11 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Primul ajutor medical, acordat doar de serviciul de urgenţă

Loading
Cititorii ne scriu Primul ajutor medical, acordat doar de serviciul de urgenţă

consultare-medicala

 

„Sunt angajată la o unitate din capitală în bază de contract individual de muncă şi dispun de asigurare obligatorie de asis­tenţă medicală. Nu demult, am avut o problemă de sănătate şi, cu toate că m-am prezentat în stare gravă, cu febră, la poli­clinica situată în raza blocului în care locuiesc, medicii de aco­lo nu mi-au acordat nici măcar primul ajutor, deşi le-am arătat poliţa. Ei m-au purtat, mai în­tâi, pe la diferite secţii, dar şi pe la reprezentanţii administraţiei aceleiaşi instituţii, pentru a de­cide dacă am sau nu dreptul de a fi consultată. În ultimă instanţă, mi-au recomandat să mă depla­sez în starea în care mă aflam în oraşul Sîngerei, unde am viza de reşedinţă. Aş vrea să ştiu care sunt drepturile mele de persoa­nă asigurată în sistemul de să­nătate, inclusiv în ceea ce pri­veşte acordarea primului ajutor medical”.

 

Irina Sochircă, or. Chişinău

 

Reprezentanţii Companiei Naţiona­le de Asigurări în Medicină au precizat că, în cazurile de acest fel, în perioada 1 septembrie – 31 octombrie, persoanele asigurate au dreptul să-şi aleagă o in­stituţie medicală din capitală. În acest scop, acestea trebuie să depună cerere la instituţia medicală primară selecta­tă.

Cererea în cauză ar putea fi semna­tă, dar şi respinsă, dacă prestatorul re­spectiv al serviciilor de sănătate are un surplus de pacienţi.

Astfel, persoanele asigurate trebuie să se adreseze medicului-şef al institu­ţiei medicale primare, pentru ca aces­ta să le acorde formulare-tip de cerere pe care să le completeze. După ce este semnată cererea, dreptul de a fi deser­vit de instituţia respectivă va fi obţinut, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Totodată, orice persoană care dispu­ne de asigurare medicală obligatorie, poate beneficia gratuit de primul ajutor medical în cazul anumitor probleme grave de sănătate. Pentru aceasta, este necesar să fie chemată salvarea, care să transporte pacientul la spitalul de ur­genţă, unde este acordată asistenţa me­dicală. La spital, pacienţii care primesc primul ajutor medical, dacă dispun de asigurare de sănătate, dacă este nevoie, pot fi şi internaţi.

În cazul în care persoanele asigurate se adresează la o instituţie medico-sa­nitară primară la care nu sunt înscrise, trebuie să achite costul serviciilor.

Potrivit reprezentanţilor CNAM, în­scrierea persoanelor asigurate poate fi efectuată la o singură instituţie medica­lă primară, de regulă, cea mai apropiată de locul de trai al solicitantului.

Totodată, cei care optează pentru serviciile medicului de familie din in­stituţia medicală primară ce deserveş­te alt teritoriu, vor asigura deplasarea echipei medicului de familie.

Schimbarea instituţiei medicale pri­mare şi a medicului de familie poate fi efectuată o dată pe an, în perioada 1 septembrie – 31 octombrie.

Dacă în cerere nu a fost menţionat numele medicului de familie, acesta va fi desemnat de către instituţie. Înlo­cuirea medicului de familie în altă pe­rioadă a anului e posibilă doar pentru persoanele asigurate care îşi schimbă domiciliul şi viza de reşedinţă.

Modalitatea de alegere a medicului de familie este prevăzută în Regula­mentul cu privire la înregistrarea po­pulaţiei în instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asis­tenţă medicală.

Pentru a beneficia de asistenţă medi­cală gratuită, persoanele asigurate sunt obligate să se înregistreze la un medic de familie din cadrul unei instituţii me­dico-sanitare primare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand