27 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Recalcularea pensiei. Stimulări pe durata sancţiunii disciplinare. Cererea de demisie.

Loading
Cetăţeanul şi legea Recalcularea pensiei. Stimulări pe durata sancţiunii disciplinare. Cererea de demisie.
Recalcularea pensiei. Stimulări pe durata sancţiunii disciplinare. Cererea de demisie.
cerere-de-demisie

Colaj: vocea.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Drept la recalcularea pensiei de vârstă pentru cei care continuă să muncească

 

guestion

Sunt pensionară de trei ani, dar activez în continuare şi achit contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Mă interesează dacă pot solicita să-mi fie recalculată pensia, ca să fie incluși şi aceşti trei ani?

 

Raisa Osoianu, Chișinău

 

 

Reexaminarea drepturilor la pensie, conform art. 33 din Legea pri­vind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14.10.98, este efectuată doar în cazul în care au apărut noi circumstanţe referitoare la stagiul de cotizare sau venitul asigurat, ce au avut loc până la acorda­rea drepturilor la pensie sau în cazul transferării la o altă categorie de pensie. În acest sens, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova a propus în repetate rânduri ca salariaţilor–pensionari să le fie acordat dreptul la recalcularea pensiei, dacă îşi continuă activitatea, dar deocamdată această iniţiativă nu a fost acceptată. Prin urmare, ea va constitui şi în viitor un obiectiv al activității sindicatelor.

 

Pe durata sancţiunii disciplinare, salariatul nu poate beneficia de stimulări

 

guestion

Poate oare angajatorul să-i acorde stimulări salariatului pe durata termenului de valabilitate a sancţiunii disci­plinare?

 

Daniil Vulpe, Chişinău

 

Aplicarea stimulărilor (mulţumiri, premii, cadouri de preţ, diplome de onoare) ţine de competenţa angajatorului. La aplicarea lor, însă, angajatorul este obligat să obţină acordul reprezentanţilor salariaţilor (sindicatelor). Rolul sindicatelor constă în stimularea corectă şi echi­tabilă a salariaţilor pentru succese în muncă. Potrivit art. 211 alin. (3) din Codul muncii, în interiorul termenului de valabilitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot acorda stimulări pre­văzute de art. 203 din Codul muncii. În acest sens, pentru acordarea stimulărilor, angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce, în decursul unui an, din proprie iniţiativă, la rugă­mintea lucrătorului, la demersul sindicatelor sau al şefului nemijlocit al salariatului.

 

Cererea de demisie poate fi depusă şi în perioada aflării în concediul de odihnă


guestion

Mă aflu în concediu și am depus cerere de demisie. Mă interesează dacă perioada de concediu se exclude sau nu din termenul în care trebuie să anunț despre aceasta an­gajatorul?

 

Sergiu Verlan, Chișinău

 

Cererea de demisie poate fi depusă de salariat oricând, inclusiv în perioada aflării în concediu, indiferent de forma acestuia, iar perioa­dele respective nu pot fi excluse din termenele calculate din momen­tul depunerii cererii de demisie. Cu alte cuvinte, depunerea cererii de demisie în perioada concediului nu exclude perioada de 14 zile calen­daristice după care salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angaja­torul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin lucrătorului și să-i elibereze carnetul de muncă și alte do­cumente legate de activitatea acestuia în unitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand