7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii sindicalişti au acumulat cunoştinţe utile privind motivaţia apartenenţei la sindicat

Loading
Без рубрики Tinerii sindicalişti au acumulat cunoştinţe utile privind motivaţia apartenenţei la sindicat
Tinerii sindicalişti au acumulat cunoştinţe utile privind motivaţia apartenenţei la sindicat

tineri-sindicalisti

 

În perioada 19-20 septembrie curent, 45 de tineri sindicaliști din raioanele Hînceşti, Ialoveni și Teleneşti au participat la Şcoala sindicală cu genericul „Rolul tinerilor în mişcarea sindicală. Motivația apartenenței la sindicat”. Evenimentul a fost organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a avut loc la tabăra „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă. În calitate de formatori au fost Stela Stratila-Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, Gheorghe Cătărău, master în dreptul muncii, Ina Botnari, master în psihologie, Lucia Bîtcă, master în psihologie.

 

Subiectele de discuție

 

La deschiderea oficială a activităţii, cu urări de bine şi împliniri s-a adresat către participanţi Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM. Domnia sa a accen­tuat că ulterior tinerii vor promova și vor aplica cunoștințele acumulate în activitățile sindicale cotidiene și le vor multiplica în activitățile educaționale organizate în cadrul centrelor sindicale din care provin.

Pe parcursul celor două zile de studii, ti­nerii sindicaliști au participat la activităţi in­teractive. Temele au fost variate: Psihologia personalității; Crearea echipei sindicale şi conlucrarea membrilor; Contractul indivi­dual de muncă şi cel colectiv – instrumente de protecţie social–economică a tinerilor; Programe motivaţionale pentru salariaţi; Importanţa abilităţilor de comunicare pen­tru un lider sindical; Metode şi tehnici de transmitere a informaţiei către diferite cate­gorii de audienţi etc.

 

g_cnsm

Dorim să contribuim la îmbunătățirea abilităților profesionale ale tinerilor sindicaliști

 

Stela Stratila-Sîrbu, preşedinta Consiliu­lui de Tineret din cadrul CNSM, a relevat: „Prin intermediul „Școlii sindicale” dorim să contribuim la îmbunătățirea abilităților profesionale ale tinerilor sindicaliști, astfel încât aceștia să poată avea o activitate cât mai eficientă în cadrul centrelor sindicale din care provin”.

Astfel de activități precum „Școala sindi­cală” sunt organizate și în alte țări europene și sperăm că va deveni o tradiție demnă de urmat și pentru Moldova, a precizat Stela Stratila-Sîrbu.

La rândul ei, Ana Cimpoieşu, preşedin­ta CITS Hînceşti, a menționat: „Prin inter­mediul „Școlii sindicale” ne-am propus să comunicăm direct cu tinerii sindicaliști despre drepturile lor și rolul sindicatelor în apărarea, protejarea și promovarea acesto­ra”.

De asemenea, Zinaida Șpac, președinta CITS Telenești, și-a exprimat speranța că cunoştinţele şi experienţa acumulată pe par­cursul acestui curs instructiv vor fi apreciate la un nivel înalt în domeniile în care activea­ză tinerii sindicalişti care au obţinut certifi­cate ale Şcolii sindicale din Moldova. „Ei vor contribui la dezvoltarea democraţiei, la im­plicarea tineretului în procesul de rezolvare a numeroaselor probleme sociale care s-au acumulat la momentul de faţă în ţara noas­tră”, a conchis Zinaida Șpac.

 

A fi informat înseamnă a fi puternic

 

Participanţii au obținut toate cunoştinţe­le necesare unui sindicalist veritabil. Aceștia afirmă că tot ce au învăţat pe parcursul a două zile de studii le va fi de folos în activi­tatea lor de zi cu zi. Ei au învăţat ce este sin­dicatul şi care este rolul acestuia; care sunt avantajele aderării la sindicat; necesitatea şi principiile generale de recrutare de noi membri de sindicat. De asemenea, ei s-au familiarizat cu programele motivaționale pentru salariați, cu psihologia personalității, cu tipurile de temperamente de care trebu­ie să țină cont în activitatea lor. Tinerii au studiat tehnici de dezvoltare a atuurilor, au analizat prin exemple concrete importanța abilităților de comunicare pentru un lider sindical, au luat cunoștință de metode și tehnici de transmitere a informației către diferite categorii de audienți, de programe de interacțiuni și comunicare, precum și de impactul nerespectării contractului indivi­dual de muncă și a contractului colectiv de muncă etc.

Tinerii sindicaliști au urmărit acelaşi scop: să studieze, să-şi dezvolte capacităţi­le profesionale şi să-şi aprofundeze cunoş­tinţele în diferite domenii, fiind ghidaţi de formatori din cadrul CNSM. Totodată, ei au susţinut univoc că a fi informat înseamnă a fi puternic, iar instruirea e una din cele mai eficiente pârghii de a îmbunătăţi calitatea membrului de sindicat şi imaginea sindica­tului.

 

Opiniile participanților

 

Eugenia Catan, profesoară de istorie la Liceul din s. Mingir (Hînceşti), a menţio­nat: „Această şcoală este foarte benefică pentru instruirea şi sporirea cunoştinţelor în domeniul activităţii sindicale. Mulţumim organizatorilor, conducerii CNSM, care au contribuit substanţial la instruirea eficien­tă a noastră în calitate de lideri sindicali. Cu certitudine, plecăm acasă cu informaţii utile pentru îmbunătăţirea activităţii sindi­cale”.

Valentin Begu, membru de sindicat din cadrul Federaţiei Sindicale a Educației şi Şti­inţei, Ialoveni, a accentuat: „Consider că sco­pul este de a promova sindicalismul în rân­dul tineretului în organizaţiile din care fac parte, de a informa angajaţii despre avanta­jele membrilor de sindicat”.

Natalia Veşca, profesoară de limba şi li­teratura română din Băneştii Vechi, raionul  Teleneşti, a relevat faptul că seminarul a fost util pentru tineri, îndeosebi, a contribuit la consolidarea relaţiilor cu ceilalţi colegi. „Pe lângă faptul că am făcut un schimb de expe­rienţă cu alte sindicate de ramură, am avut și posibilitatea de a îmbina armonios utilul cu plăcutul, odihnindu-ne activ, dar şi trasând unele obiective noi pentru activitatea sindi­cală de viitor”.

La final, tinerii au primit certificate de participare, care le-au fost înmânate de or­ganizatorii seminarului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand