8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliștii din sănătate i-au omagiat pe medicii care au votat Declarația de Independență

Loading
Без рубрики Sindicaliștii din sănătate i-au omagiat pe medicii care au votat Declarația de Independență

sanatatea

 

Anii de până la proclamarea Independenței au fost cruciali pentru soarta Moldovei. „Vocea poporului” continuă să vă aducă în prim-plan personali­tăţi notorii, printre acestea fiind și deputaţi în primul Parlament al Republi­cii Moldova. Recent, Federația Sindicală „Sănătatea” din Mol­dova i-a comemorat pe deputații-medici din primul Parlament al Republicii Moldova, care sunt plecați în lumea celor drepți. În context, sindicaliștii au donat instituțiilor medicale în care au activat foștii medici-deputați două lucrări (una reprezintă o poză de grup a primului Parlament al țării ales în mod democratic și alta Declarația de Independență a Republicii Moldova cu semnăturile deputaților care au votat-o).

 

Simion Guranda a contribuit substanțial la îmbunătățirea ramurii ocrotirii Sănătății

 

Liderii Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova a efectuat, săptămâna trecu­tă, o vizită la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Scopul urmărit a fost de a-l comemora pe regretatul Simion Guranda, unul dintre deputații-medici care au votat Declarația de Independență Republicii Mol­dova.

La eveniment au fost prezenţi Aurel Po­povici, preşedintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova, Iurie Cărăuş, şef de secţie la Centrul Mamei şi Copilului, Igor Zubcu, vicepreşedinte al Federaţiei Sindica­le „Sănătatea” ș. a.

 

g_cnsm

Este necesar să înveşnicim trecutul pentru a avea un viitor mai bun

 

Preşedintele Federaţiei Sindicale „Sănă­tatea” a subliniat, în discursul său, că, în  le­gătură cu sărbătoarea naţională Ziua Inde­pendenţei Republicii Moldova, sindicaliștii și-au manifestat dorinţa de a onora perso­nalităţile care au contribuit substanțial la îmbunătățirea ramurii ocrotirii sănătății. Unul dintre acestea este şi regretatul Simi­on Guranda, deputat în primul parlament ales în mod democratic. Cu această ocazie, sindicaliștii au venit cu un cadou pentru Institutul Mamei și Copilului – copia Decla­raţiei de Independenţă a ţării, semnată şi de Simion Guranda, plecat grăbit în lumea celor drepți. „Acest document foarte impor­tant pentru soarta de mai departe a ţărişoa­rei noastre, credem că va fi afişat în cel mai vizibil loc din instituţia în care a muncit şi regretatul Simion Guranda. Un alt cadou din partea noastră este o fotografie a pri­mului Parlament al Moldovei, care pe atunci avea 380 de deputaţi. Am considerat că este necesar să păstrăm și să promovăm valori­le umane din ramura ocrotirii sănătății”, a conchis Aurel Popovici.

Cu sincere mulțumiri la adresa sindica­tului de ramură s-a adresat Iurie Cărăuş, şef de secţie la Centrul Mamei şi Copilului. „Susținem și respectăm pe toți lucrătorii din ramura ocrotirii sănătății, iar cea ce au făcut deputaţii primului Parlament ales în mod democratic a fost un act de mare res­ponsabilitate. Ei merită mulţumirile şi tot respectul nostru pentru efortul şi contribu­ţia la dezvoltarea sistemului de sănătate”, a relevat Iurie Cărăuș.

 

Vasile Pasaniuc merită tot respectul nostru pentru ceea ce a făcut

 

O altă ceremonie solemnă care a avut același scop s-a desfășurat la Spitalul ra­ional Orhei. Aici a fost comemorat Vasile Pasaniuc, deputat în primul Parlament din Republica Moldova, fost şef al respectivei instituții medicale.

La eveniment au fost prezenţi vicepreşe­dintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din cadrul CNSM, Igor Zubcu, vicepreşedintele raionului Orhei, Roman Boţan, preşedintele comitetului sindical al Spitalului rational Orhei, Sergiu Voicu, şefa Spitalului raional Orhei, Elena Palanciuc ş. a.

Vicepreşedintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, Igor Zubcu, a menţionat în dis­cursul său: „Susţinem şi respectăm pe toţi membrii noştri de sindicat, dar avem şi un respect deosebit faţă de lucrătorii medicali, care, pe parcursul multor ani, în mod speci­al au depus eforturi colosale și au contribuit la îmbunătăţirea şi prosperarea ramurii Să­nătăţii”. El a adăugat că Federaţia Sindicală „Sănătatea”,  împreună cu Asociaţia „Par­lamentul–90”, a decis să-i comemoreze pe deputaţii din primul Parlament al Republicii Moldova, care au avut o contribuție decisi­vă la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

„Unul dintre ei este şi regretatul Vasile Pasaniuc. Astfel, am considerat că este nece­sar să înveşnicim trecutul pentru a avea un viitor, să păstrăm şi să promovăm valorile umane, care au contribuit substanţial la dez­voltarea ramurii sănătăţii, înscriind o pagină de aur în istoria ţării”, a conchis Zubcu.

În semn de susținere, Biroul Executiv al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din cadrul CNSM a venit cu mulţumiri şi a oferit un suport material Dariei Pasaniuc, şefa Secţiei de fizioterapie şi recuperare medicală din ca­drul Asociaţiei curativ–sanatoriale şi de re­cuperare a Cancelariei de Stat din Moldova, soţia regretatului Vasile Pasaniuc.

La rândul său, vicepreşedintele raionului Orhei, Roman Boţan, şi-a exprimat speranţa ca „ţara noastră va evolua pe făgaşul nobil şi benefic pentru întregul popor, iar ceea ce au făcut deputaţii primului Parlament a fost un act de mare responsabilitate. Ei merită ple­căciunile, mulţumirile şi tot respectul nostru pentru efortul şi contribuţia la apariţia şi dezvoltarea acestui stat”.

 

Profund mişcată de atenţia acordată

 

Cu sincere mulţumiri la adresa Consiliu­lui raional Orhei, a sindicatului de ramură, administraţiei Spitalului raional Orhei,  s-a adresat şi Daria Pasaniuc, care a rămas pro­fund mişcată de gestul şi atenţia deosebită acordată memoriei soţului său. În memoria fostului şef al Spitalului raional Orhei, Vasile Pasaniuc, a fost ţinut un moment de recu­legere. Reamintim că deputaţii din primul Parlament au adoptat, la 27 august 1991, cu o majoritate covârșitoare de voturi, Declara­ţia de Independență a Republicii Moldova. Printre cei 380 deputați aleşi nominal, con­form circumscripţiilor, au fost și mulți lucră­tori din ramura ocrotirii sănătății.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand