3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Consilii de administraţie, create în toate şcolile

Loading
Без рубрики Consilii de administraţie, create în toate şcolile
Consilii de administraţie, create în toate şcolile

 

 

consilii-de-administratie-scoli

Foto: civic.md

În toate instituțiile de învățământ general din țara noastră vor fi create consilii de administrație, care vor participa la proce­sul de luare a deciziilor referitoare la acti­vitatea școlii.

 

Instituirea acestor structuri este prevăzută în Codul educației şi va fi reglementată printr-un regulament-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, elaborat de Ministerul Educației și propus pentru dezbateri publice.

Din componența consiliului de administrație, care reprezintă principala punte de comunica­re dintre școală și comunitate, vor face parte, pe lângă directorul instituției de învățământ, un di­rector-adjunct, doi profesori, un reprezentant al administrației publice locale, trei părinți și un elev.

Președinte al consiliului de administrație trebu­ie să fie o altă persoană decât directorul sau direc­torul-adjunct, pentru a fi realizat un echilibru între cei care reprezintă școala și beneficiarii procesului educațional.

Consiliul va participa la gestionarea mijloacelor financiare, evaluarea curriculumului, evaluarea managerului și a cadrelor didactice. În afară de aceasta, consiliul de administraţie va fi singura en­titate abilitată de lege să gestioneze resursele finan­ciare provenite din alte surse decât cele bugetare şi să asigure transparența în valorificarea acestora.

Conform proiectului de regulament, consiliul de administrație va fi constituit prin ordinul șefului direcției raionale sau municipale de învățământ, tineret și sport.

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație va intra în vigoare după ce va fi aprobat printr-un ordin al Ministrului Educației. La redactarea finală a documentului se va ține cont de propunerile din mediul academic și din partea părinților și elevilor, precizează repre­zentanţii instituţiei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand