28 februarie 2024
Chisinau
Social

Salariatele din Rezina, afectate de un şir de probleme social-economice

Loading
Social Salariatele din Rezina, afectate de un şir de probleme social-economice
Salariatele din Rezina, afectate de un şir de probleme social-economice
rezina

Foto: Ion Moldovanu

Problemele legate de condiţiile di­ficile de activitate, implementarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi respectarea legis­laţiei privind egalitatea de şanse sunt dintre cele mai importante ce afec­tează în prezent femeile din raionul Rezina.

 

Eleonora Graur, preşedinta Consiliului raional Rezina, a menţionat, recent, la o masă rotundă, că femeilor le revin cele mai multe responsabilităţi şi, cu toate acestea, ele reuşesc să obţină succese remarcabile şi la serviciu, şi în familie, şi în activităţi de vo­luntariat sau sindicale.

În context, Livia Scutaru, vicepreşedintă a aceluiaşi Consiliu raional, a remarcat că, la Rezina, femeilor le pot fi atribuite cele mai mari succese din majoritatea sferelor de ac­tivitate. Semnificativ este însă faptul că ele reuşesc să crească şi să educe tineri şi tinere cărora vor putea fi transmise aceste respon­sabilităţi, în viitor.

 

Situaţia, dificilă

 

La rândul său, Vera Platon, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Rezina, a constatat că situaţia soci­al-economică actuală a lucrătorilor din ţara noastră şi, în special, a femeilor salariate care au copii, este dificilă. Acestea muncesc din greu pentru salarii derizorii, iar dacă au copii mici, nu sunt acceptate la serviciu.

Totodată, în unităţile în care nu există organizaţii sindicale patronii caută tot felul de pretexte pentru a sili gravidele să demi­sioneze. Vera Platon a adus ca exemplu un caz recent în care o gravidă, după ce a refuzat să se conformeze ordinului verbal al angaja­torului de a scrie cerere de demisie, acesta a eliberat-o ulterior prin ordin, sub pretextul absenţei nemotivate de la serviciu.

 

g_social

Sindicalistele sunt familiarizate cu drepturile şi interesele legale ale femeilor

 

Vera Platon a mai relevat că autorităţile centrale au iniţiat discuţii privind închiderea maternităţii din oraşul Rezina. „Noi, feme­ile, suntem cele mai afectate de problema respectivă şi este necesar să ne solidarizăm pentru a nu permite ca acest lucru să se în­tâmple”, a accentuat preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din Rezina.

În context, au fost prezentate informaţii ce denotă faptul că, în ultimii trei ani, în acest raion, indicii mortalităţii depăşesc semnifi­cativ natalitatea. Astfel, în 2014, la Rezina, s-au născut 498 de copii, dar au decedat 674 de persoane. Sindicalistele care au participat la discuţii au afirmat că în societatea noastră persistă fenomenul discriminării femeilor pe piaţa forţei de muncă. Cu toate acestea, a fost remarcat faptul că în Rezina funcționează multe întreprinderi de confecţii care au ne­voie de forţă de muncă. Totodată, autorită­ţile publice le oferă adulţilor posibilitatea de a beneficia de pregătire profesională, iar fe­meile sunt cele mai numeroase care apelează la aceste servicii.

Participantele la masa rotundă cu tema „Sănătatea femeilor în atenţia sindicatelor” s-au solidarizat cu autoarele unei declara­ţii lansate anterior de femeile din Federaţia „Agroindsind”. În declaraţie se spune, între altele, că devalorizarea leului, creşterea pre­ţurilor la obiectele de prima necesitate, la produse alimentare şi la servicii au devenit insuportabile, deoarece salariile, pensiile şi indemnizaţiile nu acoperă nici cele mai vita­le necesităţi.

 

Revendicările salariatelor

 

În textul declaraţiei sunt enumerate mai multe cereri faţă de noua guvernare, inclusiv ca indemnizaţia la naşterea copilului să fie majorată până la cel puţin 5000 de lei, iar pensia minimă să fie stabilită la nivelul mi­nimului de existenţă.

Femeile mai solicită unificarea sistemului de pensionare, menţinerea la nivelul actual a primei de asigurare obligatorie medicală, micşorarea de la 30 la 20 de ani a stagiului de cotizare pentru pensia de vârstă în cazul femeilor cu cinci şi mai mulţi copii.

Şirul de revendicări include şi stoparea procesului de închidere a maternităţilor, a celui de creştere a preţurilor la produsele de primă necesitate, crearea în mediul rural a unor condiţii mai bune de muncă și de trai pentru tinerii specialişti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand