4 martie 2024
Chisinau
Social

Serviciul „Autosalubritate” a ajuns la un jubileu frumos

Loading
Social Serviciul „Autosalubritate” a ajuns la un jubileu frumos
Serviciul „Autosalubritate” a ajuns la un jubileu frumos
autosalubritate

Parcul de mașini necesită a fi înnoit

 

În anul 2015, Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate” a împlinit 70 de ani de la fon­dare. Când a fost înființată unitatea, munceau doar 40 de angajați. Aceștia adunau gunoiul în bu­toaie de lemn și îl evacuau cu ajutorul a 14 căruțe cu cai. În prezent, situația e cu totul alta. Colec­tivul întrunește 358 de salariați (apropo, toți ca unul fac parte din organizația sindicală). Gunoiul este evacuat cu ajutorul autospecialelor. La unele dintre aceste vehicule, procesul de prindere a tomberonului și golire a conținutului acestuia în cuva autospecialei este practic automatizat. Ori­cum, probleme la capitolul dotare tehnică există, fiindcă majoritatea unităților ce fac parte din parcul de autospeciale al acestei întreprinderi este deja învechit rău și necesită a fi înlocuite.

 

Autospecialele, scumpe ca ochii din cap

 

Parcul de automobile al întreprinderii in­clude 110 unități de mărci „ZIL”, „KamAZ”, „MAZ”, „Mercedes”. Unele evacuează pache­tele și sacii cu gunoi menajer din sectorul privat, altele adună gunoiul din tomberoane­le instalate lângă blocuri și oficiile agenților economici, unele „colindă” capitala căutând să identifice gunoiștile neautorizate, sunt și mașini care transportă gunoiul și de la poli­gonul de stocare provizorie la gunoiște, deoa­rece acest drum pe care trebuie să-l parcurgă autospecialele se află într-o stare deplorabilă, iar astfel de autospeciale, precum sunt cele de marca „Mercedes”, sunt extrem de scum­pe. Aceste mașini ies repede din funcțiune, mai ales că și lucrările de reparație în cazul lor presupun cheltuieli importante. Iată de ce în locul lor fac naveta spre gunoiște vechile „KamAZ”-uri.

Parcul de mașini necesită a fi înnoit. Ulti­mele achiziții au fost făcute acum cinci ani, când au fost cumpărate 5 „Mercedes”–uri. „Potrivit tuturor instrucțiunilor, o autospeci­ală urmează să funcționeze 5-7 ani, în funcție de marcă, ne spune Valeri Bolșoi, președintele organizației sindicale de la „Regia Autosalu­britate”. Dacă ne ghidăm după aceste rigori, putem afirma că parcul nostru este înve­chit, iar majoritatea unităților de transport și-au epuizat potențialul. Deși noi avem mare grijă de starea lor, efectuăm anual revizia completă, iar când este nevoie, recurgem la reparații curente. Cele mai scumpe autospeci­ale le încredințăm doar celor mai responsabili angajați”.

Piatra de încercare a fost următoarea: în­treprinderea nu are dreptul să achiziționeze autospecialele direct de la producător, ci este obligată să desfășoare licitații. Însă, deja de doi ani, unitatea nu poate achiziționa auto­specialele de care are nevoie, întrucât așa-numiților intermediari, adică firmelor autoh­tone care participă la concursuri, nu le este convenabil să aducă așa tehnică costisitoare. Întreprinderea s-a pomenit în consecință în­tr-un impas. Are nevoie să-și completeze par­cul auto, dispune de mijloacele necesare, însă nu reușește să identifice pe cineva care s-ar angaja să aducă autospecialele în țară.

 

g_social

Deși salariile sunt decente, unitatea e afectată de fluctuația cadrelor

 

Practic, toți șoferii care se pensionează își continuă activitatea în cadrul întreprinderii, dacă le mai permite sănătatea. Apropo, ca să muncești aici ai chiar nevoie de o sănătate de fier, deoarece regimul de lucru este foarte dur. Bunăoară, dintre cele 20 de persoane angajate pe parcursul primilor patru luni din acest an, au rezistat doar trei. Și asta chiar dacă salariul unui șofer poate ajunge și la 9000 de lei (de altfel, retribuția depinde, evident, de vechi­mea în muncă, de calificare și de alți factori).

Întreprinderea acordă o atenție specia­lă sănătății angajaților. Pe teritoriul unității există o sală de sport unde sunt instalate apa­rate de fitness, o masă de tenis, haltere de tot felul. Anual, este desfășurat examenul medi­cal complet. În fiecare zi, înainte de a porni la drum, salariații fac un control la terapeut, își testează alcoolemia în sânge. În așa fel, ne asigură medicul de familie Elena Anton, care zi de zi monitorizează angajații întreprinderii, aici nu sunt atestate cazuri de maladii profe­sionale.

„Activez aici de 14 ani, ne povestește aceas­ta. Am analizat datele ce țin de concediile de boală și vă pot spune că s-a redus numărul de certificate medicale, dar și numărul de zile în care salariații se află în concediu de boală. Angajații se pot trata ori în timpul pauzelor de masă, ori după orele de lucru. Acum 4 ani, am făcut lucrări de reparație în incinta punc­tului medical în conformitate cu standardele valabile pentru o instituție medicală. Toto­dată, am cumpărat aparate noi: două pentru terapie ultrasonoră, pentru magnetoterapie, am schimbat aparatul de electrocardiografie, realizăm proceduri de terapie cu raze ultravi­olete şi cu înaltă frecvenţă, electroforeză. Ab­solut gratis. De două ori pe an invităm masori pentru 10 zile”.

 

Atractivitatea sindicatelor

 

„Dacă, pe vremuri, noi ofeream locuin­ţe pentru a interesa oamenii să se angajeze la întreprinderea noastră, acum, din păcate, sindicatele nu au această posibilitate. Avem, însă, alte privilegii: odihnă la sanatoriu, ali­mentare suplimentară, echipament special, compensaţii pentru muncă în condiţii nocive, suplimente la salarii pentru vechime în mun­că”, spune Valeri Bolşoi.

„Lucrăm foarte productiv. Administraţia ne acordă toată susţinerea. Nu avem disen­siuni. Comisia comitetului sindical cunoaşte situaţia financiară a întreprinderii şi, por­nind de la ea, soluţionează toate probleme­le – unele sunt amânate pentru un oarecare timp, altele sunt executate imediat”, susține preşedintele organizaţiei sindicale.

Contractul colectiv este încheiat de obicei pentru o perioadă de trei ani. Însă, în caz de necesitate, pe parcursul acestor trei ani pot fi operate modificări în document.

De exemplu, dacă trebuie majorată frec­venţa eliberării echipamentului special, ad­ministraţia, de regulă, ne acceptă solicitarea. Am şi operat unele modificări în noul con­tract colectiv. În prezent, hainele speciale sunt eliberate de patru ori pe an, adică o dată în trimestru.

În anul 2008, în contractul colectiv a fost introdusă o prevedere ce ține de achitarea compensaţiilor pentru muncă în condiţii gre­le. Cei cu o vechime de muncă de 2-5 ani la întreprindere primesc acum 10% din salariu, până la 15 ani – 15%, până la 20 de ani – 25%, iar peste 20 de ani – 30%.

„Anul trecut, în cadrul negocierilor, am ajuns la o înţelegere, conform căreia admi­nistraţia achită zilnic 10 lei din costul prân­zului la cantina noastră”, spune Valeri Bol­şoi. Totodată, sindicatul le oferă prime celor care îşi serbează un jubileu. Tot din partea sindicatelor îi încurajăm pentru vechime în muncă. Dacă cineva munceşte la noi cinci ani, primeşte  un supliment la salariu de 200 lei, 10 ani – 500 lei, 15 ani – 600 lei, 20 de ani – 700 lei, 25 de ani – 800 lei, 30 de ani – 900 şi peste 30 de ani – o mie de lei”.

În anul 2012, am desfăşurat atestarea lo­curilor de muncă şi, în conformitate cu rezul­tatele acesteia, lucrătorii primesc alimentare speciale: unii – unt, alţii – lapte, alţii – suc, în funcţie de locul de muncă şi de gradul de nocivitate. Apropo, mulţi colaboratori sunt decoraţi cu medalii, ordine, diplome ale or­ganelor ierarhic superioare sau ale sindica­telor.

 

bolshoi

Valeri Bolșoi, președintele organizației sindicale de la „Regia Autosalubritate”

 

Colectivul are realizări frumoase şi la com­petiţii sportive. Deja de şase ani, întreprinde­rea participă la Spartachiada organizată de sindicatul de ramură – Federaţia Sindicală „Sindindcomservice”.

„În ultimii trei ani, am luat locul trei la te­nisul de masă, în 2012 şi 2014, dar şi locul doi la volei, în 2013. Participăm şi la alte compe­tiţii sportive, organizate de „Sindindcomser­vice”, dar am obţinut victorii doar la tenis şi volei. Din păcate, din cauza unui grafic com­plicat de lucru, colaboratorii noştri nu prea au timp pentru sport. Imaginaţi-vă un şofer de ZIL care în timpul unei ture ridică contai­nerul de 100-120 de ori. Mai are el oare forţe să joace fotbal?!”.

Pentru lucrătorii Regiei „Autosalubrita­te”, sindicatele organizează diverse activităţi cu ocazia celor mai importante sărbători – Hramul întreprinderii, Anul Nou, 8 martie, 1 iunie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand