21 februarie 2024
Chisinau
Auto

Cum să pregătim maşina pentru toamnă

Loading
Auto Cum să pregătim maşina pentru toamnă
Cum să pregătim maşina pentru toamnă
auto-toamna

Foto: goodfon.ru

 

Cu toate că ne bucurăm de frumuseţea naturii şi cromatică frunze­lor, condiţiile de con­ducere se schimbă cu venirea toamnei şi tre­buie să fim pregătiţi la condițiile meteorologi­ce nefavorabile care le pot crea dificultăţi con­ducătorilor auto.

 

În general obişnuiţi cu condiţiile meteorologice din timpul verii, când datorită temperaturilor ridicate dru­murile sunt uscate, şoferii pot ajunge în situaţia să nu ia în considerare schimbarea condiţiilor de drum, drumuri alunecoase de ploaie sau po­lei, reducerea vizibilităţii da-torită ceţii frecvente dimi­neaţă şi seară, cât şi apusul soarelui mai devreme poate schimbă condiţiile de drum.

Aceste pericole pot fi ame­liorate dacă avem grijă de automobilul nostru, făcând o verificare periodică şi schim­bând piesele auto şi accesori­ile necesare pentru condusul în siguranţă. În continuare o să prezint unele pericole la care trebuie să avem grijă.

 

Furtună

 

Una din condiţiile mete­orologice nefavorabile care poate cauza neplăceri sau chiar accidente este furtună. Aceasta poate crea vizibi­litate de drum foarte limi­tată. De multe ori furtuna face imposibilă conducerea.  Este de preferat să căutăm o parcare special amenajată pentru oprire şi să aşteptăm până se termină. Înainte de plecare trebuie să ne asigu­răm că avem cauciucurile în stare foarte bună, ştergătoa­rele de parbriz funcţionează bine, cauciucul de pe ştergă­tor nu lasă dungi pe parbriz, rezervorul pentru curăţarea geamurilor este plin cu solu­ţia de curăţare.

 

Ceaţă

 

Ceaţa este una dintre cei mai importanţi factori de accident. Ceaţa apare în ge­neral toamna, dimineaţa foarte devreme în locuri cu umiditate mare, cum ar fi apropierea de râuri, şi cre­ează o vizibilitate limitată pentru conducătorii auto. Singura posibilitate de a eli-mina efectul acestui feno­men meteorologic este utili­zarea de proiectoare ceaţă cu lumini halogen. Farurile de faza scurtă sau lungă nu pot străpunge peretele de ceaţă, luminile fiind orientate îna­inte se reflectă de ceaţă şi creează un perete luminos în faţa autoturismului. Proiec­torul de ceaţă are lumina di­fuza dar puternică, proiectat special pentru distanţe mici şi este orientat spre carosa­bil pentru a lumina exclusiv drumul.

 

Căderea frunzelor

 

Căderea frunzelor este un fenomen absolut normal, de multe ori chiar ne face plăce­re să privim acest fenomen. Problema apare când aceste frunze cad de pe copaci pe drum şi combinat cu umidi­tatea fac drumul mai alune­cos. Dacă un vehicul circulă cu viteză mare pe o porţiune de drum cu căderi abunden­te de frunze, este posibil ca aderenţa roţilor să se reducă substanţial şi astfel condu­cătorul să piardă controlul asupra vehiculului. Încă un motiv pentru care trebuie să avem grijă ca anvelopele să fie în stare foarte bună, iar în cazul în care observăm uzură să le schimbăm.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand