21 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Împărţirea bunului comun. Soluţii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Împărţirea bunului comun. Soluţii
legislatie

Foto: olx.by

Am cumpărat de ceva timp o jumătate de casă. Din ziua procurării imobilului, foloseam partea din casă şi terenul aferent, așa cum era stabilit între foştii coproprietari în mod verbal. Am solicitat vecinului împărţirea bunului în alt mod, deoarece partea ce o foloseşte depăşeşte cota ce o deţine. I-am propus vari­anta mea de împărţire şi i-am cerut să vină și el cu o propunere și să negociem. Dar nu am primit răspuns. Ce să fac ca să rezolv problema dată? 

 

Mazur N., mun. Chişinău

 

Potrivit prevederilor Codului civil, încetarea proprietăţii comu­ne prin împărţire poate fi cerută oricând dacă legea, contractul sau hotărârea judecătorească nu prevede altfel. Împărţirea poate fi cerută chiar şi atunci când unul dintre coproprietari a folosit ex­clusiv bunul, afară de cazul când l-a uzucapat, în condiţiile legii. Împărţirea poate fi făcută prin înţelegere a părţilor sau prin ho­tărâre judecătorească.

Consider că soluţia optimă în cazul dvs. este să încercaţi relu­area negocierilor şi găsirea unui compromis în problema dată. Dacă negocierile se vor finaliza cu succes, urmează să mergeţi la un birou notarial şi să perfectaţi un acord de împărţire a proprie­tăţii comune, conform înţelegerii. Este important ca prin acordul dat să stabiliţi şi cotele–părţi din proprietatea comună, dacă este în devălmăşie. În caz contrar, ur­mează un proces de judecată care va consuma timpul şi finanţele dvs.

Calea dată cuprinde mai multe acţiuni. Urmează să contactaţi un jurist care să vă întocmească co­rect cererea de chemare în jude­cată. Iniţial, trebuie de specificat dacă proprietatea comună este în devălmăşie sau pe cote-părţi. În cazul în care este în devălmăşie, este necesar a solicita instanţei de judecată şi determinarea co­telor-părţi ale fiecărui coproprie­tar. În aceeaşi acţiune veţi solicita şi împărţirea bunului proprietate comună potrivit cotelor–părţi.

Este important ca în faţa in­stanţei de judecată să înaintaţi o solicitare clară referitor la partea din casă şi terenul aferent la care pretindeţi să vă fie atribuit în proprietate exclusivă. Există po­sibilitatea ca, până la adresarea acţiunii în instanţa de judecată, să apelaţi la un expert autorizat care să întocmească un raport de expertiză, prin care să determine variantele optime de împărţire a bunului. Acest înscris poate fi anexat la cererea de chemare în judecată şi să solicitaţi instanţei de judecată una din variantele propuse de expert, motivându-vă cererea cu argumentele în susţi­nerea acesteia.

Referitor la modul de împăr­ţire, legea prevede modul în care se admite efectuarea acesteia. Împărţirea bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, proporţional cotei-părţi a fiecărui coproprietar. Dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este parta­jabil în natură, împărţirea se face prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui ori a mai multor coproprie­tari, la cererea lor, sau prin vân­zarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie şi distri­buirea preţului către coproprie­tari proporţional cotei-părţi a fi­ecăruia dintre ei. În cazul în care unuia dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decât cota sa parte, celorlalţi co­proprietari li se atribuie o sultă. Părţile reale stabilite de instanţa de judecată pot fi distribuite prin tragere la sorţi, după caz.

După împărţirea proprietăţii comune, fiecare coproprietar de­vine proprietarul exclusiv al bu­nului sau al sumei de bani atri­buite numai de la data împărţirii, cu excepţia bunurilor imobile asupra cărora dreptul de propri­etate apare la data înscrierii în registrul bunurilor imobile. Acte­le încheiate, în condiţiile legii, de un coproprietar asupra bunului proprietate comună pe cote-părţi rămân valabile şi sunt opozabile celui care a dobândit bunul în urma împărţirii, garanţiile con­stituite de un coproprietar asu­pra cotei sale părţi se strămută de drept asupra bunului sau a sumei de bani atribuite prin îm­părţire.

În cazul în care partea din bu­nul comun la care pretindeţi să vă fie atribuită în proprietate ex­clusivă este folosită de copropri­etar şi acesta se opune încetării posesiei, este necesar a solicita instanţei de judecată şi evacua­rea lui din spaţiul ocupat cu obli­garea de a nu crea obstacole în exercitarea dreptului de propri­etate. Altfel, urmează înaintarea unei acţiuni noi în faţa instanţei de judecată – o cale anevoioasă şi de durată. În modul descris veţi rezolva problema iscată.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Elena
    14.10.2016

    Buna,in cazul divizarii proprietatii comune intre cativa coproprietari,unde exista servitute de trecere,ce trebuie sa facem.Cum se devizeaza acest servitut?

  • Grigore
    24.11.2017

    Buna ziua.in cazul divizarii unde unde avem 4 coproprietari insa nu doresc toti divizaria .care este procedura?

Citește și
slot thailand