7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice are un nou preşedinte

Loading
Без рубрики Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice are un nou preşedinte
Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice are un nou preşedinte
presedinte-fscre

Foto: vocea.md

Cea mai mare realizare a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) în cei cinci ani de după Con­gresul V o constituie încheierea con­tractelor colective de muncă în toate întreprinderile de ramură, a rezultat din raportul de activitate al organe­lor de conducere ale acestui sindicat pentru perioada 2010-2015. În acest context, ar fi de remarcat negocierea şi semnarea unui acord adiţional la convenţia colectivă de muncă la nivel ramural între FSCRE şi administra­ţia SA „MoldovaGaz”, care a permis adoptarea mai multor clauze avan­tajoase pentru angajaţii–membri de sindicat din sfera de distribuire şi furnizare a gazelor din ţară.

 

Astfel, mărimea salariului minim garan­tat în sectorul real, stabilit acum aproape un an de zile în ţară, pentru lucrătorii de la SA „MoldovaGaz” va creşte cu 35 de procente. De asemenea, administraţia întreprinderii, după negocieri îndelungate şi încordate, a căzut de acord cu conducerea Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice privind majorarea cu aproape 30 la sută a salariilor tuturor anga­jaţilor. FSCRE este unul dintre liderii Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova în ceea ce priveşte recrutarea de noi membri. În acest răstimp, la Federaţia Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice au aderat aproape 400 de tineri, iar organizaţia de femei s-a mărit cu aproape 100 de persoane.

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care a fost prezent la congresul VI al Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică şi Resurse Energetice, a evi­denţiat că FSCRE a reuşit să se impună nu doar printr-o creştere spectaculoasă a numă­rului membrilor săi, ci şi prin implicarea ac­tivă în toate acţiunile pe care le întreprinde CNSM.

Delegaţii la Congres au ales un nou președinte al FSCRE – Margareta Streis­tean.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand