28 februarie 2024
Chisinau
Auto

Service-ul autorizat de brand sau independent?

Loading
Auto Service-ul autorizat de brand sau independent?
Service-ul autorizat de brand sau independent?
service-auto

Foto: icmotorgroup.co.nz

În condiţiile scăderii semnificative a vânzărilor de maşini noi, im­portatorii şi dealerii se orientează firesc, pen­tru atenuarea pierderi­lor, spre segmentul service. Aici ei plusează cu metodologie certificată, echipamente de ultimă generaţie, soft-uri up-datate, piese originale sau certificate.

 

De cealaltă parte vin ser­vice-urile independente care spun că şi ei pot oferi aceleaşi servicii şi la aceeaşi calitate ca service-urile autorizate de brand.

Una dintre problemele ridicate de această opoziţie este garanţia pieselor şi lu­crărilor. Riscurile, la care te supui când apelezi la service-urile de cartier, sunt mari din cauza aparaturii învechi-te, softurilor neperformante, personalului neinstruit cores­punzător pe anumite mărci, pieselor de schimb second  hand cu un ciclu de viaţă mai scurt.

Deşi mulţi dintre şefii service-urilor recunosc că în primul an de garanţie nu au probleme cu clienţii noi în al doilea şi al treilea an nu­mărul acestora începe să se diminueze, iar la ieşirea din garanţie numărul celor care apelează la service-ul auto­rizat sau service-ul importa­torului, scade semnificativ.

Mulţi proprietari de maşini noi sau maşini second hand spun că acest lucru se dato­rează costurilor mari pe care le implică reparaţiile la ser­vice-urile autorizate.

În actualul context al pie­ţei, service-urile autorizate simt provocarea generată de ordinul Comisiei Euro­pene care permite păstrarea garanţiei şi în cazul în care proprietarii de maşini în ga­ranţie efectuează reparaţii la service-urile independente.

În primul rând, garanţia de fabrică nu poate fi asigurată de service-urile independen­te, întrucât această garanţie este acordată de fabrică doar service-urilor acreditate de producător. Service-urile in­dependente pot asigura ga­ranţia doar pentru lucrările efectuate de acestea.

În al doilea rând, chiar dacă ora de manoperă pare a fi mai mare la service-uri­le autorizate, toate lucrările service au un sistem riguros de normare astfel încât preţul final plătit de client este cal­culat per operaţiune şi nu în funcţie de timpul de staţiona­re al maşinii în hala service. Cu alte cuvinte, clientul plă­teşte un tarif corect pentru o operaţiune service de calitate în service-uri autorizate cum este Brady.

Este adevărat că propri­etarii de maşini în garanţie îşi pot face revizia la un ser­vice independent, dar îşi vor pierde garanţia la piesele la care s-a lucrat. De ex. dacă se schimbă plăcuţele de frâ­nă sau se umblă la motor, computer de bord sau insta­laţia electrică, acestea nu vor mai putea face obiectul unei garanţii acordate ulterior de un service autorizat. La fel de delicată este şi problema ca­lităţii lucrărilor efectuate de service-urile independente din cauza aparaturii nespe­cializate şi a mecanicilor ne­specializaţi pe anumite mărci auto. Se ştie bine că testerele generale nu sunt la fel de per­formante că şi cele autorizate de producători auto, iar spe­cialişti service multilateral dezvoltaţi nu există.

Cu alte cuvinte, riscuri­le sunt mai mari decât par atunci când se apelează la un service independent în peri­oada de garanţie a maşinii.

În consecinţă, este bine să va informaţi şi să pu­neţi în balanţă toate ris­curile şi avantajele pe care le aveţi în momen­tul în care daţi maşină dvs. pe mâna unui ser­vice auto.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand