11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Orientare la standardele europene de pregătire a specialiştilor

Loading
Social Orientare la standardele europene de pregătire a specialiştilor
Orientare la standardele europene de pregătire a specialiştilor
scoala-cupcini

Foto: vocea.md

Deşi încă este elev al Şcolii profesionale din Cupcini, Jan Vremea deja a reuşit să-şi vadă visul împlinit. A fost angajat în calitate de bucătar de către patronul unei cafenele din Edineţ. A venit să facă practica de producţie la acest agent economic, ca după câteva săptămâni să i se ofe­re un loc stabil de muncă, cu o leafă de aproape trei mii de lei. Deloc puţin pentru un începător. Însă, spre fericirea lui, surprizele nu s-au consumat cu invitaţia la lucru. În scurt timp după aceasta, patronul l-a anunţat că va merge într-un oraşdin Franţa, pentru a studia experien­ţa bucătarilor din Hexagon, ca la revenire să o aplice în activitatea de prestare a serviciilor oferite clienţilor din țara sa.

 

Absolvenţii Şcolii profesionale Cupcini au căutare pe piaţa muncii

 

Cazul lui Jan Vremea nu este o poveste de succes singulară. Atât agenţii economici din raionul Edineţ, cât şi din alte raioane ale ţării „vânează” în vremea studiilor pe cei peste 500 elevi ai Şcolii profesionale Cup­cini, care învaţă meseriile de „lăcătuş auto”, „electrogazosudor”, „bucătar”, „operator de calculator electronic”, iar începând cu anul acesta, şi pe cei care studiază arta de cofetar. Potrivit lui Mihail Bilevschi, directorul Şcolii profesionale Cupcini, cam 70 la sută dintre absolvenți lesne îşi pot găsi un loc decent de muncă în economia naţională.

Cărui fapt se datorează reputaţia bună a acestei forjerii de cadre din nordul ţării? În primul rând, această instituţie de învăţământ de aproape 15 ani şi-a reorientat activitatea de pregătire a specialiştilor pentru economia naţională conform standardelor europene. În acest răstimp, cadrele didactice ale Şcolii profesionale Cupcini au fost implicate în mai multe proiecte internaţionale organizate de către ţările UE. Încă în anul 2000, un grup de profesori ai şcolii au mers în Danemar­ca pentru a studia experienţa de pregătire a specialiştilor din această ţară. După care, pe parcursul anilor 2000-2001, corpul didactic de la Şcoala profesională Cupcini s-a aflat la expoziţia din Hannover, Germania, unde a studiat sistemul de învăţământ de profil, având posibilitatea să se familiarizeze cu ac­tivitatea unui centru de pregătire a specialiş­tilor în prelucrarea metalului.

 

g_social

Proiectele ţărilor UE sunt surse de perfecţionare continuă şi de consolidare a bazei materiale

 

În afară de aceasta, relatează Mihail Bi­levschi, administraţia instituţiei, în contex­tul unor acţiuni finanţate de ţările UE, invită specialişti din statele europene pentru a ţine prelegeri în faţa elevilor din Cupcini. Astfel, pe parcursul anilor 2009-2015, în cadrul Proiectului Senior Experten Service, iniţiat de către Camera de Comerţ și Industrie din Moldova şi Fondul Bosh Ses, a avut loc o se­rie de evenimente privind schimbul de expe­rienţă între profesorii Şcolii şi 13 experţi din Germania, care au ţinut lecţii în faţa elevilor din Cupcini. Recent, câţiva reprezentanţi ai acestei instituţii de învăţământ au participat la o acţiune de instruire a maiştrilor de la șapte şcoli profesionale din ţară cu partici­parea unui expert din Germania, organiza­tă în incinta Şcolii profesionale Cupcini, iar 12 cadre didactice s-au aflat la un stagiu în localitatea Bad Hersfeld din Germania.

La fel, prin intermediul proiectelor finan­ţate de către ţările UE, Şcoala profesională Cupcini a reuşit să-şi consolideze baza ma­terială în ultimii ani. Drept urmare, elevii au posibilitatea să însuşească cele mai moderne tehnologii din domeniu, să afle şi să mânu­iască cele mai sofisticate utilaje, să benefici­eze de condiţii normale de învăţătură şi de trai. Doar pe perioada anilor 2008-2011, în cadrul proiectului „Konzept”, finanţat de Li­echtenstein, spune directorul şcolii, au fost procurate utilaje în valoare de 2.446.200 de lei. Tot această ţară a alocat peste 800 de mii de lei pentru cumpărarea utilajelor la spe­cialităţile „bucătar” şi „cofetar”, precum și pentru termoficarea căminului și repararea cantinei.

Cam 800 de mii de lei a investit Germa­nia pentru procurarea utilajelor şi repararea atelierelor pentru specialităţile „electrogazo­sudor” şi „lăcătuşerie”. Iar ambasada acestei ţări la Chișinău a dat 95 de mii de lei pen­tru repararea atelierelor la profesia „lăcătuş auto”.

După aceste investiţii masive ale ţărilor UE în perfecţionarea calităţii instruirii şi consolidarea bazei materiale a școlii, Mihail Bilevschi speră că nivelul de pregătire al spe­cialiştilor le va permite absolvenţilor să lu­creze nu doar în ţară, ci şi în ţările UE. Or, subliniază dumnealui, dacă ne-am propus să facem parte din UE, trebuie să muncim tot atât de bine, productiv ca şi europenii.

 

Colaborare strânsă cu agenţii economici

 

Faptul că absolvenţii Şcolii profesionale Cupcini sunt căutați pe piaţa muncii a ţării se datorează unor colaborări strânse între instituţie şi agenţii economici, mai ales din nordul ţării. În felul acesta, spune Valerian Odobescu, vicedirector pentru instruire şi producere, elevii şcolii au posibilitate să facă practica de producţie la 40 de întreprinderi, unde au posibilitate să se familiarizeze cu cele mai performante unelte, utilaje, să se fa­miliarizeze nemijlocit cu procesul de organi­zare a activităţii de producere și cu anumite soluţii în ceea ce priveşte depăşirea deficien­ţelor care mai există în procesul de pregătire a specialiştilor în cadrul şcolii.

 

scoala-cupcini-2

Foto: vocea.md

 

Ţinta noastră primordială este elevul, sub­liniază Mihail Bilevschi. De aceea, ne stră­duim să organizăm procesul de studii astfel încât tânărul, absolvind instituţia noastră, să devină un bun specialist, să se integreze uşor în câmpul muncii. Dar, până a deveni el un bun meseriaş, este nevoie ca profesorii, maiştrii să aibă o pregătire profesională cât mai înaltă.

De aceea, precizează dânsul, înainte de a angaja vreun cadru didactic, noi căutăm să aflăm unde a activat, ce experienţă are în do­meniul dat, ce studii a făcut. Chiar dacă de­vine angajat al instituţiei noastre, acesta este monitorizat o vreme oarecare din perspecti­va evoluţiei relaţiei sale cu elevii.

 

Condiţii decente de trai pentru elevi

 

Spre deosebire de acum câţiva ani, con­diţiile de trai ale elevilor Şcolii profesionale Cupcini s-au îmbunătățit simțitor. În primul rând, toate blocurile de studii, căminele sunt termoficate. A fost schimbat apeductul. În scurt timp, urmează să fie înnoită mobila, uşile, ne asigură directorul şcolii. Toţi ele­vii beneficiază de un loc în căminul şcolii, contra unui cost aproape simbolic, de 35 de lei, în timp ce bursa lunară este de 330 de lei. Fiecare elev are computerul său. Zilnic, li se oferă gratis prânzul. Potrivit lui Mihail Bilevschi, elevii de la Cupcini vor beneficia de acelaşi nivel de confort ca şi colegii lor din Germania sau din altă ţară UE.

Condiţiile bune de trai ale elevilor, cali­tatea înaltă a instruirii şi relaţiile cordiale, armonioase dintre profesori, maiştri şi dis­cipolii lor vin ca nişte rezultate fireşti ale co­laborării fructuoase dintre administraţie şi organizaţia sindicală, consideră Eduard Gu­dumac, preşedintele sindicatului de la Şcoa­la profesională Cupcini, ce face parte din Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agri­cultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND”. De altminteri, Eduard Gudumac a precizat că toţi profesorii, maiştri, alţi angajaţi ai insti­tuţiei sunt membri de sindicat. Dumnealui a remarcat că la fiecare cinci ani se încheie contractul colectiv de muncă, după negocieri meticuloase între administraţie şi organiza­ţia sindicală a şcolii. Îndeosebi, prevederile contractului de muncă se concentrează pe protecţia muncii, deoarece instituţia dispune de unele laboratoare în care se verifică noci­vitatea condiţiilor. De aceea, periodic, se face o atestare a locurilor de muncă şi, în funcţie de rezultate, se stabileşte un adaus la salari­ile angajaţilor. Însă, principala preocupare a liderului de sindicat rămâne a fi conştienti­zarea de către membrii colectivului a rolului sindicatelor şi avantajele pe care le comportă respectiva calitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand