4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Femeia este îndemnată să fie mai activă în societate

Loading
Без рубрики Femeia este îndemnată să fie mai activă în societate
Femeia este îndemnată să fie mai activă în societate

 

 

consiliu-de-gemei-cnsm

Foto: vocea.md

Programul „Femeia în politică” a fost discutat la o şedinţă a Consiliu­lui de Femei din CNSM, prezenta­tă de Nadejda Macari, manager de program în cadrul UN Women, la invitaţia Liubei Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei.

 

„A devenit deja o tradiţie ca la şedinţe­le noastre să discutăm diferite probleme durute şi interesante, invitând experţi în domeniu. Deşi alegerile din 30 noiembrie au trecut, la anul vom avea alegeri locale şi, respectiv, este nevoie de o pregătire speci­ală şi din timp”, a menţionat Liuba Rotaru în cuvântul său de salut adresat participan­ţilor la întrunire.

Promovarea egalităţii de gen şi abilita­rea femeilor, implicarea activă în politică, precum şi antreprenoriatul feminin şi poli­tica, acestea şi alte chestiuni au fost discu­tate la reuniune. Au fost date drept exem­plu istorii de succes şi chiar de insucces care au avut loc în alegerile parlamentare şi locale. Dacă, la capitolul acces la educație preșcolară și obligatorie generală, nu exis­tă disparități esențiale de gen, acestea în­cep să apară odată cu integrarea pe piața muncii și participarea în viața economică și politică.

Printre primarii aleşi, ponderea femei­lor s-a menținut la un nivel jos și constant, majorându-se neesențial, de la 18,15% în 2007 la doar 18,51% în 2011; la nivelul consilierilor raionali, aceasta a crescut de la 16,48% în 2007 la 18,39% în 2011. Tot­odată, majorarea ratei femeilor pe liste­le candidaţilor la funcţia de deputat nu a influențat ponderea femeilor în Legislativ, aceasta menţinându-se la nivelul de 19,8%, din noiembrie 2010 şi din 2011, în alegerile locale, statistica dată fiind relevată de către Nadejda Macari.

„Astfel, în pofida progreselor realizate, perspectiva este mai puţin certă în ceea ce priveşte realizarea ţintei finale, privind promovarea femeilor în poziţii–cheie. Lip­sa acţiunilor afirmative (a cotelor) în cadrul legal–normativ, persistenţa stereotipurilor de gen – toate acestea reduc semnificativ oportunităţile de participare a femeilor în procesul decizional”, a mai spus expertul, manager de program în cadrul Programu­lui ONU „Femeia în politică”. Ajustarea le­gislaţiei pentru instituirea cotelor creează premise pentru realizarea obiectivului și abilitarea politică mai fermă a femeilor. Implementarea unor programe de educaţie de gen a tinerilor, iniţiate în sistemul de în­văţământ general şi universitar, ar facilita transformarea rolurilor de gen ale femeilor şi bărbaţilor în societate şi în familie.

Însă, pe lângă diferențele de gen atestate la capitolul participării în procesul decizio­nal, femeile sunt vădit dezavantajate și pe piața muncii. Deși cadrul legal–normativ naţional stipulează prevederi de asigurare a unei plăţi egale pentru o muncă de valoa­re egală, se atestă unele discrepanţe de gen în salarizare. „De aceea mi-am propus să discut cu dvs. această temă, fiind conştien­tă că aveţi şi în teritoriu femei active care ar putea şi merită să fie promovate, dar, din păcate, nu sunt susţinute. Mai mult ca atât, li se pun diferite piedici în obţinerea succe­sului”, a continuat Nadejda Macari.

Totodată, la întrunire s-a vorbit despre faptul că rata de ocupare și rata de activi­tate a femeilor este în mod constant mai mică în raport cu cea a bărbaților, ceea ce denotă existența unor bariere majore pri­vind integrarea femeilor pe piața muncii. Asigurarea condiţiilor pentru abilitarea politică a femeilor (prin acţiuni afirmative şi programe de instruire) şi pentru cea eco­nomică (prin programe de antreprenoriat şi de instruire), sunt priorităţi relevante pentru perioada post-2015.

„Vă îndemn să fiţi mai active şi mai fer­me în acţiuni, să vă susţineţi colegele şi partenerele, aşa cum o fac bărbaţii. Sunt în aşteptarea propunerilor concrete pentru o colaborare mai strânsă”, a conchis Nadejda Macari, care mai este şi avocat de profesie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand