4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Reprezentanţii salariaţilor cer să fie promovate principiile muncii decente

Loading
Без рубрики Reprezentanţii salariaţilor cer să fie promovate principiile muncii decente
drepturile-salariatilor

Foto: ilo.org

 

Participanţii la întrunirea cu genericul „Stop îmbogăţi­rii prin exploatarea salaria­ţilor”, organizată, miercuri, la Institutul Muncii din capitală, de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, la care au fost pre­zenţi reprezentanţi ai tutu­ror partenerilor de dialog social tripartit, au adoptat un şir de revendicări.

 

Participanţii au constatat că, în prezent, ia amploare îmbogăţirea necinstită a angajatorilor prin ex­ploatarea salariaţilor. Astfel, lucră­torii creează, prin munca lor, valori cu mult mai mari decât cele care se au în vedere la remunerarea lor. În acelaşi timp, extravaloarea merge în buzunarele angajatorilor sub formă de profit.

Pentru a schimba această situa­ţie, participanţii la întrunire cer ca toţi cetăţenii, deputaţii, reprezen­tanţii Guvernului, ai patronatelor şi sindicatelor să-şi conjuge efor­turile pentru a promova în ţara noastră principiile muncii decente, astfel încât să obţinem:

• stabilirea unui salariu minim unic la nivel de ţară egal cu nivelul minimului de existenţă, cu o vii­toare majorare a acestuia până la 50-60 la sută din salariul mediu pe economie;

• lichidarea restanţelor la plata salariilor;

• modificarea legislaţiei în do­meniul salarizării în vederea sta­bilirii salariului tarifar pentru ca­tegoria întâia de calificare la nivel de ramură şi unitate economică în mărime nu mai mică decât cuantu­mul minim garantat al salariului în sectorul real;

• intensificarea activităţilor de contracarare a muncii „nedeclara­te” şi a achitării salariilor „în plic” în baza Recomandării OIM nr. 204 din iunie 2015;

• diminuarea poverii fiscale prin majorarea scutirilor personale la impozitul pe venit al persoanelor fizice până la nivelul minimului de existenţă;

• unificarea sistemului de pensi­onare din Republica Moldova;

• neadmiterea majorării limitei de vârstă pentru pensionare;

• modificarea legislaţiei în do­meniul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în vederea instituirii fondurilor personaliza­te cumulative pentru salariaţi şi majorarea alocaţiilor din buge-tul de stat pentru medicina asigu­rată;

• urgentarea ratificării Conven­ţiei OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupaţională şi a ela­borării şi implementării cadrului legal privind crearea serviciilor de sănătate ocupaţională;

• asigurarea participării repre­zentanţilor sindicatelor în proce­sul de privatizare a unităţilor eco­nomice care sunt în proprietatea statului;

• elaborarea unor strategii de angajare în serviciu prin crearea a noi locuri de muncă.

Aceiaşi participanţi au lansat un îndemn în ceea ce priveşte unirea forţelor pentru dezvoltarea unei economii de piaţă social orientată, productivă şi competitivă, crearea de locuri de muncă cu salarii de­cente, a unor condiţii care să asi­gure revenirea la baştină a tuturor moldovenilor care şi-au părăsit ţara în căutarea unui loc de mun­că, pentru ca Republica Moldova să devină o ţară prosperă.

Munca decentă este singura so­luţie durabilă în lupta cu sărăcia, au mai constatat în context parti­cipanţii la întrunirea cu genericul „Stop îmbogăţirii prin exploatarea salariaţilor”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand