4 martie 2024
Chisinau
Social

Noul clasificator al ocupațiilor a inclus şi specialități sindicaliste

Loading
Social Noul clasificator al ocupațiilor a inclus şi specialități sindicaliste
Noul clasificator al ocupațiilor a inclus şi specialități sindicaliste

 

 

clasificator

Foto: vocea.md

Pe 1 ianuarie 2015, în Moldova a intrat în vigoare un nou clasificator al ocupaţiilor. Ministerul Mun­cii, Protecţiei Sociale și Familiei l-a elaborat în primăvara anului curent, iar până pe 31 decembrie acesta a fost inclus în sistem.

 

În clasificator au fost incluse peste 1700 de profesii noi, inclusiv cele ce vi­zează sindicatele. Confederaţia Naţiona­lă a Sindicatelor din Moldova a salutat această inovaţie, deoarece ea era necesară de mai mult timp, mai ales că şi sindica­tele au atenţionat în repetate rânduri de­partamentul de profil asupra necesităţii apariţiei reţelei ierarhice la determinarea profesiilor şi funcţiilor pentru organizaţi­ile sindicale.

 

Profesii noi şi învechite

 

Din cauza lipsei de cerere, din clasi­ficator au dispărut un şir de profesii ca, de exemplu, cele legate de navigație. În schimb, s-a dublat numărul profesiilor ce ţin de tehnologiile informaţionale şi comunicaţii, sistemul financiar-bancar, activitatea comercial-bancară, protecţie socială, precum şi cele care reflectă noi procese tehnologice în industrie.

„Clasificatorul a fost elaborat în cores­pundere cu standardele existente în Uni­unea Europeană. La elaborarea structurii acestuia au fost luate în consideraţie anu­me normele europene, menţionează Ser­giu Iurcu, specialist al CNSM în domeniul protecţiei social-economice. La formarea noului clasificator am înaintat propune­rile noastre, inclusiv cele care se referă la organizaţiile sindicale, pentru ca în noua listă să fie incluse profesiile care cores­pund specificului activităţii în sindicate”.

Ideea este că, pe parcursul mai multor ani, pentru organizațiile sindicale nu exis­ta o structurare după profesii și funcții. Și la președinți, și la simplii sindicaliști, în carnetul de muncă era aceeași inscripție – organizator sindical. CNSM a atenționat Ministerul Muncii asupra acestei carențe. Acum, aceasta a fost eliminată. În clasifi­catorul care a fost actualizat în premieră după mai bine de 15 ani au fost inclu­se astfel de posturi precum președinte, vicepreședinte, secretarul organizației sindicale, dar și șeful departamentului organizației sindicale naționale și consi­lierul președintelui organizaţiei sindica­le/profesionale națio-nale. În noul do­cument acestea au fost trecute în grupul intitulat „Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate”.

 

Profesii ale viitorului

 

De altfel, propunerea sindicatelor de a crea o nouă funcție precum este cea de negociator nu s-a regăsit în clasificatorul ocupaţiilor, deși, în realitate, potrivit lui Sergiu Iurcu, astfel de specialiști sunt ex­trem de solicitați nu doar în organizațiile sindicale, dar și în multe alte domenii.

„Nu dispunem de angajați care să desfășoare negocieri la nivel profesio­nist. De obicei, respectiva misiune revine președintelui, secretarului ori membrului de comitet sindical. Nu doar sindicatele resimt necesitatea unor specialiști de acest gen. Clasificatorul include mediatori, însă acestea sunt persoanele care pledează în cadrul negocierilor poziția și interesele cuiva. Însă la noi în țară deocamdată e dificil să găsești o persoană neutră care ar reuni la aceeași masă părțile adverse, le-ar explica problema și modalitățile de soluționare la care ar dispune, pe lângă toate, și de calificarea necesară”, a conclu­zionat Sergiu Iurcu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand