7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

O nouă punte în relaţiile internaționale ale sindicalelor

Loading
Без рубрики O nouă punte în relaţiile internaționale ale sindicalelor
O nouă punte în relaţiile internaționale ale sindicalelor

 

 

cnsm-UE

Foto: vocea.md

Oleg Budza, preşedintele Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), şi Dan Gallin, directorul Institutului Global al Muncii (IGM) cu sediul la Geneva, Elveția, au avut, recent, o între­vedere la Chişinău. Ei au discutat despre o eventuală colaborare în domeniul formării şi dezvoltării competenţelor necesare pentru desfăşurarea mai eficientă a activi­tăţilor educaţionale sindicale.

 

Oaspetele a fost familiarizat cu activita­tea sindicală desfăşurată de către CNSM, proiectele realizate şi cele care vor fi im­plementate în curând. Oleg Budza a po­vestit despre parteneriatul dintre CNSM şi Confederaţia Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV), care a debutat cu un nou Program de Cooperare Sindicală (TUCP) pentru 2013-2015, despre colaborarea cu Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului din Austria, cu ITUC şi altele.

„Scopul nostru este ca să consolidăm toate eforturile şi cunoştinţele acumulate. Am înregistrat multe succese în domeniul asigurării muncii decente, bune practici acumulate pe parcursul anilor şi expe­rienţă avansată. Totodată, ne dorim să pregătim o nouă generaţie de sindicalişti, care să fie capabilă să ne înlocuiască ”, a menţionat preşedintele CNSM.

 

CNSM, în circuitul internațional

 

La rândul său, Dan Gallin a povestit despre istoria înființării Institutului Glo­bal al Muncii, activitatea de bază a căruia este dezvoltarea educației, consolidarea capacităților și cercetarea privind dezvol­tarea internațională, circulația forțelor de muncă, politica de gen și organizarea de strategii. IGM prezintă o reţea internaţi­onală de organizaţii nonguvernamentale care au scopul de a promova solidaritatea internațională între organizațiile sindicale și grupurile afiliate, într-o societate de­mocratică și durabilă. Institutul Global al Muncii colaborează cu federaţiile sindica­le la nivel mondial, cu sindicate şi ONG-uri naţionale.

„Dacă e să ne referim la istorie, a men­ţionat Dan Gallin, primul Institut Global al Muncii a fost înființat la Geneva în 1997, la cârma căruia am fost eu, în ca­litate de secretar general al Sindicatului Uniunii Internaționale a Lucrătorilor din Alimentație, Agricultură, Hoteluri, Restaurante, Catering, Tutun și Ramuri Conexe. La reţeaua internaţională a IGM au mai fost înființate trei noi instituții internaționale: Institutul Global al Mun­cii de la Universitatea Cornell, New York, specializat în muncă şi mediu; cele de la Manchester şi Moscova. Totodată, în ca­drul IGM, din 2012, funcţionează Școala Internaţională de vară, unde zeci de par­ticipanţi din 26 de ţări discută politicile internaţionale existente şi cele care ar tre­bui să fie incluse în mişcarea sindicalistă internaţională. Am putea să colaborăm și în acest sens”, a conchis directorul IGM.

„Ţinând cont că R. Moldova în alegerile recente a ales vectorul european, suntem foarte interesaţi în ceea ce ţine de stan­dardele europene, de securitatea muncii, de instituirea Tribunalului muncii. În CSI suntem bine cunoscuţi, ne dorim acuma să fim cunoscuți şi în Europa. De aceea, mi­zăm pe suportul Dvs. şi sperăm să avem o colaborare fructuoasă”, a menţionat în în­cheiere Oleg Budza, preşedintele CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand