8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Academia pentru mass-media „Dialog Social 2015”, la cea de-a treia ediție

Loading
Без рубрики Academia pentru mass-media „Dialog Social 2015”, la cea de-a treia ediție
Academia pentru mass-media „Dialog Social 2015”, la cea de-a treia ediție

academia-de-presa

 

Recent, circa 30 de jurnaliști din presa scrisă și audiovizuală au participat la cea de-a treia ediție a Academiei pentru mass-media „Dialog Social 2015”. Evenimentul a fost organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a avut loc la sanato­riul „Struguraş” din s. Cocieri, raionul Dubăsari.

 

Subiectele de discuție

 

În cadrul Academiei, au fost aborda­te subiecte precum rolul sindicatelor şi al mass-media în procesul de promovare şi apărare a drepturilor salariaţilor la o mun­că decentă; drepturi sindicale: legislaţia muncii în contextul naţional şi internaţio­nal, parteneriatul social în sfera muncii în contextul activităţii Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colective; protec­ţia femeilor–membri de sindicat în atenţia CNSM; politica informaţională a CNSM: că­ile de colaborare cu mass-media în contex­tul informării populaţiei despre activitatea mişcării sindicale etc.

Ziariștii i-au avut în calitate de formatori pe Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM (domnia sa fiind și moderator); Vasile Patrașcu, consilier al președintelui CNSM; Tamara Mirovschi, şefa Departa­mentului organizare, educaţie şi informare al CNSM; Elena Carchilan, şefa Inspecto­ratului Muncii al Sindicatelor; Ana Moldo­vanu, şefa Departamentului protecţie so­cial-economică al CNSM; Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM; Eugen Covrig, consultant superi­or din cadrul Departamentului juridic al CNSM; Iurie Postolachi, şef al Departamen­tului informaţional al CNSM.

 

g_cnsm

Este important ca ziariștii să cunoască preocupările de bază ale sindicatelor din Moldova

 

La deschiderea oficială, Petru Chiriac a accentuat că „este important ca ziariștii să cunoască preocupările de bază ale sindica­telor din Moldova, să se descurce în termi­nologie și în legislația cu privire la sindicate, să înțeleagă că ne modernizăm și facem tot posibilul pentru a proteja salariații. Avem nevoie de voi – reprezentanții mass-me­dia, să fiți un partener credibil al sindica­telor, iar dacă greșim sau nu realizăm ce ne propunem, acceptăm și critici din partea jurnaliștilor”, a adăugat liderul sindical.

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, i-a informat pe jurnaliști despre misiunea, strategia și statutul sindicatelor în societate, parteneriatul social în sfera mun­cii în contextul activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, ca­drul legal internațional al OIM, consiliile interramurale ale sindicatelor, convențiile internaționale, Acordul de Asociere cu UE. „Jurnaliștii au participat activ, au adresat întrebări conducerii CNSM și sperăm că vor reda corect și obiectiv informația despre activitățile mișcării sindicale din Moldova”, a menționat Suruceanu.

Totodată, Vasile Patrașcu, consilier al președintelui Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, a accentuat că cea de-a treia ediție a Academiei pentru mass-media s-a dovedit a fi una de succes. „Reprezentanții mass-media au manifestat un interes sporit, legat de activitatea mișcării sindicale. Noi suntem convinși că acest parteneriat stabilit între sindicate și mass-media va fi unul de durată și va avea în per­spectivă o evoluție sănătoasă. Prin reflec­tarea şi transmiterea operativă a mesajului informațional despre activitatea mișcării sindicale, avem de câştigat cu toții. Omul de rând primește informația necesară, el așteaptă soluții, rezultate concrete în reali­zarea problemelor”.

La rândul său, Tamara Mirovschi, șefa Departamentului organizare, educație și informare din cadrul CNSM, a menționat că „în cadrul Academiei s-a discutat despre structura organizatorică, direcțiile de activi­tate a CNSM, funcţiile şi elementele mana­gementului intern. Totodată, ne-am dorit să înarmăm cu o competență adecvată privind activitatea sindicală pe toți participanții, asigurând extinderea fluxului informațional în rândul membrilor de sindicat”.

Ana Moldovanu, șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM, a re­latat celor prezenți despre rolul si acțiunile întreprinse de Confederație în vederea pro-tecției sociale a salariaților și despre siste­mul public de asigurări sociale în R. Mol-dova etc.

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a comunicat despre rolul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și despre rezultatele activității In­spectoratului din ultima perioadă.

Iurie Postolachi, șef al Departamentu­lui informațional al CNSM, a făcut o trece­re în revistă a activităţii unității pe care o conduce. „În vederea atingerii obiectivelor expuse în programul de acțiuni al CNSM, Departamentul informațional a desfășurat o serie de acțiuni concrete: privind inten­sificarea colaborării informaționale vizând sindicatele, promovarea activității sindica­le în organizațiile naționale mass-media în vederea informării permanente a societății, lansarea campaniilor de informare etc”. Prin intermediul acestor acțiuni, ne-am pro­pus să comunicăm direct cu salariații despre drepturile lor și rolul sindicatelor în apăra­rea, protejarea și promovarea acestora, a re­marcat Postolachi.

 

Opiniile participanților

 

Participanţii la eveniment au obținut multe cunoştinţe necesare unui sindicalist veritabil. Aceștia afirmă că tot ce au învă­ţat pe parcursul a trei zile de studii le va fi de folos în activitatea lor de zi cu zi. Cu to­ţii au avut acelaşi scop: să studieze, să-şi dezvolte capacităţile profesionale şi să-şi aprofundeze cunoştinţele în diferite dome­nii, fiind ghidaţi de formatori din cadrul CNSM.

 

g_cnsm

Suntem convinși că parteneriatul între sindicate și mass-media va fi unul de durată 

 

Totodată, ei au susţinut univoc că a fi informat înseamnă a fi puternic, iar infor­marea e una din cele mai eficiente pârghii de a îmbunătăţi calitatea membrului de sin­dicat.

Svetlana Para, reporter la Moldova 1, a menţionat: „Această activitate este foarte benefică pentru sporirea cunoştinţelor în domeniul activităţii sindicale. Mulţumim organizatorilor, conducerii CNSM, care au contribuit substanţial la informarea eficien­tă a noastră. Cu certitudine, plecăm acasă cu informaţii utile pentru a îmbunătăţi re­flectarea activităţii sindicale”. La rândul ei, Sorina Rementova, reporter la „Gazeta de Sud”, a accentuat: „Consider că scopul este de a promova sindicalismul în rândul tine­retului în organizaţiile din care fac parte, de a informa angajaţii despre avantajele de a fi membri de sindicat”, a subliniat Remen­tova.

Elena Golubnic, reporter la ziarul „Cu­rierul de Hîncești”, a relevat faptul că Aca­demia a fost utilă pentru ea. Aceasta a con­tribuit, îndeosebi, la consolidarea relaţiilor cu ceilalţi colegi. „Pe lângă faptul că am obținut o gamă largă de informații, am avut și posibilitatea de a îmbina armonios utilul cu plăcutul, odihnindu-ne activ, dar şi tra­sând unele obiective noi pentru oglindirea activității sindicale în viitor”.

La final, participanţii au primit certifica­te de participare, care le-au fost înmânate de organizatori.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand