28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contestarea actelor administrative. Concediu de odihnă.

Loading
Cetăţeanul şi legea Contestarea actelor administrative. Concediu de odihnă.
Contestarea actelor administrative. Concediu de odihnă.
inspectorii-muncii

Foto: carzine.gr

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Contestarea actelor administrative emise de inspectorii de muncă

 

guestion

Cum pot contesta decizia unui inspector de muncă, adi­că unde aș putea să mă plâng, dacă nu sunt de acord cu rezultatele controlului efectuat?

 

Ion Burac, Strășeni

 

Actele administrative emise de inspectorii muncii pot fi contesta­te la directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, iar actele emise de acesta (directorul Inspectoratului de Stat al Muncii) pot fi contestate în instanța de judecată, conform Legii contenciosului administrativ (art. 380 din Codul muncii).

 

Concediu de odihnă, concomitent cu transferul la altă muncă în aceeaşi unitate


guestion

Doresc să-mi iau concediul anual plătit. În același timp, mi se propune să lucrez într-o altă direcție, la aceeași instituție, unde eu aș putea să accept. Pot eu să-mi iau concediul și, totodată, să lucrez în direcția în care mi se propune?

 

Valeria Croitoru, Chișinău

 

Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii și nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă (art. 112 din Codul muncii).

Referitor la transferul la o altă muncă permanentă în cadrul ace­leiaşi unităţi (în cazul dumneavoastră, în aceeași instituție medicală), aceasta se face cu acordul scris al părţilor (angajator și salariat), cu modificarea contractului individual de muncă, în corespundere cu art. 68 din Codul muncii.

Totodată, este de menționat faptul că transferul dumneavoastră la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi poate fi făcut atât până la acordarea concediului de odihnă anual plătit, cât și după acesta sau după rechemarea din concediu, în modul prevăzut de legislație.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand