11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii din Edineț, receptivi la oportunitățile oferite de sindicate

Loading
Без рубрики Tinerii din Edineț, receptivi la oportunitățile oferite de sindicate
Tinerii din Edineț, receptivi la oportunitățile oferite de sindicate
tinerii-sindicalisti-edinet

Foto: sindicate.md

 

Anual, la 7 octombrie, în lume e con­semnată Ziua Mondială a Muncii De­cente. Cu această ocazie, în raionul Edineț s-a desfăşurat campania infor­maţională sub genericul „Munca de­centă – prioritate pentru sindicate”. Activitatea a fost organizată de Con­siliul de Tineret din cadrul CNSM în comun cu Consiliul interramural al sindicatelor din raion. 

 

Tinerii au discutat cu locuitorii din oraş la piaţă, în colectivele de muncă despre munca decentă şi despre problemele cu care se con­fruntă salariaţii, şi anume: lucrul în condiţii de risc, traumatisme, decese la locul de mun­că, salarizare insuficientă, angajare ilegală, fără contract de muncă, încheierea contrac­telor individuale pe un termen de 2-3 luni, urmat, apoi, de concediere din iniţiativa pa­tronului etc.

Apoi tinerii s-au întâlnit cu semenii lor de la Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veteri­nară din Brătuşeni, de la Şcoala Profesională din Cupcini, de la Liceul Teoretic „Mihai Emi­nescu” din Edineţ.

La Liceul „M. Eminescu”, Stela Stratila–Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, împreună cu elevii, au iden­tificat deosebirile între noțiunile „muncă” şi „muncă decentă”. Ea a vorbit despre modul de constituire a organizaţiilor sindicale, drep­turile şi obligaţiile salariaţilor, ale studen­ţilor-membri de sindicat, despre avantajele aderării la sindicate.

Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului in­terramural al sindicatelor din raion, s-a oprit, în alocuţiunea sa, asupra participării tinerilor sindicalişti la luarea deciziilor, la elaborarea şi promovarea programelor vizând condiţiile social-economice de dezvoltare a tinerilor, a strategiilor în domeniul tineretului, îmbună­tăţirea accesului tinerilor la serviciile publice de educaţie şi formare profesională. De ase­menea, tinerii au încercat să se lămurească ce este „munca la negru”, care sunt dezavantaje­le economiei informale, atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatori.

Tinerii au fost foarte activi, participând la discuţii, adresând mai multe întrebări de ge­nul: cum să devii membru de sindicat, cum se întocmeşte un contract individual de muncă, care sunt drepturile tinerilor ce îmbină mun­ca cu învăţătura ş. a.

Tinerii au fost interesaţi şi de aspectul dacă sindicatele pot să-î ajute pe aceștia la angaja­rea în câmpul muncii.

Stela Ciobanu le-a vorbit despre conlucra­rea Consiliului interramural al sindicatelor cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Edineţ în organizarea târgurilor locurilor de muncă și posibilitatea recalificării tinerilor atât în instituţiile din raion, cât şi din țară.

Participanţilor la această campanie li s-a distribuit ziarul „Vocea poporului” şi pliante despre rolul sindicatelor în promovarea drep­turilor sociale, despre avantajele salariatului-membru de sindicat, despre politica sindica­telor în protejarea tinerilor etc.

De asemenea, ei au fost informaţi despre ajutorul juridic gratuit al Centrului de Con­sultanţă şi Mediere al Sindicatelor din Bălţi, precum şi despre Centrul Medical Consulta­tiv Diagnostic al Sindicatelor din Chişinău.

 

Oxana AXENCIUC,

Sindicatul „Sindindcomservice” Edineţ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand