4 martie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Dacă nu sunt ridicate timp de şase luni, plăţile sociale sunt returnate la CNAS

Loading
Cititorii ne scriu Dacă nu sunt ridicate timp de şase luni, plăţile sociale sunt returnate la CNAS
Dacă nu sunt ridicate timp de şase luni, plăţile sociale sunt returnate la CNAS

plati-sociale

 

„Deoarece am fost deportat, pri­mesc lunar un ajutor financiar în mărime de 100 de lei. În fiecare lună, trebuie să merg într-o anu­mită zi pentru a ridica aceşti bani. Din cauza vârstei înaintate, dar şi a unor probleme de sănătate, nu am putut însă, timp de câte­va luni, să ajung la primăria din sat, ca să primesc această sumă de bani. Mă interesează dacă îmi vor mai fi acordaţi, dacă nu i-am primit la timp şi ce trebuie să fac pentru aceasta”.

 

Andrei Barbăneagră, Criuleni

 

Specialiştii de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au precizat că, dacă nu sunt ridicaţi timp de şase luni consecutiv, aceşti bani sunt trans­feraţi înapoi în conturile Casei Naţio­nale de Asigurări Sociale. După aceasta, pentru a-i putea primi, beneficiarul tre­buie să meargă la sediul Casei Teritori­ale de Asigurări Sociale şi să depună o cerere prin care să solicite să-i fie trans­feraţi din nou. De vreme ce, din sep­tembrie 2015, Banca de Economii nu va mai efectua nici un fel de operaţiuni de plată, beneficiarul trebuie să-şi aleagă un alt prestator pentru aceste servicii, care poate fi o bancă comercială sau În­treprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Dacă va alege instituţia din urmă, banii respectivi ar putea să-i fie aduşi acasă odată cu pensia. Pentru aceasta, la Casa Teritorială de Asigurări Sociale trebuie să fie depusă o cerere în acest sens, lu­cru care poate fi făcut personal sau prin intermediul unui reprezentant legal.

Potrivit informaţiilor oficiale, înce­pând cu 1 septembrie 2015, toate pre­staţiile sociale care anterior erau plătite prin intermediul Băncii de Economii şi al Băncii Sociale, sunt achitate de Î.S. „Poşta Moldovei”, până la desemnarea prin cerere de către beneficiar a unui alt prestator al serviciilor respective.

Prestaţiile sociale vizate se referă la toate tipurile de pensii de asigurări sociale, alocaţia socială de stat, alocaţia lunară de stat, indemnizaţia de mater­nitate, indemnizaţia unică la naşterea copilului, ajutorul de deces, suportul fi­nanciar de stat, prestaţiile sociale acor­date şomerilor, ajutorul social.

Guvernul a aprobat, pe 12 august 2015, un proiect de hotărâre cu privi­re la achitarea prestațiilor sociale. Do­cumentul a fost elaborat în baza reco­mandărilor Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară şi urmăreşte ga­rantarea achitării în termen şi integrale către beneficiari a prestaţiilor sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand