8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Aspectul calitativ, prioritar şi pentru 2015 în procesul educaţional

Loading
Без рубрики Aspectul calitativ, prioritar şi pentru 2015 în procesul educaţional
Aspectul calitativ, prioritar şi pentru 2015 în procesul educaţional
consiliul-educational

Foto: vocea.md

Factorii de decizie pentru procesul de formare sindi­cală vor pune accentul, în 2015, pe aspectele legate de creşterea calităţii serviciilor educaționale. Acest lucru a fost menţionat la o şedinţă a Consiliului Educaţional al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, organizată la începutul aces­tei săptămâni.

 

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a accentuat, în cadrul acestei şedin­ţe, că este necesar ca durata instru­irilor organizate pentru sindicaliş­tii care sunt angajaţi la unităţi să fie de maximum trei-patru zile, inclu­siv din contul celor de week-end. În acest fel, liderii sindicali vor obţi­ne mai uşor acceptul angajatorilor pentru a participa la instruiri şi se vor putea dedica mai mult acestor activităţi.

Oleg Budza a propus, de ase­menea, să fie organizate cursuri de formare sindicală în aspecte legate de iniţierea în activităţile financiar-economice ale unităţilor a liderilor sindicali, implicaţi în dialogul soci­al şi negocierile colective. În con­text, s-a discutat şi despre posibili­tatea de a fi elaborat un modul nou, axat pe riscurile şi oportunităţile ce pot apărea în procesul de imple­mentare a Acordului de Asociere a ţării noastre la Uniunea Europeană şi care ar putea fi relevante pentru sindicate. În cadrul aceleiaşi şedin­ţe, Ion Pîrgaru, preşedintele Fede­raţiei Sindicatelor din Comunicaţii, a solicitat informaţii despre modul în care sunt studiate opiniile par­ticipanţilor la instruiri şi acţiunile întreprinse de organizatori ca reac­ţie la acestea.

Dorin Suruceanu, director pe educaţie şi cercetare al Institutului Muncii, a menţionat că, în 2014, a fost acordată asistenţă metodică şi logistică în organizarea şi desfăşu­rarea activităţilor educaţionale ale centrelor sindicale naţional–ramu­rale şi consiliilor interramurale te­ritoriale din sursele CNSM.

Institutul Muncii propune ca, în viitor, proiectele educaţionale să fie planificate şi desfăşurate la comanda centrelor sindicale na­ţional–ramurale, cu indicarea te­mei pentru fiecare curs de formare sindicală. Totodată, reprezentanţii acestei structuri consideră oportu­nă încheierea unor contracte între centrele sus-menţionate şi parti­cipanţii la instruiri, în scopul ridi­cării gradului de responsabilitate a acestora, precum şi asigurarea unei conexiuni între aspectele teoretic şi cel practic ale formării sindicale.

Tamara Mirovschi, şefa Depar­tamentului organizare, educaţie şi informare al CNSM, a precizat că, în acest an, va continua organizarea diferitor activităţi de instruire pen­tru membrii comisiilor permanen­te ale Consiliului General şi pentru specialiştii aparatului CNSM, pre­şedinţii consiliilor interramurale teritoriale şi cei ai centrelor sindi­cale naţional–ramurale etc.

Un compartiment important în activitatea educaţională rămâne a fi instruirea membrilor Consiliului de Femei şi ai Consiliului de Tine­ret al CNSM.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, au fost înmânate certificate de confe­rire a diferitor grade de calificare unui grup de formatori ai Institu­tului Muncii. Concomitent, au fost prezentate un şir de cereri de ridi­care şi reconfirmare a gradelor de calificare ale formatorilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand