8 decembrie 2023
Chisinau
Sport

Spartachiada Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, la a XXX–a ediţie

Loading
Sport Spartachiada Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, la a XXX–a ediţie

spartachiada-sanatatea

 

În perioada 11-13 septembrie curent, Federația Sindicală „Sănătatea” din cadrul CNSM a organizat, la Vadul lui Vodă, cea de-a XXX-a ediţie a Sparta­chiadei lucrătorilor din domeniul ocro­tirii sănătăţii din Republica Moldova.

 

În mod tradiţional, întrecerile sportive s-au desfăşurat la câteva probe sportive: volei (băr­baţi/femei), minifotbal, joc de dame, tenis de masă, aruncarea săgeții în țintă. La probele sportive care au avut loc în orașul Vadul lui Vodă au participat circa 560 de sindicaliști din 34 de colective din instituțiile medicale din țară.

La eveniment au fost prezenți Mihail Hîn­cu, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Valentina Rotari și Gheorghe Țurcanu, viceminiștri ai Sănătății, precum și colegi din cadrul Federației „SANI­TAS” din România.

 

Promovarea modului de viaţă sănătos

 

La deschiderea oficială a spartachiadei, cu urări de bine s-a adresat Mihail Hîncu, vice­preşedinte al CNSM. „An de an, sindicatele se pronunţă pentru promovarea unui mod de via­ţă sănătos în rândurile lucrătorilor antrenaţi în diverse ramuri ale economiei naţionale. Spar­tachiada a devenit o tradiţie frumoasă care asigură legătura dintre generaţii de membri de sindicat şi contribuie la consolidarea spiritului de echipă”, a relevat Hîncu.

De asemenea, Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, a menționat: „Evenimentul a fost organizat în scopul ameli­orării activității sportive în colectivele de mun­că din cadrul sindicatului de ramură, pentru promovarea modului de viaţă sănătos, conso­lidarea relațiilor de prietenie între membrii de sindicat”.

 

Bilanțul spartachiadei

 

Pe primele trepte ale podiumului de pre­miere au urcat următorii învingători. La pro­ba de minifotbal, pe primul loc s-a clasat Aso­ciaţia Farmaciştilor din Republica Moldova (AFRM), Institutul de Medicină Urgentă – locul II, echipa raionului Comrat – locul III. La jocul de dame (femei), pe primul loc s-a clasat raionul Soroca, raionul Basarabeasca – locul II, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – locul III. La proba joc de dame (bărbaţi), mun. Chişi­nău a fost pe locul I, raionul Soroca – locul II, Vulcăneşti – locul III. Cei mai buni la proba de tenis de masă (femei) au fost raionul Or­hei – locul I, Basarabeasca – locul II, mun. Bălţi – locul III. Printre câştigători la proba tenis de masă (bărbaţi) au fost Spitalul Cli­nic Republican – locul I,  IMSP Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” (SZA­MU) – locul II, Asociaţia Farmaciştilor din Moldova – locul III.

Cei mai buni la proba de volei (femei) au fost echipa mun. Bălţi – locul I, raionul Ca­hul – locul II, raionul Comrat – locul III. Pe primele poziţii la proba volei (bărbaţi) s-au clasat Institutul de Medicină Urgentă – locul I, mun Bălţi – locul II, raionul Cahul – locul III.

Pe primele poziţii la proba aruncarea săgeților la țintă (femei) au fost USMF „Nico­lae Testemiţanu” – locul I, raionul Soroca – locul II, sanatoriul „Bucuria-Sind” – locul III. La proba aruncarea săgeților (bărbaţi), IMSP Institutul Mamei şi Copilului s-a clasat pe lo­cul I, raionul Hînceşti – locul II, IMSP – locul III.

Celor mai buni sportivi le-au fost înmânate diplome de onoare, cupe și premii bănești.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand