4 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Angajaţii prin cumul au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi lucrători

Loading
Cititorii ne scriu Angajaţii prin cumul au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi lucrători
Angajaţii prin cumul au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi lucrători
angajati

Foto: cariereonline.ro

 

„Sunt angajată prin cumul la aceeași întreprindere. Aș vrea să știu dacă atunci când îmi iau concediul anual de odihnă trebu­ie să mi se plătească doar pentru lucrul de bază sau și pentru cel prestat prin cumul? Mă mai inte­resează şi faptul dacă lucrul prin cumul este înscris în carnetul de muncă.

 

Natalia Zaharia, Chișinău”

 

Specialiştii Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova au precizat că, potrivit art. 267 din Codul muncii, munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă dis­tinct.

Este important de menționat că sa­lariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi cei­lalţi lucrători din unitatea respectivă.

Durata concretă a timpului de mun­că şi a celui de odihnă la locul de muncă prin cumul este stabilită în contractul individual de muncă, ţinându-se cont de prevederile Codului muncii.

Astfel, potrivit art. 272 din Codul muncii, salariaţii care prestează muncă prin cumul beneficiază de un concediu de odihnă anual plătit conform funcţi­ei sau specialităţii cumulate care este acordat concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază. Însă concediul pentru munca prin cumul se acordă conform duratei stabi­lite pentru funcţia sau specialitatea re­spectivă la unitate, indiferent de durata concediului la locul de muncă de bază.

Totodată, salariatul beneficiază de un concediu suplimentar neplătit în ca­zul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul este mai mică de­cât cea de la locul de muncă de bază.

Prin urmare, potrivit celor comuni­cate, plata indemnizației de concediu se achită pentru ambele funcții sau specialități, adică atât pentru cea de bază, cât și pentru cea cumulată.

Cât priveşte înscrierea în carnetul de muncă a datelor privind munca prin cumul, potrivit p. 40 din Hotărârea Gu­vernului privind carnetul de muncă nr. 1449 din 24.12.2007, aceasta se efec­tuează la dorinţa salariatului (în baza cererii acestuia) de către serviciul per­sonal de la locul de muncă de bază.

Drept temei pentru efectuarea aces­tor înscrieri servesc copiile ordinelor (dispoziţiilor, deciziilor, hotărârilor) sau certificatele privind angajarea şi eliberarea salariatului din funcţia cu­mulată, emise de unitatea respectivă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand