21 februarie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

Tabăra de odihnă pentru copii „Perlele Nistrului”, o amintire de neuitat

Loading
Vocea copiilor Tabăra de odihnă pentru copii „Perlele Nistrului”, o amintire de neuitat
Tabăra de odihnă pentru copii „Perlele Nistrului”, o amintire de neuitat

perlele-nistrului

 

La Tabăra de odihnă şi între­mare a copiilor „Perlele Nis­trului” de la Vadul lui Vodă, în această vară, s-au odihnit, pentru prima dată, şi copii din regiunea transnistrea­nă a ţării noastre, dar şi din România şi Ucraina. Ion Munteanu, directorul tabe­rei, afirmă că, la plecare, toţi aceşti copii au spus că le-a plăcut cum s-au odihnit aici şi că ar dori să mai revină.

 

Într-o scrisoare expediată pe adresa redacţiei „Vocea poporului” de către Mirela Nistoroschi, direc­tor al Palatului Copiilor din Vaslui, se menţionează că „zilele petrecute în tabăra „Perlele Nistrului” vor ră­mâne pentru totdeauna o amintire frumoasă în inimile tuturor”.

În acest an, copii din trei judeţe ale României au avut posibilitate să se odihnească gratuit la „Perle­le Nistrului”, una dintre cele mai frumoase tabere de pe malul Nis­trului, se precizează în scrisoare. Delegaţiile din România, alcătuite în total din 100 de persoane, au fost întâmpinate oficial la vama Leuşeni, iar ulterior au fost primite cu multă căldură de administraţia taberei de la Vadul lui Vodă.

 

Trataţi cu simpatie şi politeţe

 

„Programul taberei a fost divers şi atractiv pentru copii, cu ore de engleză, germană, rusă, dar şi de pictură, dans modern şi popular, fitness, întreceri sportive la tenis de masă, volei, fotbal, badminton, handbal, înot etc. Cu multă sim­patie și politeţe am fost trataţi de întreg personalul din tabără”, sub­liniază Mirela Nistoroschi în scri­soarea sa.

Un moment deosebit de atractiv pentru cei mici şi mari a fost pro­gramul de seară, când copiii erau antrenați în diferite activităţi cultu­rale. O surpriză plăcută a fost şi ex­cursia organizată la două obiective turistice: Rezervaţia cultural-natu­rală „Orheiul Vechi” şi Complexul Monahal Curchi.

„Ne bucurăm că lumea aprecia­ză înalt calitatea serviciilor pe care le prestăm. La „Perlele Nistrului” se fac investiţii, iar acest lucru se simte. La ceea ce poate oferi tabă­ra, ne străduim să adăugăm şi cât mai mult profesionalism din par­tea colectivului”, a subliniat Ion Munteanu.

Directorul de la „Perlele Nistru­lui” a mai dezvăluit faptul că, re­cent, a fost elaborat un nou plan de investiţii în renovarea şi dezvolta­rea în continuare a taberei, pentru ca în viitor aici să poată fi atraşi mai mulţi copii, inclusiv din alte ţări.

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, a apreciat că pentru reprezentanţii lucrătorilor este important faptul că atât „Per­lele Nistrului”, cât şi celelalte două tabere de odihnă pentru copii ale sindicatelor, au fost reparate, mo­dernizate şi dispun de condiţii fa­vorabile copiilor.

„În ultimii ani, în aceste tabere au fost investite mai mult de 15 mi­lioane de lei. Au fost făcute repara­ţii în blocurile de cazare, de pregă­tire a hranei, în construcţia unor bazine de înot şi terenuri sportive noi, terase etc.”, a menţionat Mi­hail Hîncu.

Acum, copiii sunt cazaţi câte doi, cel mult trei în odaie, au toate con­diţiile necesare de trai şi odihnă. Masa le este servită de patru-cinci ori pe zi. Pentru ei sunt organizate diferite competiţii, excursii, activi­tăţi cognitiv-distractive.

„Rezultatele activităţii colective­lor din aceste tabere sunt bune. De aceea, copiilor le place să se odih­nească aici. Pe parcurs, avem în plan să investim şi în alte direcţii. Vrem să atragem şi copii din alte ţări în aceste tabere, care să devină un centru internaţional. Copiii vor avea astfel posibilitatea de a comu­nica între ei, de a face schimburi interculturale”, a conchis Mihail Hîncu.

 

Dezvoltarea bazei materiale

 

La rândul său, Tatiana Oloi, şefa Departamentului finanţe, conta-bilitate şi asigurări sociale, a spe­cificat că reprezentanţii CNSM sunt preocupaţi în permanenţă de dezvoltarea bazei materiale atât a sanatoriilor, cât şi a taberelor de odihnă pentru copii.

În prezent, CNSM are în eviden­ţa sa trei tabere de odihnă pentru copii, dintre care două sunt ampla­sate la Vadul lui Vodă, iar una la Bălţi. La cele trei tabere se odihnesc câte aproximativ 1200 de copii în­tr-un schimb sau 8000 pe parcur­sul unei perioade estivale anuale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand