28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Există oare o soluţie sau vom rămâne pe drumuri?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Există oare o soluţie sau vom rămâne pe drumuri?

 

 

evacuare-din-camin

Foto: blogpost.com

Soţia mea, fiind angajată la o întreprindere la care a lucrat în total timp de 22 ani, a primit încă în 1977 o odaie în cămin, în care am locuit de atunci și până în prezent împreună cu copiii. Altă locuință nu avem. În anul 1996, soţia a decedat. După decesul ei și până nu demult, nimeni nu a pretins la camera dată, recent însă ne-am pomenit cu citaţie în instanţa de judecată la ce­rerea întreprinderii în vederea evacuării camerei fără acordarea altui spațiu locativ. Există oare o soluţie sau vom rămâne pe drumuri?

 

Ion Panfil, Chișinău

 

Pentru problema dvs. există o soluţie legală, soldată cu menţine­rea dreptului la spaţiul locativ.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a primi, în modul stabilit, o încăpere de locuit în ca­sele fondului obştesc sau de stat de locuinţe ori în casele coopera­tivelor de construire a locuinţelor. Încăperile de locuit în casele fon­dului obştesc şi de stat de locuinţe, precum şi în casele cooperativelor de construire a locuinţelor se pun la dispoziţia cetăţenilor pentru folosinţă fără termen. Nimeni nu poate fi evacuat din încăperea de locuit ocupată sau limitat în drep­tul de a folosi încăperea de locuit decât numai în temeiul şi în modul prevăzute de lege.

Este stabilit faptul că în anul 1977 soţiei dumneavoastră i-a fost acordat în folosinţă spaţiu locativ în căminul menţionat. Încăperea dată i-a fost repartizată cu statut de locuinţă de serviciu în confor­mitate cu art. 105 Cod cu privire la locuinţe. Soţia dvs. a avut statut de chiriaş principal.

Potrivit prevederilor art. 110, alin. 1, pct. 6 Cod cu privire la lo­cuinţe, persoanele care au lucrat cel puţin 10 ani la întreprindere nu pot fi evacuate din locuinţa de serviciu fără acordarea altui spaţiu locativ. Această prevedere legală se aplică situaţiei dvs., cu toate că a fost abrogată prin Legea Parla­mentului nr. 278 din 07.12.2012, potrivit principiului acţiunii în timp a legii – legea nu are carac­ter retroactiv şi instanţele judecă­toreşti aplică prevederile legii în vigoare în timpul producerii situ­aţiei juridice.

La folosirea locuinţelor de ser­viciu se aplică regulile cu privire la contractul de închiriere a încăperii de locuit, stabilite prin lege.

Membrii familiei chiriaşului, care locuiesc împreună cu dânsul, se bucură la fel ca şi chiriaşul de toate drepturile şi le revin toate obligaţiile ce decurg din contractul de închiriere a încăperii de locuit. Membrii majori ai familiei poartă răspundere materială solidară cu chiriaşul potrivit obligaţiilor ce decurg din contractul de închiri­ere.

Membri ai familiei chiriaşului sunt soţul chiriaşului, copiii (in­clusiv cei înfiaţi) atât ai chiriaşu­lui, cât şi ai oricăruia dintre mem­brii familiei lui, părinţii ( și cei adoptivi), care locuiesc împreună cu chiriaşul. Alte persoane pot fi considerate membri ai familiei chiriaşului dacă locuiesc perma­nent împreună cu chiriaşul şi duc cu dânsul o gospodărie comună. Persoanele întreţinute, inapte pentru muncă sunt membri ai familiei chiriaşului, dacă locuiesc permanent împreună.

Pierderea dreptului la spaţiu locativ de către chiriaşul principal în urma decesului sau din alte mo­tive nu afectează dreptul dvs. şi al altor membri de familie la spaţiu locativ.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 63 Codul cu privire la locuinţe, în cazul în care chiriaşul ori membrii familiei lui lipsesc temporar, încăperea de locuit li se menţine timp de şase luni.

În şedinţa de judecată trebuie să demonstraţi că, din momentul acordării spaţiului locativ şi până în prezent, locuiţi neîntrerupt în această încăpere şi aţi achitat în­treţinerea. Se ia în consideraţie şi perioada de după decesul soţiei dvs.

În cazul dumneavoastră, riscaţi să fiţi evacuaţi din casă doar cu acordarea altui spaţiu locativ.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand