3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Atestarea locurilor de muncă. Cazuri în care femeile cu copii pot fi concediate

Loading
Cetăţeanul şi legea Atestarea locurilor de muncă. Cazuri în care femeile cu copii pot fi concediate
Atestarea locurilor de muncă. Cazuri în care femeile cu copii pot fi concediate

 

 

mama-cu-copil

Foto: cugetliber.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Atestarea locurilor de muncă, efectuată de o comisie de specialişti

 

guestion

Care este modalitatea de evaluare a condițiilor de muncă și ce documente reglementează acest proces?

 

Petru Vartic, Chișinău

 

Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 1335 din 10.10.2002, a aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și modul de aplicare a listelor pe ramuri de lucrări pentru care pot fi stabilite spo­ruri de compensare pentru munca prestată în condiții nefavo­rabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146-148 din 31.10.2002).

Potrivit acestui regulament, starea reală a condiţiilor de lu­cru este evaluată nemijlocit la locurile de muncă la care sunt îndeplinite lucrări prevăzute în listele pe ramuri de lucrări cu condiţii grele şi nocive, precum şi deosebit de grele şi deosebit de nocive, pentru care stabilesc sporuri de compensare.

Evaluarea stării reale a condiţiilor de muncă este efectuată în baza datelor atestării locurilor de muncă sau a măsurărilor instrumentale speciale ale nivelurilor factorilor mediului de producţie, care se reflectă în fişa condiţiilor de lucru la locul de muncă.

Atestarea locurilor de muncă este făcută de o comisie numită de angajator, constituită din cel puţin trei persoane, care repre­zintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Regulamentul nominalizat se aplică la stabilirea cuantumu­lui sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile de către toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile din sectorul real și sectorul bugetar, indiferent de tipul de proprietate și forma lor organizațional–juridică.

 

Cazuri în care femeile cu copii pot fi concediate

 

guestion

Este adevărat că femeile care au copii în vârstă de până la şase ani nu pot fi concediate?

 

Viorica Bazgă, Chișinău

 

Este adevărat, dar cu excepția cazurilor prevăzute în art. 86, alin. (1), lit. b), g) – k), și anume, în cazul lichidării unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (lit. b)), în­călcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de mun­că, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare (lit. g)), absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de patru ore consecutiv în timpul zilei de muncă (lit. h)), prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit. k) (lit. i)), săvârşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărârea instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative (lit. j)), comiterea de către salari­atul care mânuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi drept te­mei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv (lit. k)).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand