5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Experiența franceză, plantată pe sol moldovenesc

Loading
Без рубрики Experiența franceză, plantată pe sol moldovenesc
Experiența franceză, plantată pe sol moldovenesc
fscm-industriall

Foto: fscm.md

 

IndustriALL Global Union, în parteneriat cu Federația Sindica­telor din Comunicaţii din Republica Moldo­va (FSCM), continuă instruirea sindicaliş­tilor în cadrul pro­iectului „Formare de formatori”. În peri­oada 2-4 septembrie, a avut loc a treia se­siune. Scopul acestuia este de a forma sindicaliști care vor putea fi formatori activi.

 

Activitatea s-a desfăşurat în incinta Institutului Muncii, unde au participat peste 20 de reprezentanți din patru centre sindicale național–ramurale: FSCM, „Sindicons”, „SindRăutMaș”, Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică şi Resurse Energetice.

În cadrul seminarului, sindicaliști din Moldova au fost  familiarizați de către experții sindicali din Franța de la  FO „Metaux”, Jean-Yves Sabot şi  Gerard Ciannarella cu bune practici de organizare a activității în cadrul în­treprinderilor, pentru a-și spori nive­lul de calificare în domeniul formării sindicale. Ei au comunicat omologilor din Moldova despre cum funcționea-ză sindicatele la întreprinderile din Franța, cum sunt organizate proce­sele și mecanismele de negocieri și revendicări, cum se discută cu un an­gajator al unei întreprinderi private. Timp de trei zile, participanţii au fost implicaţi în diverse activităţi (pre­zentări, discuţii,  simulări de situaţii, muncă în grup), s-au arătat interesaţi de  tema expusă şi foarte  mulţumiţi de experienţa formatorilor. „Ideea or­ganizării unui program de formare de formatori constituie o provocare, dar s-a dovedit a fi o abordare care asigu­ră succesul. Noi avem de învățat mult nu numai în a instrui, dar și a face ca oamenii să conștientizeze importanța lor în cadrul sindicatelor”, a menționat Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

Ultima sesiune din cadrul acestui proiect va avea loc la începutul anului 2016. Anterior, s-a convenit ca, pe 7 octombrie 2015, de Ziua muncii de­cente, să se desfășoare un flash mob de Guinness book pe întreaga plane­tă. Sindicaliștii doresc ca să organize­ze flash mob în diferite țări simultan, care va avea genericul „Planeta pentru munca decentă”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand