7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele sunt împotriva majorării vârstei de pensionare

Loading
Без рубрики Sindicatele sunt împotriva majorării vârstei de pensionare
Sindicatele sunt împotriva majorării vârstei de pensionare

sindicate-pensionari

 

Să fie majorată vârsta de pensionare pentru femei cu cinci ani ori ba? Acest subiect este discutat intens deja de mai mulți ani. În acest context, de curând, la Chișinău au avut loc dezbateri publice cu participarea reprezentanților instituțiilor guvernamentale, a ONG-urilor, a unor simpli cetățeni din diferite zone ale țării, fiind vorba de persoane cu vârstă de peste 60 de ani, de cetățeni cu vârsta cuprinsă între 35 și 59 de ani, dar și de tineri.

 

În cadrul acestui eveniment, în discuții s-au implicat foarte activ reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va. Delegația a fost formată din 11 lideri sindicali. Astfel, Angela Otean, vicepreședinta Consiliu­lui de Femei al CNSM, secretar general al Federației Sindicatelor „Sindlex”, a sonorizat opinia sin­dicatelor care se pronunță catego­ric împotriva majorării vârstei de pensionare. De fapt, după cum a remarcat și Nina Zghibarță, șefa Departamentului relații internaționale a CNSM, majoritatea celor prezenți în sală au fost de acord cu poziția sindicatelor.

 

Fără prea multă aritmetică

 

Dezbaterile publice au fost organizate în cadrul Campaniei „Vârsta cere acţiuni” promovată de către „HelpAge International”. Potrivit Tatianei Sorocan, directo­rul „HelpAge International Mol­dova”, campania respectivă a fost inițiată încă în anul 2007 în 27 de țări și foarte curând s-a extins, implicând 60 de state. „Republica Moldova participă la această cam­panie încă din momentul lansării.

Campania presupune că per­soanele vârstnice din toată lumea formează delegații și se întrunesc cu reprezentanții guvernelor pen­tru a discuta problemele cu care se confruntă, își expun propune­rile privind depășirea situației”, ne spune Tatiana Sorocan.

 

g_cnsm

Sindicatele atestă un nivel scăzut al sănătății femeilor din Moldova

 

Tema dezbaterilor desfășurate a fost „Sunt femeie, la ce vârstă mă pensionez?”. Ian McFarlane, rep-rezentantul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova, a menționat că toate țările, la un moment dat, se con­fruntă cu această problemă. Mol­dova urmează să studieze practi­cile de succes ale altor state. „Sunt necesare acțiunile în parteneriat, implicând în discuții inclusiv per­soanele de vârsta a treia. Mai mult, problema nu trebuie abordată din punct de vedere pur aritmetic, or totuși la mijloc sunt oameni vii”, a menționat oficialul.

În cadrul dezbaterilor au fost expuse trei poziții distincte. Pri­ma și-a sonorizat viziunea repre­zentanta tinerei generații, care s-a pronunțat pentru majorarea vâr­stei de pensionare.

A doua a luat cuvântul repre­zentanta generației de vârsta a treia, adică a pensionarilor, care, în fond, ar accepta majorarea sta­giului de cotizare doar cu anumite condiții. În primul rând, în opinia pensionarilor, este necesar de a institui condiții egale de calculare a pensiilor, eliminând privilegiile prevăzute în prezent pentru anu­mite categorii de cetățeni, bună­oară, pentru funcționarii publici, judecători etc.

A treia poziție a fost lansată de către Angela Otean. Aceasta a menționat că este împotriva ma­jorării vârstei de pensionare.

În susţinerea colegei, pe par­cursul întregii discuţii, s-au pro­nunţat şi reprezentanţii diverse­lor departamente ale CNSM.

„Este un proces foarte sensibil, a menţionat Nina Zghibarţă, şefa Departamentului relaţii interna­ţionale al CNSM. Sala s-a împărţit în opinii, majoritatea, totuşi, fiind contra majorării vârstei de pensi­onare”.

Nina Zghibarţă a propus să se facă un studiu statistic asupra stării de sănătate a femeii, dat fiind că în ultimii ani nivelul de morbiditate în rândul femeilor a crescut simţitor, inclusiv cu mala­dii oncologice. La rândul său, Ion Cucu, consilier principal pentru relaţii de muncă a Federaţiei Sin­dicale „Sănătatea”, a menţionat că femeile se îmbolnăvesc mai des. „Când am auzit că eventuala ma­jorarea a vârstei de pensionare vi­zează în primul rând femeile, am făcut un studiu în sfera noastră medicală, am purtat negocieri în colectivele din domeniu. Nici una dintre femei nu a susţinut această idee. Femeile se îmbolnăvesc cu 12-15% mai des decât bărbaţii”.

 

Legalizarea veniturilor – o cale de soluţiona­re a problemelor

 

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons” din cadrul CNSM, a adresat o întrebare re­torică, ce ar trebui să ne dea de gândit pe cât de oportună este majorarea vârstei de pensionare în calitate de măsură pentru lichi­darea deficitului bugetului ţării. „Câţi tineri au fost angajaţi şi câte contribuţii au vărsat ei la CNAS, CNAM etc.?”, a întrebat el.

Eugeniu Covrig, reprezentant al Departamentului juridic al CNSM, a menţionat nivelul înalt al şoma­jului în general şi în special printre persoanele înainte de pensionare, lucru care afectează grav bugetul ţării, dar și situaţia din sistemul de pensii.

„În prezent, susţine el, 7 mii de persoane în vârstă de 55-60 de ani nu-şi pot găsi un loc de muncă şi primesc indemnizaţie de şomaj. Grija pentru ei a trecut pe umerii celor tineri, copiii lor, dacă-i au”. În general, sindicatele sunt sigure că problema deficitului din bu­getul de stat şi cel al fondului de pensii nu poate fi soluţionată pe seama majorării stagiului de coti­zare. Există alte căi. De exemplu, completarea vistieriei at putea fi realizată prin reducerea muncii informale şi a achitării salariilor în plic.

 

P.S. La dezbateri a fost prezent ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Mircea Buga. El a ascultat cu atenţie diversele opinii asu­pra respectivei probleme de actualitate. El a menţionat că consideră foarte necesară o abordare multilaterală şi complexă pentru realizarea unei formule de soluţionare a acesteia, care să fie accepta­tă de toată lumea, ar presu­pune compensaţii sociale şi ar contribui la consolidarea sistemului unic de pensii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand