28 februarie 2024
Chisinau
Social

Obligațiile angajatorilor prin prisma Legii anti-fumat

Loading
Social Obligațiile angajatorilor prin prisma Legii anti-fumat
Obligațiile angajatorilor prin prisma Legii anti-fumat
antifumat

Foto: thetoc.gr

 

Pe 17 iulie 2015, au fost publicate modificările şi completările la Legea pri­vind controlul tutunului (fosta Lege cu privire la tutun şi la produsele din tutun). Modificările şi completările au un caracter revoluţionar, dar vom analiza numai aspectele ce vizează legislația muncii și responsabilitățile an­gajatorilor privitor la respectarea normelor anti-fumat.

 

În primul rând, trebuie să definim terme­nul „loc de muncă”, ce apare de multe ori în textul Legii și este direct legat de angajatori. Deci, prin loc de muncă se înțelege orice spa­ţiu închis sau semiînchis utilizat în timpul serviciului sau al desfășurării unor lucrări, indiferent de faptul dacă este sau nu remu­nerată activitatea.

Locurile de muncă includ nu numai acele locuri unde se realizează nemijlocit activita­tea, ci şi cele adiacente sau complementare, utilizate în mod obişnuit de angajaţi în tim­pul activităţii. Printre acestea se numără co­ridoarele, lifturile, scările, antreurile, insta­laţiile tehnice, bufetele, toaletele, saloanele, sălile de masă, încăperile exterioare, cum ar fi atelierele şi hangarele, precum şi vehicule­le utilizate în scopuri de serviciu (vezi art. 2 din Lege). Luând în considerare schimbările globale și completările la o serie de inovații, care intră în vigoare peste un an, un an și jumătate, fumatul va fi interzis începând cu 31 mai 2016 în toate spaţiile publice închi­se şi semiînchise. Acestea includ locurile  de uz comun, locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, toa­te spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţământ, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente, în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publi­ce închise, inclusiv în locurile de uz comun, precum și la locurile de muncă, de la feres­trele care se deschid şi de la locurile şi in­stalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă, în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe dura­ta evenimentelor publice distractive sau de alt gen, sub acoperișul staţiilor de transport public, în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori.

 

g_social

Sancțiuni drastice pentru persoanele cu funcții de răspundere care admit fumatul în locurile publice

 

De asemenea, începând cu 31 mai 2016, angajatorii, autorităţile publice centrale şi locale aplică interdicţia fumatului pentru tot spaţiul administrat. Astfel, urmează să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în în­căperi, spaţii, mijloacele de transport public semnul unic de interzicere a fumatului con­form standardului ISO 7010:2011 – o ţigare­tă aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală, care poate fi însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fuma­tul în încăperi, spații, în transportul public contravine legii”.

Totodată, de la mijloсul lunii septembrie 2015, angajatorii, autorităţile publice centra­le şi locale aplică interdicţia fumatului pen­tru tot spaţiul administrat, cu afişarea aver­tismentului: „În această clădire, instituție, unitate fumatul este complet interzis”, să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia.

Referitor la răspunderea contravenţio­nală pentru încălcarea legislației anti-fu­mat, potrivit art. 911 alin. (15) din Codul contravențional al Republicii Moldova, ad­miterea fumatului în spaţiile publice închi­se şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă şi în alte locuri în care fumatul este interzis de legislaţia în vigoare, este sancţionată cu amendă de la 7000 la 8000 de lei pentru persoanele cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 9000 la 10000 lei pentru persoanele juridi­ce, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la şase luni la un an.

Fumatul în spaţiile publice închise şi se­miînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, în spaţiile publice des­chise administrate de instituţiile medico-sa­nitare, instituțiile de învăţământ, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritori­ile aferente acestora, în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publice închise, inclu­siv în locurile de uz comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile, instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru lo­curile de muncă  este sancţionat cu amendă de la 1000 la 1400 de lei pentru persoanele fizice.

Potrivit statisticilor, în Republica Moldo­va, fiecare a patra persoană este fumătoare, iar 70 la sută dintre consumatorii de tutun încep să fumeze înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Totodată, anual sunt înregistrate aproximativ 5600 de decese cauzate de con­sumul de tutun.

 

Elena CARCHILAN,

şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand