4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Solicitare de excludere a unui obiectiv din Programul de activitate al Guvernului

Loading
Без рубрики Solicitare de excludere a unui obiectiv din Programul de activitate al Guvernului
Solicitare de excludere a unui obiectiv din Programul de activitate al Guvernului
comitet-confederal

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicate­lor din Moldova a adoptat şi remis, recent, Parlamentului o declaraţie cu privire la programarea neînteme­iată de către Guvernul ţării a aprobă­rii unui nou Cod al muncii.

 

„Contrar drepturilor fundamentale ale sindicatelor de a participa la elaborarea proiectelor de programe privind dezvolta­rea social-economică, opinia noastră asupra necesităţii privind elaborarea unui nou Cod al muncii nu a fost solicitată”, se spune în declaraţie.

Prin acest fapt, sindicatele au fost ignora­te ca partener social care reprezintă interese­le de muncă a circa 400 de mii de salariaţi.

Scopul invocat al adoptării unui nou Cod al muncii este asigurarea respectării drepturi­lor și a intereselor legitime ale ambelor părți ale raporturilor de muncă, a dezvoltării me­diului de afaceri și a climatului investițional. Acesta nu poate servi însă drept temei legal pentru includerea unui asemenea obiectiv în Programul de activitate al Guvernului.

Mai mult, acest argument contravine Le­gii 780/2001 privind actele legislative, care determină condiţiile în care un astfel de do­cument care este în vigoare ar urma să fie abrogat ca urmare a adoptării unui nou Cod al muncii. Or, Codul muncii în vigoare nu întruneşte nici una din condiţiile necesare pentru a fi abrogat în corespundere cu legea respectivă.

„Suntem ferm convinşi că, prin elaborarea unui nou Cod al muncii, unii, mai cu seamă reprezentanţii investitorilor străini, urmă-resc scopul de a diminua drepturile și garan-țiile de muncă ale salariaților, pentru a obține anumite privilegii pe seama salariaților”, se mai menţionează în declaraţie.

Sindicatelor le sunt bine cunoscute pro­punerile de amendare a legislaţiei, înaintate deja de unii reprezentanţi ai investitorilor străini. Unele dintre acestea au scopul de a nu fi aprobate anual statele de personal, mă­sură legală de contracarare a muncii infor­male, şi de a nu fi purtate negocieri pentru încheierea contractelor colective de muncă.

Alte propuneri prevăd ca angajatorului să-i fie acordat dreptul de a refuza, fără mo­tive, angajarea și de a nu întocmi în formă scrisă acest refuz, precum şi anularea unor garanţii juridice ale salariaților în cazul con­cedierii pe motiv de reducere a funcţiei etc.

Este absolut incorect şi principiul asigu­rării egalităţii în drepturi a partenerilor soci­ali în condiţiile economiei de piaţă, pe motiv că poziţia angajatorului este mai favorabilă, el dispune de capital din care obţine profit. Totodată, salariatul este în raport de subor­donare, prestează activitate contra plată, în cele mai dese cazuri, în condiţii impuse de angajator.

Reprezentanţii CNSM cer autorităţilor de resort să nu permită ca investitorilor străini să le fie acordate privilegii ce ar conduce la diminuarea drepturilor şi a intereselor de muncă ale salariaţilor. Ei sunt ferm convinşi că nu există nici un temei legal pentru elabo­rarea și adoptarea unui nou Cod al muncii.

Mai mult, aceasta ar putea provoca pro­teste în masă ale salariaților, pe motivul unui risc real de diminuare a drepturilor și garanțiilor lor fundamentale de muncă și de blocare a procesului de perfecționare a regle­mentărilor Codului muncii în vigoare, ce are loc, în prezent, în cadrul grupului de lucru tripartit, creat din reprezentanții parteneri­lor sociali – Guvern, Patronat, Sindicate.

În temeiul celor menționate mai sus, CNSM solicită Parlamentului să dispună ex­cluderea din Programul de activitate al Gu­vernului 2015-2018 obiectivul privind adop­tarea unui nou Cod al muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand