4 martie 2024
Chisinau
Social

Piața de producere și comercializare a biocombustibilului, o sursa eficientă de venituri

Loading
Social Piața de producere și comercializare a biocombustibilului, o sursa eficientă de venituri
Piața de producere și comercializare a biocombustibilului, o sursa eficientă de venituri
biocombustibil

Foto: allmoldova.com

 

Sursele alternative de energie devin tot mai populare în țara noastră. Deja de mai mulți ani, cu suportul financiar al Uniu­nii Europene și al Programu­lui ONU pentru Dezvoltare, este implementat Proiectul „Energie și biomasă în Mol­dova”, care are drept scop asi­gurarea independenței energetice atât a instituțiilor pu­blice, cât și a proprietarilor privați. Nici nu a fost anunțată bine extinderea etapei a doua, că timp de o jumătate de zi Agenția pentru Eficiența Energetică, instituția care se ocupă de repartizarea către solicitanții persoane fizice a celor 400 de cazane pe bioma­să, a și recepționat numărul necesar de cereri.

 

Faptul că sistemele de încălzire pe bază de biomasă au devenit atât de populare nu e deloc surprinză­tor, or renunțarea la încălzirea cu gaze naturale în favoarea utilizării brichetelor asigură, în medie, o eco­nomie de 20-30 la sută. Dacă însă consumatorul reușește să identifi­ce pe piața locală materie primă de calitate la un preț mai redus, atunci economia poate ajunge chiar și la 50 la sută.

 

O sursă alternativă de încălzire

 

Potrivit afirmațiilor făcute de către Denis Tumuruc, director ad­junct al Agenției pentru Eficiență Energetică, în cooperare cu Pro­iectul „Energie și biomasă în Mol­dova”, instituția pe care o repre­zintă desfășoară activitatea în mai multe direcții care țin de crearea și dezvoltarea pieței de producere, comercializare și utilizare a com­bustibililor bio, pentru ca, într-un final, programul să fie implemen­tat pe toate segmentele.

De subvenții pentru achizițio-narea cazanelor pe bază de biomasă au beneficiat circa 150 de grădinițe, școli și centre comunitare, dar și peste 600 de persoane fizice. Pen­tru a alege cazanul dorit, benefici­arilor le-a fost pusă la dispoziție o listă de 30 de furnizori. Apropo, la momentul lansării proiectului, în 2013, în Moldova exista un singur producător de cazane (întreprinde­rea „Moldagrotehnica”), iar între timp au mai apărut încă trei.

Pentru a stimula piaţa, agenţia le-a impus importatorilor de caza­ne o condiţie – să aducă de peste hotare doar detaliile echipamente­lor care ulterior urmează a fi asam­blate pe loc.

Potrivit lui Denis Tumuruc, peste 50 de mii de euro le-au fost oferite, în calitate de împrumut fără dobândă, unui număr de 16 firme care se ocupă de producerea brichetelor şi peleţilor. În prezent, în ţară funcţionează circa 150 de companii de acest gen. Şi doar 80 din ele şi-au demonstrat credibili­tatea, activând pe piaţă o perioadă îndelungată şi înregistrând succe­se. „Companiile folosesc de la 7% la 10% din potenţialul existent de materie primă (paie, deşeuri fores­tiere). Iată de ce putem afirma că pe piaţa noastră există suficient loc pentru încă două sute de companii de producere a brichetelor şi pele­ţilor. Dacă e să ne uităm pe hartă, există zone geografice totalmen­te neacoperite de firmele de acest gen”, menţionează directorul ad­junct al agenţiei.

Potrivit lui, mulţi producători apelează la serviciile laboratoare­lor, pentru a certifica calitatea pro­ducţiei. Iar pe cele care lucrează neonest, amestecând nisip şi pietriş în componenţa tradiţională a bio­masei necesară pentru o încălzire de calitate, le triază piaţa. Cumpă­rătorii biocombustibilului solid nu iartă producătorii necinstiţi, iar cei cu imagina afectată nu rezistă mult timp în afaceri.

Totodată, în cadrul celei de-a doua faze a proiectului „Energie şi biomasă în Moldova”, vor fi imple­mentate echipamente noi pentru testarea calităţii biocombustibi­lului solid. Acestea vor fi instalate la laboratorul de pe lângă Univer­sitatea Agrară. Echipamentul va fi achiziţionat la finele anului 2015 şi instalat la începutul anului vi­itor. Apoi laboratorul va fi supus procedurii de atestare, după care, peste aproximativ 2-3 luni, va pu­tea oferi o analiză mai complexă a componentelor biocombustibilu­lui, precum şi certificate de calitate producătorilor acestora.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand