3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Leul prăbuşit, vălul ce ascunde o realitate cruntă

Loading
Без рубрики Leul prăbuşit, vălul ce ascunde o realitate cruntă
Leul prăbuşit, vălul ce ascunde o realitate cruntă

piata

 

Un canal privat TV a hotărât să-i pună la punct pe toţi acei care nu sunt mulţumiţi de mărimea salariilor şi, în genere, de starea de lucruri din ţară. Acesta a difuzat nu demult o ştire cu titlul „În pofida cârcotaşilor, salariul mediu pe economie a crescut semnificativ”, făcând referire la faptul că, în primul semestru al anului curent,  leafa a crescut cu aproape 13 la sută com­parativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, că bugetarii au ajuns să pri­mească un salariu mediu de aproape 4.500 de lei.

 

Cine dă greş: statistica oficială sau prognozele experţilor?

 

Într-adevăr, dacă ne luăm după cifrele Biroului Naţional de Statistică, îţi vine să sari în sus de bucurie. Produsul intern brut a crescut cu 4,6 procente faţă de anul 2014. În primul semestru al anului, veniturile la bugetul public naţional au  înregistrat o creş­tere de aproape două miliarde de lei sau cu 10,3 la sută în comparație cu perioada simi­lară a anului trecut. Tot în această perioadă, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 1 miliard 456,8 milioane de lei sau cu 12,3 la sută faţă de prima jumătate a anului tre­cut. Capitolul venituri al bugetului asigură­rilor sociale de stat a fost executat în valoare de aproape 7 miliarde de lei, ceea ce este cu 129,7 milioane de lei mai mult sau la nivel de 101,9 la sută față de prevederile perioadei de referință. S-au micşorat transferurile din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. Chiar şi acumulările în fondurile asigurării obliga­torii de asistenţă medicală s-au majorat cu 183,5 milioane de lei sau cu 15,7 la sută.

 

g_economie

Inflaţia şi devalorizarea monedei naţionale compromit creşterile salariale

 

Atunci cum rămâne cu prognozele exper­ţilor străini, precum reprezentanţii Băncii Mondiale în R. Moldova, şi ale celor locali, de la centrul analitic „Expert–Grup”, şi chiar ale unor specialişti de la Ministerul Econo­miei, care preziceau sau admiteau faptul că  ţara noastră intră în anul acesta într-o nouă criză economică. Au dat-o aceştia în bară cu calculele şi previziunile lor? Nu cred.

Pur şi simplu, din cifrele sau datele cu care operează statistica oficială se ţese un fel de niqab, adică vălul cu care femeile mu­sulmane îşi acoperă faţă. Haideţi să pornim de la salarii! Astfel, ni se comunică precum că salariile au crescut cu 13 procente într-un an, dar se tăgăduieşte faptul că inflaţia, adi­că scumpirile, au „păpat” 8,3 procente din creşterile salariale. De unde rezultă că lefu­rile noastre s-au mărit cu mai puţin de 5 la sută.

Dar ne-am mulţumi şi cu această creştere a lefurilor, dacă ea s-ar fi produs pe bune. Din păcate, devalorizarea monstruoasă a monedei naţionale, care a început anul tre­cut şi continuă și în cel de faţă, a compro­mis valoarea salariilor noastre. Cursul de schimb dolar american/leu moldovenesc a crescut cu 33 de procente faţă de nivelul din anul trecut. Ceea ce ar însemna că, pentru a cumpăra volumul de mărfuri, a plăti cantita­tea de servicii pe care ni le permiteam acum un an de zile, salariile noastre ar fi trebuit să se mărească cu 33 de procente, dar nu cu 15 procente, după cum ne raportează Biroul Naţional de Statistică.

 

Cumpărăm, investim mai puţin

 

De altminteri, faptul micşorării puterii de cumpărare a populaţiei faţă de anul trecut, în ciuda creşterilor salariale, este dovedit chiar şi de cifrele de afaceri în comerţ şi ser­vicii înregistrate în primul semestru al anu­lui curent. Volumul vânzărilor realizat de că­tre întreprinderile de comerţ cu amănuntul din ţară s-a micșorat cu 4,5 procente faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014. Adică, din cauza salariilor devalorizate, populaţia ţării cumpără mai puţine mărfuri. Tot din această pricină, locuitorii ţării investesc mai puţin în construcţii. În acest sens este edificator fap­tul că valoarea obiectivelor noi a scăzut cu 5,5 procente. Chiar şi pentru reparaţia clădirilor existente nu ajung bani, valoarea acestor lu­crări diminuându-se cu 1,2 la sută.

Aşa că majorările de salarii, creşterea eco­nomică, sporul veniturilor în bugetul ţării, calculate în baza unei monede naţionale de­valorizate, care nu conteneşte din prăbuşire nici zilele acestea, nu reprezintă decât un văl, care ascunde faţa reală a unei realităţi crun­te, vorba marelui Eminescu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand