11 decembrie 2023
Chisinau
Varia

„Ionel”, arta afacerilor

Loading
Varia „Ionel”, arta afacerilor
„Ionel”, arta afacerilor

fabrica-ionel

 

Fabrica de Confecții „Ionel” a consemnat 70 de ani de activitate. Întreprin­derea este lider pe piața internă de textile, chiar dacă își comercializează în țară doar 19 la sută din volumul de produse, restul fiind exportat peste ho­tare, în diferite țări. Apelând la o noțiune mai perimată, am putea afirma că întreprinderea „Ionel” este fruntașă. Acest agent economic are cea mai ve­che istorie printre întreprinderile industriei ușoare care există în prezent în Moldova, tot Fabrica de confecții „Ionel” este și cel mai mare producător și contribuabil din această ramură, dar și indicatorii întreprinderii la capi­tolul volumul de producere și de vânzări sunt cei mai înalți.

 

„Fiecare an îl încheiem cu indicatori buni și foarte buni. În cele opt luni ale anului în curs, coeficienții noștri deja sunt peste ni­velul celor din anul trecut. Volumul de pro­ducere a sporit cu 34 la sută, cel de vânzări – cu 36 la sută, pe piața internă am reușit să comercializăm cu 77 la sută mai multe pro­duse”, a remarcat cu mândrie Tamara Luchi­an, directoarea întreprinderii, la festivitatea dedicată aniversării.

 

Noi suntem „Ionel”

 

Fabrica de confecții deja de mai mulți ani cooperează cu diferite țări, deoarece acest agent economic corespunde standardelor înalte la capitolul calitatea produselor și condiții de muncă. Și în acest an întreprinde­rea a fost supusă unui audit social din partea experților europeni, acumulând 96%, ceea ce este un indicator impresionant și, după cum avea să menționeze managerul întreprinde­rii, este, de fapt, meritul întregului colectiv.

„Din acest colectiv minunat fac parte oa­meni cu răbdare și cu suflet mare. Noi, cei de la „Ionel”, suntem competitivi pe piața internă și pe cea externă. În acești șase ani, am reușit să facem mai multe și pentru ame­najarea edificiilor, și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Noi suntem cei care fac lucruri frumoase, care modernizează fațada blocurilor întreprinderii și teritoriul adiacent, adică, de fapt, construim o mică Europă aici, în strada Bulgară nr. 47”.

 

g_varia

Istoria fabricii numără mai multe decenii și este continuată cu succes grație unui management eficient

 

Despre faptul că Fabrica de confecții „Io­nel” reușește să construiască Europa la noi în țară, să aducă aici rigorile europene, au menționat practic toți oaspeții adunați la festivitate – și demnitarii înalți, începând cu prim-ministrul, și colegii, și partenerii. Toți au remarcat la unison capacitățile manage­riale ale Tamarei Luchian, directoarea între­prinderii.

„Avem nu doar relaţii de afaceri, dar şi de prietenie deja”, mărturi­seşte pentru „Vocea po­porului” Johann Enns, inginerul companiei ger­mane „Dürkopp-Adler”, care furnizează pentru fabrica „Ionel” echipa­mente de cusut din anul 1977.

„Prima livrare a fost una centralizată, prin Moscova.  Apoi, când s-a prăbușit sistemul, am stabilit contacte directe cu „Ionel”. De atunci lucrăm aşa. Livram loturi mari de teh­nică. Industria confecţiilor nu stă pe loc, teh­nica se perfecţionează şi noi implementăm tehnologii noi. Ultima comandă am livrat-o acum câteva zile. Era un automat special pentru coaserea buzunarelor”, spune parte­nerul german.

 

Din partea sindicatelor

 

La ceremonia festivă au luat parte şi re­prezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, care au înmânat premii băneşti celor mai buni lucrători ai fabricii „Ionel”.

„Nu mă simt oaspete aici, ci membru al colectivului”, a spus la serata jubiliară Na­dejda Rusnac, preşedinta Federaţiei Sindi­catelor din Industria Uşoară. Vă dorim sănă­tate, bunăstare şi mulţi ani”.

„Cum spune Biblia, nu după vorbe, ci după fapte trebuie să judecăm. Vă mulţumesc pen­tru tot ce faceţi pentru ţara noastră, care vă răspunde cu reciprocitate, cumpărându-vă producţia. Eu reprezint familia cea mai mare ca număr de fani ai producţiei fabricii „Ionel” – cea sindicală. Şi îmi face mare plăcere să văd acest colectiv puternic, unde managerul (Tamara Luchian a fost mult timp preşedin­ta comitetului sindical) este o adevărată lo­comotivă pentru comitetul sindical şi pentru oamenii care muncesc la întreprindere. Ea le asigură oamenilor condiţii demne de mun­că şi oferă posibilitatea de a câştiga bine”, a menționat Oleg Budza, președintele CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand