11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Femeile sindicaliste, preocupate de problemele din societate

Loading
Без рубрики Femeile sindicaliste, preocupate de problemele din societate
Femeile sindicaliste, preocupate de problemele din societate

femeile-sindicaliste

 

Recent, Consiliul de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova s-a întrunit într-o şedinţă, în care au fost discutate mai multe probleme.

 

În cadrul întrunirii, femeile sindicaliste şi-au expus părerea referitor la adresarea CNSM către conducerea ţării privind scum­pirea energiei electrice, impactul economiei informale asupra situației angajaţilor, pre­cum și majorarea vârstei de pensionare a femeilor.

 

Vocea femeilor trebuie să fie auzită

 

Potrivit Liubei Rotaru, președinta Consi­liului de Femei din cadrul CNSM, este im­portant ca femeile sindicaliste să-şi exprime părerea referitor la subiectele propuse şi să fie active. Totodată, Liuba Rotaru a ţinut să-şi împărtăşească impresiile şi a făcut un schimb de opinii cu femeile sindicaliste.

„Am avut ocazia să particip la o întrunire privind lucrările Şcolii sindicale a femeilor din cadrul Consiliului Regional Paneuro­pean din or.  Kobuleti (Georgia). În cadrul discuţiilor au apărut propuneri ca sindicatele să obţină mai multe drepturi, care să fie re­alizate în comun cu Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, deoarece s-a dovedit că Inspec­toratul de Stat al Muncii în mai multe cazuri intră în cârdăşie cu angajatorii şi nu arată si­tuaţia reală. Au fost audiate informaţiile pri­vind starea de lucruri la capitolul economie informală din mai multe ţări. De asemenea, s-a vorbit despre planul de acţiuni al sindi­catelor pentru dezrădăcinarea acestui viciu. Femeile sindicaliste trebuie să fie active, să-şi expună părerea la timp, ca vocea lor să fie auzită”, a precizat Liuba Rotaru.

Pe de altă parte, Vera Mereuţă, profesoară la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plas­tice din Moldova, s-a referit la subiecte ce ţin de formarea abilităţilor de comunicare a femeilor-lideri de sindicat, cultura comuni­cării, pregătirea discursului etc.

„Un om bine educat îşi va asculta atent interlocutorul, dând dovadă de tact şi res­pect pentru el. Unul din cele mai importante secrete ale diplomaţiei este de a te arăta in­teresat de ceea ce spune cineva. Tendinţa de a nu acorda întreaga atenţie persoanei care vorbeşte este o formă comună de impolite­ţe, cu părere de rău, des răspândită în zilele noastre”, a precizat Vera Mereuță.

Consiliul de Femei al CNSM este o struc­tură a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul CNSM, Legea Sindicatelor, Regulamentul Consiliului și alte acte juridice și normative ce reglemen­tează activitatea sindicatelor în Republica Moldova.

Din componenţa Consiliului de Femei CNSM fac parte preşedintele, doi vicepreşe­dinţi, secretarul executiv şi 27 de membri – reprezentanţi ai structurilor de femei din ca­drul centrelor sindicale naţional–ramurale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand