27 februarie 2024
Chisinau
Social

Din depărtări, goniți de dor…

Loading
Social Din depărtări, goniți de dor…
Din depărtări, goniți de dor…
diaspora

Foto: diez.md

 

În mod tradiţional, în ultimele zilei ale verii, au loc Zilele Diasporei, care re­unesc reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale ale moldovenilor din diferite ţări, dar şi ai organizaţi­ilor internaţionale şi naţionale, care acordă sprijin emigranţilor noştri. Acest eveniment a ajuns un fel de club de discuţii pentru participanţi, prin­cipalul subiect de această dată fiind Strategia de dezvoltare a diasporei, elaborată de Biroul pentru relaţii cu diaspora. Acest plan ambiţios de acţi­uni pentru viitorii zece ani este intitu­lat „Diaspora – 2025”.

 

Strategie

 

„Acum câţiva ani, guvernul ţării a decis că este necesară colaborarea cu diaspora mol­dovenească din afara ţării, cu toţi cetăţenii noştri care au plecat peste hotare fie stabi­lindu-se acolo definitiv, fie la muncă, fie la studii – cu alte cuvinte,  pentru o perioadă îndelungată. Pentru asta a fost înfiinţată or­ganizaţia noastră – Biroul pentru relaţii cu diaspora. Elaborăm politici pentru cei care au plecat, le oferim susţinere, lansăm diver­se programe pentru ei, pornind de la nece­sităţile lor. Acum avem o viziune strategică. Pentru zece ani înainte planificăm activităţi pe care le vom desfăşura pentru a-i susţine pe emigranţii noştri”, spune managerul pro­iectului, Angela Stafii. Biroul pentru relaţii cu diaspora menţine relaţii cu toate ministe­rele şi agenţiile, colectând toate informaţiile necesare pentru emigranţii moldoveni. Baza de date a Biroului conține informații despre 250 de asociaţii de moldoveni din 33 de ţări.

 

Femeile emigrante

 

În cadrul Zilelor Diasporei, de asemenea, a fost discutat pe larg și subiectul protecției drepturilor femeilor emigrante, precum și ajustarea cadrului legislativ național la ac­tele internaționale care se referă la categoria respectivă.

„Am analizat 13 legi și am elaborat 53 de recomandări, inclusiv cele ce țin de intra­rea și ieșirea din țară, traversarea frontie­rei, eliberarea actelor de identitate, stabi­lirea maternității, Codul familiei, adică de toate aspectele ce au o legătură directă cu migrația”, ne spune Lilia Țulea, manager de program în cadrul proiectului „Promovarea și protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante”, implementat de către UN Wo­men.

 

g_social

Emigranții moldoveni sunt dispuși să-și împărtășească experiența

 

O componentă la fel de importantă a Zilelor Diasporei a fost prezentarea dife­ritelor proiecte sociale organizate de către emigranții noștri acasă, în Moldova. Este vorba de mai multe centre – pentru copii bolnavi, pentru persoane cu necesități spe­ciale. Nu există date concrete despre numă­rul proiectelor de acest gen implementate în țara noastră, or mulți dintre concetățenii noștri sunt destul de modești și evită să-și afișeze activitățile caritabile. „Aceste practici trebuie și pot fi perpetuate și perfecționate, or emigranții noștri aduc în țară nu doar bani, ci și cunoștințe și experiență, care pot fi utilizate pentru a dezvolta Moldova îm­preună”, este de părere Angela Stafii.

Un proiect foarte interesant a fost prezen­tat de către tinerii moldoveni care își fac stu­diile în Anglia, Franța și Italia sau care și-au încheiat deja studiile, însă au rămas să mun­cească și să locuiască în aceste state. Ideea proiectului este următoarea: tinerii plasează pe o pagină pe rețelele de socializare toate informațiile necesare și utile celor care au de gând să plece la studii în una dintre aces­te țări, dar încă nu au făcut o opțiune. În acest fel, conaționalii noștri își asumă rolul de tutore pentru eventualii candidați la stu­dii, ajutându-i să facă această alegere deloc ușoară – să stabilească locul unde vor însuși viitoarea profesie și, ulterior, să se adapteze la noile condiții.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand