28 februarie 2024
Chisinau
Social

Sistarea livrărilor de energie electrică către Moldova. Va fi afectat oare consumatorul final?

Loading
Social Sistarea livrărilor de energie electrică către Moldova. Va fi afectat oare consumatorul final?
Sistarea livrărilor de energie electrică către Moldova. Va fi afectat oare consumatorul final?

 

 

centrala-electrica

Foto: europalibera.org

Ucraina a sistat complet livrările de energie electrică spre Moldova. Ministerul Energeticii și Industriei Căr­bunelui din Ucraina a anunțat că decizia a fost dictată de insuficiența de capacități în interiorul țării. Va afecta oare situația respectivă securitatea energetică a Moldo­vei? Opiniile reprezentaților instituțiilor de stat și ale sindicatelor sunt diferite.

 

Decizia cu privire la sistarea li­vrărilor de energie electrică a fost luată de Ucraina încă în septem­brie 2014, tot atunci țara vecină și-a redus exporturile de două ori. Acum, Ucraina a anunțat că-și suspendă livrările în totalitate, deși, dacă e să credem comu­nicatului oficial al ministerului de resort din țara vecină, sistă­rile au un caracter provizoriu. „Pentru a menține un echilibru între volumele de energie elec­trică consumată și cea generată în cadrul Sistemului Energetic Unic al Ucrainei și pentru a evi­ta deconectarea consumatorilor de la rețeaua electrică, Ministe­rul Energeticii și Industriei Căr­bunelui din Ucraina a decis să sisteze temporar exporturile de energie electrică spre Belarus și Moldova”, se menționează în co­municatul citat.

 

g_social

Singurul furnizor de energie electrică pentru Moldova a rămas Centrala de la Cuciurgan

 

După acest anunț al ministe­rului ucrainean au urmat reac-țiile prompte ale reprezentanți-lor instituțiilor de resort din Moldova. Mesajul principal al acestora a fost acela că decizia Ucrainei nu va afecta consuma­torul final în nici un fel. Potri­vit lui Iacob Timciuc, șeful In­spectoratului Energetic de Stat, grație capacităților Centralei de la Cuciurgan, țara noastră poate fi aprovizionată cu energie elec­trică în volum deplin.

„Centrala Electrică de la Cu­ciurgan are întotdeauna două blocuri de rezervă capabile să asigure producerea întregului volum de energie electrică pen­tru a acoperi necesitățile țării”, ne-a asigurat oficialul.

Timciuc a mai menţionat că sistarea exporturilor de energie electrică din Ucraina nu a fost o surpriză, se ştia că în ultima peri­oadă întreprinderile de profil din ţara vecină lucrau în pierdere din cauza crizei energetice.

 

Securitatea energetică este în pericol

 

Veaceslav Rufala, preşedin­tele Uniunii Sindicatelor din Energetică, însă, nu împărtăşeş­te optimismul autorităţilor vizavi de faptul că sistarea livrărilor nu va afecta securitatea energetică a ţării.

„În prezent suntem depen­denţi doar de Centrala de la Cu­ciurgan, adică noi nu avem alte surse de achiziţionare a electrici­tăţii decât întreprinderea trans­nistreană, al cărei pachet majo­ritar este deţinut de o companie rusească. Securitatea energetică se află sub semnul întrebării, dat fiind că Moldova depinde de un singur furnizor. Totodată, capa­cităţile de care dispune centrala respectivă ar fi insuficiente pen­tru a asigura o perioadă îndelun­gată necesităţile energetice ale statului”, menţionează Rufala.

„Bine că mai putem apela la serviciile hidrocentralei Cos­teşti–Stânca, situată pe sectorul frontalier al Prutului, în apropie­rea satului moldovenesc Costeşti şi a celui românesc Stânca. Însă aceasta este capabilă să asigure doar o mică parte a raioanelor de nord ale ţării. Mai avem şi li­nia prin care exportăm energie electrică în România, însă şi ca­pacitatea acesteia este prea mică pentru a ne putea asigura cu elec­tricitate pe măsura necesităţilor. În acest sens, aşvrea să întreb unde este promisa linie de tensi­une înaltă Bălţi–Suceava pentru a cărei construcţie nu s-a făcut nimic?! Unde sunt unităţile ge­neratoare de electricitate promi­se să fie construite în Moldova?! Toate astea ar fi soluţionat pro­blema. Aşa că eu nu împărtăşesc optimismul autorităţilor şi nu sunt de acord cu faptul că sista­rea livrărilor de energie electrică de către Ucraina nu ne va afecta în nici un fel”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand