5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Un şir de cereri, formulate şi de sindicaliştii din Drochia

Loading
Без рубрики Un şir de cereri, formulate şi de sindicaliştii din Drochia
Un şir de cereri, formulate şi de sindicaliştii din Drochia
sindicate-drochia

Foto: vocea.md

 

Preşedinţii comitetelor sin­dicale din instituţiile edu­caţionale ale raionului Dro­chia au adoptat, recent, un şir de revendicări care au fost remise primelor persoa­ne în stat, dar şi Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Şti­inţei. Textul respectiv a fost transmis şi ziarului „Vocea poporului”.

 

Autorii revendicărilor sublinia­ză, cu regret, că situaţia din grădi­niţe, gimnazii şi licee se agravea­ză tot mai mult. În acelaşi timp, Codul educaţiei, care a intrat în vigoare pe 24 noiembrie 2014, aproape că nu este funcţional.

De la data respectivă a fost adoptată o singură hotărâre de Guvern şi au fost aprobate patru instrucţiuni, faţă de 100, de care este nevoie. Astfel, circa 100 din cele 157 de articole ale documen­tului sunt inaplicabile.

Semnatarii mai evidenţiază faptul că, din cauza situaţiei so­cial-economice precare din ţara noastră, sunt stopate achitările drepturilor salariale, iar venituri­le actuale nu permit să fie plătite serviciile. De asemenea, premiul anual pentru anul precedent de studii, ce trebuia acordat în au­gust, nu a fost achitat.

Printre revendicări se numă­ră revizuirea Codului educaţiei, elaborarea unui sistem echitabil de salarizare a cadrelor didacti­ce, ratificarea Convenţiei privind normele minime de securitate a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, extinderea facilităților sociale pentru tinerii specialişti. Lista acestora este continuată de abordarea complexă a metodelor de eradicare a economiei infor­male şi a fenomenului privind achitarea salariilor „în plic”, veri­ficarea tarifelor pentru electricita­te şi gaze, achitarea, până la finele anului curent, a premiului anual prevăzut pentru cadrele didacti­ce.

Sindicaliştii de la Drochia mai cer să fie eficientizată activitatea Comisiei naţionale pentru consul­tări şi negocieri colective şi să nu fie admisă adoptarea de acte nor­mative în domeniul muncii şi cel social-economic fără consultarea sindicatelor.

Semnatarii revendicărilor sub­liniază că, dacă cerinţele lor nu vor fi luate în consideraţie, îşi re­zervă dreptul de a recurge la acţi­uni de protest.

Apeluri similare au fost adop­tate şi de alte consilii raionale ale Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei. O parte dintre acestea a fost făcută publică în cadrul întru­nirii de miercuri a activului sindi­cal republican al FSEŞ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand