebuie să recunoaștem că în acest an din categoria respectivă vor face parte cu mult mai multe familii decât acum un an. Noi am ținut cont de toate aceste as­pecte, acum urmează ca printr-o hotărâre de Guvern să aprobăm volumul ajutoarelor”.

Potrivit unor calcule prealabile, pentru trei luni din anul curent vor fi necesare peste 90 de mln. de lei, iar pentru anul 2016, când numărul celor ce beneficiază de compensații va crește, va fi nevoie deja de 500 mln. de lei.

 

Conexiunea sistemelor energetice ale României și Moldovei

 

Potrivit lui Valeriu Triboi, construcția ga­zoductului Ungheni-Chișinău va demara deja peste câteva luni. În prezent, este definitivată expertiza tehnico-economică a proiectului ce ține de construcția gazoductului. După apro­bare, vor fi lansate lucrările de construcție. „Ne propunem să demarăm lucrările în anul 2016 și sperăm să le încheiem în mai 2018”, a remarcat viceministrul Economiei.

Valoarea totală a proiectului constituie 83 mln. de euro, dintre care 10 mln. de euro vor fi oferite de către UE sub forma unui grant. Restul cheltuielilor urmează a fi acoperite din unele credite accesate de la instituțiile bancare internaționale. Se presu­pune că BEI și BERD vor oferi credite de 30 mln. de euro fiecare.

Pentru săptămâna următoare este plani­ficată ședința Comisiei interguvernamentale moldo-române pentru cooperare economică. „Vom căuta soluții pentru a activiza procesul de interconexiune a rețelelor de distribuție a gazelor și pentru a respecta termenele fixate în Memorandumul semnat între România și Republica Moldova”, a punctat Valeriu Tri­boi.

Moldova intenționează să-și racordeze propriul sistem energetic cu cel al Româ­niei în doi ani. În opinia viceministrului, ca urmare, se va reduce dependența Moldovei de unicul furnizor, „Gazprom”, iar țara noas­tră va putea să importe energie electrică la prețuri mult mai convenabile. Potrivit lui Triboi, „când vor fi construite liniile de trans­port de curent electric care vor interconecta sistemele energetice ale Moldovei şi Româ­niei, vom putea achiziţiona energie electrică la preţul de 3-4 eurocenţi pe 1 kW/h”.

Pentru reluarea procesului de interconec­tare a liniilor de tensiune înaltă din Moldova şi România au şi fost create grupuri de lucru. Totodată, în noiembrie îşi va începe activita­tea un consultant internaţional care va ela­bora un studiu de fezabilitate pentru aceste conexiuni electroenergetice. Viceministrul a mai menţionat că la prima etapă urmează a fi edificate două din cele trei linii de conectare la sistemul energetic al României. Prioritare sunt reţelele din sudul ţării, în special, linia Vulcănești-Isaccea și Vulcăneşti-Chişinău.

 

Datoria la gaze

 

Datoria Moldovei pentru gazele naturale livrate de concernul rusesc „Gazprom” con­stituie 780 mln. dolari. Asta dacă vorbim doar de volumul de gaze consumat de malul drept al Nistrului. Dacă e să luăm în conside­raţie şi regiunea transnistreană, datoriile co­mune se ridică la circa 6,1 mlrd. dolari. Mi­nisterul Economiei insistă asupra delimitării datoriilor malului stâng şi ale celui drept al Nistrului.

 

g_economie

Când și cu cât vor fi majorate tarifele la energia electrică și la gaze, deocamdată, nu se știe

 

„Datoria regiunii transnistrene trebuie să rămână la balanţa malului stâng, iar datorii­le malului stâng – în grija autorităţilor de la Chişinău. Noi lucrăm împreună cu reprezen­tanţii „Gazpromului” pentru identificarea unei formule de restructurare şi reeşalonare a datoriilor pentru o perioadă de 10 ani, pen­tru a reduce povara acestora pentru consu­matori”, a declarat Triboi.

Viceministrul Economiei a mai menţionat că în prezent se poartă tratative cu compa­nia rusească „Gazprom” privind prelungirea actualului contract de furnizare a gazelor naturale, care expiră la 31 decembrie 2015 sau semnarea unui nou contract. Negocierile urmează a fi încheiate până la finele lui no­iembrie 2015. Problema majoră este stabili­rea unui preţ avantajos. În prezent, Moldova achită pentru o mie de metri cubi de gaze câte 204 dolari. În opinia lui Triboi, acest preţ este unul foarte bun pentru Moldova.

 

Eficienţa energetică pe baza biomasei

 

Potrivit viceministrului, rezultate semnifi­cative au fost obţinute pe segmentul eficien­ţă energetică şi resurse de energie regenera­bilă. „Ele vor permite reducerea gradului de dependenţă de resursele energetice importa­te”, spune el. Fondul pentru Eficienţă Ener­getică a acceptat spre finanţare 19 proiecte pentru obiectivele din sectorul  public în va­loare de 46 mln. de lei, inclusiv 34 mln. de lei sub formă de grant. Pentru continuarea finanţării proiectelor în domeniul energetic şi asimilarea resurselor de energie regene­rabilă, fondul a semnat 66 de contracte cu o valoare totală de 155 mln. de lei”.

Viceministrul a mai vorbit şi despre Pro­iectul „Energie şi biomasă”, realizat cu suc­ces în Moldova. Partea a doua a acestuia, care urmează a fi realizată în anii 2015-2017, presupune un buget de 9,41 mln. de euro, oferit de Uniunea Europeană. Proiectul im­plementat de PNUD cuprinde şi regiunea transnistreană, Găgăuzia şi oraşele mici din țară, unde în instituţiile bugetare vor fi in­stalate încă 80 centrale electrice pe bază de biomasă.

„Până în prezent, în cadrul Proiectului au fost asigurate cu echipamentele respective peste 144 de şcoli, grădiniţe şi centre comu­nitare. Acestea au realizat cu succes proiecte de independenţă energetică, instalând siste­me de încălzire pe bază de biomasă, a men­ţionat viceministrul. Am ajutat peste 600 de familii să obţină acces la tehnologii verzi şi preţuri reduse”.

Pentru dezvoltarea proiectelor de efici­enţă energetică şi mediu, în luna mai a fost ratificat Acordul dintre R. Moldova şi BERD privind participarea ţării noastre la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu, care i-a oferit ţării noastre pentru modernizarea sectorului termoenergetic 20 mln. de euro sub formă de grant şi 100 mln. de euro în ca­litate de credit.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand