8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Constrânsă de proteste, guvernarea promite să-şi asume unele angajamente

Loading
Social Constrânsă de proteste, guvernarea promite să-şi asume unele angajamente
Constrânsă de proteste, guvernarea promite să-şi asume unele angajamente

forumul-public-cnsm

 

În cel mult o săptămână, guvernarea de la Chişinău promite să-şi asume reali­zarea unui şir de acţiuni ur­gente pentru depăşirea crizei prin care trece ţara noastră. Acţiunile ar urma să fie pro­puse de participanţii la pri­mul forum public cu privire la semnarea Pactului social „Pentru Moldova”, organizat miercuri, în capitală, la ini­ţiativa primelor persoane în stat. Pentru aceasta, însă, ră­mâne să fie create mai multe grupuri de discuţie pe diferite probleme, pentru a decide ce acţiuni sunt necesare, dar şi ca Guvernul să şi le asume. 

 

Ideea creării acestor gru­puri de discuţie a fost lansată de premierul Valeriu Streleţ şi propusă de moderatorii forumului ca bază pentru continuarea dialogului din­tre guvernare şi societatea civilă.

Astfel, prim-ministrul a promis ca, în zilele următoa­re, să lanseze un apel către toţi participanţii la forumul sus-menţionat de a se înscrie în câteva grupuri de discu­ţie. Unul dintre acestea va aborda subiecte economice, financiare, bancare, gene­ral–administrative, de ad­ministraţie publică şi sistem electoral. Altul va dezbate problemele sociale, educaţi­onale, cele legate de sistemul de sănătate etc.

„Noi o să venim cu un ase­menea apel, în aşa mod ca, peste un anumit termen – o săptămână, de exemplu, cel mult – aceste grupuri să pro­pună cele mai urgente acţi­uni ce pot fi realizate în limi­tele constituţionale şi legale. Ele vor fi un angajament al guvernării faţă de societate pentru următoarele săptă­mâni şi luni”, a menţionat Valeriu Streleţ.

 

g_social

O problemă gravă ce afectează acum societatea este încrederea aproape inexistentă în instituţiile statului

 

 

Prim-ministrul Valeriu Streleţ susţine că, pentru perioada în care îşi va asuma angaja­mente legate de redresarea crizei actuale, gu­vernarea şi-ar fi dorit ca în ţara noastră să fie o anumită linişte. Premierul s-a arătat însă conştient de faptul că acest lucru nu se va întâmpla şi a indicat asupra deciziei repre­zentanţilor protestatarilor din faţa sediului Guvernului de a părăsi forumul aflat în plină desfăşurare.

Valeriu Streleţ a afirmat că principiul de bază care ar putea asigura realizarea anga­jamentelor pe care promite să şi le asume Guvernul este lipsa oricător ultimatumuri. „În caz contrar, sunt foarte îngrijorat privind prezentul şi viitorul ţării mele”, a mai decla­rat premierul.

 

Ultima picătură

 

De cealaltă parte, reprezentanţii societă­ţii civile au afirmat că problemele grave cu care se confruntă ţara noastră în prezent şi care au făcut ca oamenii să iasă în stradă să protesteze au fost generate de guvernare. Ele ţin de nivelul înalt al corupţiei, de integri­tatea funcţionarilor publici şi a politicieni-lor, politizarea excesivă a instituţiilor statului, precum şi de furtul de miliarde din bănci, care a constituit ultima pică-tură.

În opinia lui Arcadie Barbăroşie, direc­torul Institutului de Politici Publice, ceea ce este absolut necesar acum este demonstra­ţia de voinţă politică pentru a fi lansate, în sfârşit, sau promovate unele reforme indis­pensabile pentru a fi recâştigată încrederea oamenilor. Şi acest lucru trebuie făcut într-o săptămână, o lună–două, a adăugat Arcadie Barbăroşie.

 

Propunerile sindicatelor

 

În temeiul art. 42 din Constituţie, care stipulează că sindicatele contribuie la apă­rarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor, CNSM a înaintat, în context, un şir de propuneri.

Cu referire la parteneriatul social, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a menţio­nat că sindicatele îşi doresc să fie urgentată activitatea Comisiei naţionale pentru con­sultări şi negocieri colective pentru soluţio­narea mai multor probleme înaintate în ulti­mul timp de sindicate şi patronate.

„Aşteptăm ca această comisie să fie func­ţională cu adevărat şi să reflecte adevărul. Ne dorim ca până la urmă şi salariul minim pe ţară să fie unic şi adus la nivelul minimului de existenţă”, a subliniat Petru Chiriac.

Vicepreşedintele CNSM a adăugat că, pentru combaterea fenomenului muncii „la negru” şi a salariilor „în plic”, sindicatele solicită ca toţi salariaţii de la unităţile eco­nomice să fie înregistraţi într-un registru ofi­cial pentru a se cunoaşte câte persoane sunt angajate să muncească legal şi câte ilegal. În acest sens, este necesar să fie implementată şi recomandarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la tranziţia de la econo­mia informală la cea formală.

Petru Chiriac a mai indicat asupra unui şir de măsuri necesare pentru creşterea ni­velului de trai al populaţiei, a protecţiei so­cial-economice a tinerilor, reformarea siste­mului de pensii şi a celui de asigurări sociale, sporirea constantă a calităţii şi a accesului la serviciile de sănătate etc.

 

Atitudinea faţă de oameni

 

„Ideile schiţate de cei care au luat cuvân­tul la acest forum ne dau speranţa că suntem cu toţii în deplin acord în ceea ce priveşte dezvoltarea unei economii care să le asigure oamenilor un viitor bun, prosper. Sigur că pentru aceasta trebuie schimbată atitudinea faţă de oameni a mai multor instituţii publi­ce”, a apreciat Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Petru Chiriac a remarcat că reprezentanţii sindicatelor sunt gata să se aşeze la masa de consultări şi negocieri pentru a fi identifica­te soluţii pentru problemele acute cu care se confruntă ţara noastră.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand