7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Terenurile din extravilan și dreptul de preemțiune

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Terenurile din extravilan și dreptul de preemțiune
Sfatul avocatului: Terenurile din extravilan și dreptul de preemțiune

 

 

teren-extravilan

Foto: mediasinfo.ro

Părinții mei au deținut în proprie­tate privată un teren în extravilanul satului. De mai mulți ani, terenul este transmis în arendă, pentru a fi lucrat, unei familii din satul nostru. Acum așdori să vând acest teren, însă nu știu care sunt cerințele legislației în vi­goare pentru a nu comite greșeli sau încălcări la vânzarea acestuia. Prin intermediul rubricii dvs. așputea fi consultată în această problemă?

 

Olga Melnic, raionul Soroca

 

În confor­mitate cu Le­gea privind prețul norma­tiv și modul de vânzare–cumpărare a pă­mântului, se permite vânzarea–cumpărarea terenurilor cu destinație agricolă aflate în proprietate privată. Dreptul de vânzare–cumpărare a terenurilor cu destinație agricolă aparține statului, persoane­lor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, precum și persoanelor juridice al căror capital social nu conține investiții străine. Prin urmare, cetățenii străini sau apatrizii nu pot cumpăra terenuri agricole. În cazul în care aceștia devin proprietari de terenuri prin moștenire, ei au dreptul de a le înstrăina numai cetățenilor Republicii Moldova.

În cazul vânzării terenurilor cu destinație agricolă, urmează să se țină cont de dreptul preferențial al celor care îl dețin (dreptul de preemțiune). Astfel, de dreptul preferențial la cumpărarea terenului beneficiază coproprietarii și arendașii.

Conținutul dreptului de preemțiune constă în îndeplinirea unei proceduri prin care se oferă pri­vilegiul de a cumpăra terenul mai întâi anumitor persoane. Dreptul de preemțiune este stabilit sau expres, prin lege, sau în baza contractului. Este de memorizat că în cazul vânzării terenurilor cu destinație agricolă dreptul de preemțiune este stipulat expres de Legea privind prețul normativ și modul de vânzare–cumpărare a pământului. Prin urmare, orice abatere de la această regulă poate avea consecințe nedorite și anume declara­rea nulă a contractului de vânzare–cumpărare.

În cazul dvs., de dreptul preferențial se bu­cură arendașul terenului. Având în vedere da­tele speței, urmează să menționăm că obligația de a respecta dreptul de preemțiune îi revine și moștenitorului terenului, chiar dacă contractul de arendă a fost încheiat de părinți.

În conformitate cu art. 793-795 din Codul ci­vil, dreptul de preemțiune se exercită adresând persoanei care are acest drept, în acest caz – arendașului, o informație scrisă despre intenția de vânzare, indicând condițiile de vânzare și prețul. După primirea informației despre intenția de vânzare, dreptul preferențial de a cumpăra poate fi realizat în termen de 30 zile. Dacă oferta a fost acceptată, atunci urmează a fi încheiat con­tractul de vânzare-cumpărare cu arendașul.

Printre altele, menționăm că obligativitatea respectării dreptului de preemțiune este prevăzu­tă numai pentru vânzare-cumpărare, însă nu este obligatorie o astfel de procedură în cazul înstră­inării gratuite, deci, a unor contracte de donație, schimb, înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață etc.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Ghinea Elena
    28.12.2014

    Intrebare:Buna ziua. M-am pensionat cu pensie de invaliditate gr.2 in 03.2010. Dupa data pensionarii am incercat sa-mi completez vechimea in munca cu doi ani scolari cind am activat ca prof.de limba engleza. Primul an (din cei doi) l-am lucrat la o scoala (sept.1975-iunie 1976), iar al doilea an (dec.76-iun.77) la o alta scoala. Am solicitat intai adeverinta de la prima scoala (sept.1975-iun.1976) si aceasta mi-a fost eliberata imediat. Am depus-o la casa de pensii si dupa un timp pensia mea a fost recalculata. Dupa aprox. doi ani am scris si la cea de a 2-a scoala pentru cel de al doilea an. Si aceasta adeverinta mi-a fost eliberata. Dusa la casa de pensii, mi s-a explicat ca prima adeverinta are aprox.aceiasi data de lucru cu cea de a doua. Ca si cum eu asi fi lucrat in acelasi timp la cele doua scoli, fapt care evident nu-i adevarat. Cu cele doua adeverinte in fata am constatat ca prima adeverinta (pentru care mi s-a recalculat pensia) avea data trecuta eronat: in loc de sept.1975-iun.1976, mi-a fost trecuta sept.1976-iun.1977, in felul asta cele doua adeverinte se suprapun ca perioade lucrate. Pot sa optin o noua adev. cu corectia facuta, dar eu am primit pina acum pensie pe baza unei adev. false. Cum considerati ca se rezolva un astfel de caz ?? Va multumesc anticipat pt. raspuns.

Citește și
slot thailand