28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea în cazul lichidării unităţii. Contract individual de muncă distinct

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea în cazul lichidării unităţii. Contract individual de muncă distinct
Concedierea în cazul lichidării unităţii. Contract individual de muncă distinct
concediere

Foto: wall-street.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concedierea salariaţilor în cazul lichidării unităţii

 

guestion

Unitatea la care lucrez se află în proces de insolvabilitate şi, în legătură cu aceasta, a avut loc reducerea numărului de personal, cu excepţia persoanelor aflate în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani. Unele din aceste concedii au expirat deja, dar salariaţii respectivi nu pot să revină la lucru, deoarece unitatea nu activează. Po­trivit cărui articol, pot fi concediate persoanele din această categorie?

 

Bogdan Onici, Bălţi

 

Potrivit art. 86, alin. (2) din Codul muncii, nu se admite concedie­rea salariatului în perioada aflării lui în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii. Cu alte cuvinte, această categorie de salariaţi pot fi concediaţi numai în cazul lichidării unităţii, în temeiul art. 86, alin. (1), lit. b) din Codul muncii.

 

Contract individual de muncă distinct

 

guestion

Poate oare un paznic, care lucrează la o instituție de stat, să mai lucreze și la o agenție de pază privată? Dacă da, care este modalitatea unei asemenea angajări?

 

Oleg Cosoi, Hîncești

 

Da. Salariatul are dreptul să încheie contract individual de muncă concomitent și cu alți angajatori (munca prin cumul), dacă acest lu­cru nu este interzis de legislația în vigoare (art. 56, alin. (2) din Codul muncii).

Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă dis­tinct, potrivit art. 267 din Codul muncii.

Munca prin cumul poate fi prestată atât în cadrul aceleiaşi unităţi, cât şi în alte unităţi. Pentru încheierea contractului individual de mun­că prin cumul nu se cere consimţământul angajatorului de la locul de muncă de bază. În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand