4 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Controlul din partea statului, amestec în gestiunea financiară a sindicatelor

Loading
Cititorii ne scriu Controlul din partea statului, amestec în gestiunea financiară a sindicatelor
Controlul din partea statului, amestec în gestiunea financiară a sindicatelor

 

 

gestiune-financiara

Foto: politic.md

„În ce caz are dreptul Inspec­toratul Fiscal să efectueze controale la organizațiile sin­dicale? Acestea au venit nu­mai din cotizațiile pe care le achită membrii şi nu au nici un fel de activitate legată de relaţiile salariale.
V. Stratulat, președintele Consiliului teritorial Nisporeni al FS „Moldova-business-sind”

 

Şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova, Ion Preguza, men­ţionează că, în cazul în care autorită-țile publice, inclusiv Inspectoratul Fiscal, planifică sau intenționează să efectueze anumite controale asupra activității sindicale, trebuie să țină cont de specificul statutului juridic al sindicatelor, stabilit nu numai prin legislația națională, dar și prin nor­mele dreptului internațional la care Republica Moldova este parte.

Una din particularitățile sindica­telor constă în activitatea indepen­dentă a acestora.

Art. 5 din Legea sindicatelor spe­cifică în acest sens că, în activitatea lor, sindicatele sunt independente față de autoritățile publice de toate nivelurile, față de partidele politice, de asociațiile obștești, față de patroni și asociațiile acestora, nu sunt supu­se controlului lor și nu li se subordo­nează.

Același articol din Legea sindica­telor stabilește că este interzis orice amestec de natură să limiteze drep­turile sindicatelor sau să împiedice realizarea lor.

Mai mult decât atât, art. 29 din aceeași lege stabilește, cu destulă cla­ritate, că activitatea financiară a sin­dicatelor, desfășurată în conformita­te cu statutele lor, nu este controlată de autoritățile publice. Excepție face doar activitatea de întreprinzător.

În mod corespunzător, cazul des-cris de dumneavoastră nu vizează activitatea de întreprinzător și, prin urmare, nu poate fi supus controlului de către Inspectoratul Fiscal.

Nu în ultimul rând, Comitetul pentru Libertate Sindicală al Consi­liului de Administrație al Biroul In­ternaţional al Muncii a constatat că orice formă de control din partea sta­tului este incompatibilă cu principiile libertății sindicale și nu ar trebui ad­mis, deoarece ar constitui un amestec al autorităților publice în gestiunea financiară a sindicatelor, a mai sub­liniat şeful Departamentului juridic al CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand