8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Cele mai importante evenimente ale Consiliului de Tineret din anul 2015

Loading
Без рубрики Cele mai importante evenimente ale Consiliului de Tineret din anul 2015
Cele mai importante evenimente ale Consiliului de Tineret din anul 2015

 

 

consiliul-de-tineret

Foto: vocea.md

Deschiderea şcolii de perfecţiona­re continuă a tinerilor lideri sin­dicali şi lansarea programului de promovare a şcolilor profesionale sunt obiectivele cele mai importan­te pentru tinerii activişti sindicali în anul 2015. Decizia respectivă a fost luată la şedinţa Consiliului de Tine­ret al CNSM, unde au fost discutate şi alte planuri pentru anul curent.

 

Planuri de viitor

 

Consiliul de Tineret al CNSM a elabo­rat un plan de activitate pentru întreg anul 2015. La şedinţă a fost aprobată lista acţiu­nilor pe care intenţionează să le desfăşoare tinerii sindicalişti în anul curent.

Astfel, în martie va avea loc şedinţa anu­ală a Consiliului de Tineret, la care vor fi prezentate rezultatele activităţii organizaţi­ilor de tineret din cadrul centrelor sindicale ramurale, discutate și incluse modificări în regulamentul CT CNSM. Pentru ultimele zile din martie, este planificată o campanie republicană de informare. Astfel, acţiuni de informare a populaţiei despre activita­tea sindicatelor, în special, a tinerilor, vor fi mai multe. Acestea vor avea loc în iunie, de Ziua sindicalistului din Moldova, în au­gust de Ziua Mondială a Tineretului, şi în octombrie, în cadrul acţiunii „Munca de­centă”, precum şi în noiembrie, când se va marca Săptămâna naţională a tineretului. Apropo, în cadrul acestei săptămâni, a fost planificată şi o conferinţă cu partenerii so­ciali.

Preşedintele Consiliului de Tineret CNSM, Stela Stratila-Sîrbu, a subliniat lansarea, la finele lunii februarie, a Şcolii de perfecţionare continuă a tinerilor lideri sindicali, o activitate ce se dorește a deve­ni tradițională pentru a elucida și dezvolta abilitățile sindicaliste ale tinerilor lideri sindicali. Ceva nou, pentru anul acesta, sunt concursurile „Cea mai bună organiza­ţie de tineret” şi „Cel mai bun tânăr sindi­calist”, ce vor fi lansate în cadrul ședinței anuale a consiliului, pe 5 martie.

 

g_cnsm

Conducerea CNSM susține inițiativele din partea tinerilor sindicaliști

 

În luna mai, se va desfășura a patra ediție a Forului tinerilor sindicaliști, care va reuni activiști sindicali de la noi și de peste hotare. Desfășurarea celei de-a treia ediții a Școlii de Vară Sindicale, este pe lis­ta acțiunilor anului curent.

O dată în trimestru vor fi convocate ședințele tradiționale ale președinților organizațiilor de tineret. La fel, pe par­cursul anului, în mai multe instituții de învățământ din țară va fi desfășurată „Ora sindicatelor”. Anul se va încheia cu o masă rotundă „Rolul și locul tinerilor în moder­nizarea mișcării sindicale din țară”, la care va participa activul sindical al organizațiilor de tineret.

Potrivit lui Oleg Budza, președintele CNSM, sindicatele se axează pe tineri, or anume aceștia sunt viitorii lideri sindicali și, respectiv, lor le va reveni misiunea să soluționeze problemele vitale ale societății, să promoveze un dialog eficient cu parte­nerii sociali. În acest sens, Oleg Budza i-a atenționat pe tinerii sindicaliști despre necesitatea de a se manifesta plenar, de a se implica în toate activitățile curente, în soluționarea tuturor problemelor strin­gente, pentru ca atunci când le va veni rân­dul să-și asume conducerea să fie pregătiți de acest exercițiu.

Liderul CNSM a discutat cu repre-zentanții Consiliului de Tineret mai multe chestiuni de actualitate – situația generată de deprecierea monedei naționale, situația de pe piața muncii ș.a.

Oleg Budza a evocat specificul activității sindicatelor, domeniul de activitate a aces­tora, dar a vorbit și despre necesitatea soluționării de către sindicate a proble­melor cu care se confruntă societatea, mai ales categoriile sociale vulnerabile. Acesta a remarcat că tinerii activiști sindicali au posibilitatea să beneficieze de cele mai performante tehnologii. Astfel, în clădirea CNSM este o sală amenajată special, unde pot fi organizate videoconferințe, ceea ce constituie un suport esențial pentru activi­tatea sindicală.

În linii generale, președintele CNSM și-a exprimat susținerea pentru tinerii activiști sindicali, spunând că este mereu deschis pentru comunicarea cu aceștia, sa­lută inițiativele venite din partea lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand