11 decembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Sergiu Stanciu: „Orice experiență acumulată este de bun augur, mai ales atunci când știi s-o folosești în direcția potrivită”

Loading
Dialoguri Sergiu Stanciu: „Orice experiență acumulată este de bun augur, mai ales atunci când știi s-o folosești în direcția potrivită”
Sergiu Stanciu: „Orice experiență acumulată este de bun augur, mai ales atunci când știi s-o folosești în direcția potrivită”
sergiu-stanciu

Foto: vocea.md

Interviu cu Sergiu Stanciu, director general al Institutului Muncii

 

– Dle Stanciu, în ce măsură experiența pe care ați acu­mulat-o până acum vă va fi de folos în noua funcție?

– Orice experiență acumulată este de bun augur, mai ales atunci când știi să o folosești în direcția potrivită și domeniile de activitate sunt variate. Am activat mai mult de 15 ani atât în sectorul real al economiei, cât și în sectorul public, cunosc specificul din aceste două mari segmente. Prin urmare, dis­pun de un avantaj care mă va ajuta să-mi exercit atribuțiile eficient, pentru că aici, la Institutul Muncii, tocmai aceste două segmente se regăsesc prin intermediul structu­rilor sindicale interramurale mem­bre ale CNSM.

– Ați avut și înainte tangențe cu sindicatele?

– Nu am avut tangențe cu sin­dicatele și nu am fost membru de sindicat, dar am urmărit cu interes acțiunile publice și sunt informat despre activitățile desfășurate de către acestea în general. Sunt im­presionat de faptul că la noi în țară mai există încă oameni care se im­plică plenar în rezolvarea proble­melor populației, apără drepturile salariaților și îi reprezintă.

– Cum vedeți pe viitor Insti­tutul Muncii? Aici au fost lansate și realizate mai mul-te proiecte, o să le continuați ori veniți cu idei și planuri noi?

– Voi activa după un principiu englezesc: ce nu este defectat, nu se repară, dar am multe idei și propuneri cu care voi veni în tim­pul apropiat în fața conducerii CNSM. Voi implementa în activi­tatea Institutului Muncii principii noi de conlucrare bazate pe cost–eficiență, voi pune accentul pe cre­ativitatea personalului, astfel încât să obținem împreună cu echipa un rezultat bun și să transformăm această instituție în una cu adevă­rat atractivă și deschisă.

– Cum vedeți colaborarea Institutului Muncii cu in-stituțiile similare internaționale?

– Institutul Muncii, în calitate de centru metodico-didactic de in­struire, are misiunea de a organiza și a desfășura activități care vin să consolideze relațiile sindicaliștilor pe plan internațional, de aceea, voi depune toate eforturile pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, nivelul profesional și didactic al experților noștri și atractivitatea instituției în ansamblu.

În primul rând, vom consolida relațiile cu instituțiile similare din regiune, cu care Institutul Muncii are deja o experiență de colaborare, vom relua discuțiile cu acele struc­turi cu care, din diverse motive, nu se mai conlucrează. Vom pune un mare accent pe colaborarea cu țările din UE. Acordul de Asociere și Liber Schimb cu Uniunea Euro­peană ne determină și oarecum ne obligă să intensificăm aceste relații, mai ales în domenii importante, cum ar fi legislația muncii, Legea sindicatelor, relația dintre sindica­te, patronate și guvern și multe alte domenii în care pilonul principal este omul și drepturile acestuia. CNSM este membră cu drepturi depline a mai multor organizații internaționale, precum este ITUC-PERC, Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO), organism specia­lizat al ONU, precum și alte struc­turi internaționale, respectiv, în baza acestor relații vom construi și în continuare punți de legătură cu partenerii externi.

– Vă mulțumesc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand