4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul privind convingerile politice şi religioase. Timpul absenței forțate de la lucru

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul privind convingerile politice şi religioase. Timpul absenței forțate de la lucru
Dreptul privind convingerile politice şi religioase. Timpul absenței forțate de la lucru

 

 

convingeri

Foto: ytimg.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Fără dreptul de a obţine date privind convingerile politice şi religioase

 

guestion

Care sunt obligaţiile angajatorului la prelucrarea, păstrarea şi ținerea în evidenţă a datelor personale ale salariatului?

 

Vera Păpuşoi, Anenii Noi

 

În scopul asigurării drepturilor şi a libertăţilor omului, angajato­rul şi reprezentanţii lui, în procesul de prelucrare a datelor persona­le ale salariaţilor, potrivit art. 91 din Codul muncii, sunt obligaţi să respecte următoarele cerinţe:

a) prelucrarea datelor personale ale salariatului poate fi efectua­tă exclusiv în scopul îndeplinirii prevederilor legislaţiei în vigoare, acordării de asistenţă la angajare, instruirii şi avansării în serviciu, asigurării securităţii personale a salariatului, controlului volumu­lui şi calităţii lucrului îndeplinit şi asigurării integrităţii bunurilor unităţii;

b) la determinarea volumului şi a conţinutului datelor personale ale salariatului care urmează a fi prelucrate, angajatorul este obligat să se conducă de legislaţia în vigoare;

c) toate datele personale urmează a fi preluate de la salariat sau din sursa indicată de acesta; d) angajatorul nu este în drept să obţină şi să prelucreze date referitoare la convingerile politice şi religioase ale salariatului, precum şi la viaţa privată a acestuia. În cazurile pre­văzute de lege, angajatorul poate cere şi prelucra date despre viaţa privată a salariatului numai cu acordul scris al acestuia;

e) angajatorul nu este în drept să obţină şi să prelucreze date pri­vind apartenenţa salariatului la sindicate, asociaţii obşteşti şi religi­oase, partide şi alte organizaţii social-politice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

f) la adoptarea unei decizii care afectează interesele salariatului, angajatorul nu este în drept să se bazeze pe datele personale ale sa­lariatului obţinute exclusiv în urma prelucrării automatizate sau pe cale electronică;

g) protecţia datelor personale ale salariatului contra utilizării ile­gale sau pierderii este asigurată din contul angajatorului;

h) salariaţii şi reprezentanţii lor trebuie să fie familiarizaţi, sub semnătură, cu documentele vizând modul de prelucrare şi păstrare a datelor personale ale salariaţilor din unitate şi să fie informaţi des­pre drepturile şi obligaţiile lor în domeniul respectiv;

i) salariaţii nu trebuie să renunţe la drepturile lor privind păstra­rea şi protecţia datelor personale;

j) angajatorii, salariaţii şi reprezentanţii lor trebuie să elaboreze în comun măsurile de protecţie a datelor personale ale salariaţilor.

 

Timpul absenței forțate de la lucru, inclus în vechimea în muncă

 

guestion

Am fost restabilit în funcție şi aş vrea să știu dacă timpul absenței forțate se include în vechimea în muncă, ce dă dreptul la concediul anual de odihnă.

 

Alexandru Cîrlan, Chișinău

 

În conformitate cu art. 114, alin. (1), lit. c) din Codul muncii, în vechimea în muncă ce oferă dreptul la concediu de odihnă anual se include și timpul absenţei forţate de la lucru – în cazul eliberării nelegitime din serviciu sau al transferului nelegitim la o altă muncă şi al restabilirii ulterioare a salariatului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand